Κοπή Βασιλόπιτας 2006

Χαιρετισμός τῆς Α.Θ.Μ.

Στήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Πατριαρχείου

(Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, 31-12-2006)

*       *       *

Ἐντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἀλεξανδρείας,

Ἀξιότιμε Πρόεδρε  τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος,

Ἀξιότιμε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἀραβο- φώνων χριστιανῶν μας,

Ἀξιότιμε Πρόεδρε τοῦ Ναυτικοῦ  Ὁμίλου,

Ἀξιότιμε Πρόεδρε τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου,

Ἐκπρόσωποι τῶν Σωματείων καί φορέων τῆς Ἑλληνικῆς

Παροικίας μας.

Παιδιά μου Εὐλογημένα, χρόνια πολλά !

Ἀποτελεῖ πλέον παράδοση στή ζωή τοῦ Πατριαρχείου μας αὐτήν τήν ἡμέρα νά ἀνακοινώνει ὁ Πατριάρχης πρός ὅλους τούς πιστούς τά πεπραγμένα καί τήν δραστηριότητα ἀπό τήν περασμένη κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας πρίν ἕναν ἀκριβῶς χρόνο ἕως καί σήμερα, ἀφοῦ αὐτός ὁ ἀπολογισμός σηματοδοτεῖ τόν ἐρχόμενο «προϋπο- λογισμό» ἔργων καί προγραμμάτων γιά τόν ἑπόμενο χρόνο πού σέ λίγες ὥρες, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, θά ἀνατείλει !

Ἔτσι χωρίς νά καθυστεροῦμε στήν παράθεση κάποιων σημαντικῶν γεγονότων, ζητῶ ἀπό ὅλους σας νά ἔχετε γιά λίγη ὥρα τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον σας στραμμένο στά ἐπιγραμματικά πού ἔχω νά καταθέσω στήν ἀγάπη σας, διότι νομίζω ὅλα αὐτά τά γεγονότα πού σημάδεψαν τήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς τοῦ Πατριαρχείου μας ἀφοροῦν ὅλους μας καί ὅλους σας καί καλό θά εἶναι νά τά γνωρίζετε.

Ἕνας ὁλόκληρος χρόνος πέρασε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀπό τότε πού εἴμαστε ὅλοι μαζί συγκεντρωμένοι σάν μιά οἰκογένεια στό ἀρχονταρίκι τῆς πατριαρχικῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα καί ἀνταλλάσαμε ἑόρτιες εὐχές γιά τό νέο ἔτος. Πόσο γρήγορα πραγματικά κυλάει ὁ χρόνος ! Καί πόσο ἀληθινό εἶναι αὐτό πού λέει ἡ ἁγία γραφή : «Χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου Κύριε, ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές.....».

Ἅγιο Δωδεκαήμερο 2005 καί νέα Ποιμαντορική περιοδεία στή Νότιο Ἀφρική.

             Ἀφοῦ ἑορτάσαμε ὅλοι μαζί ἐδῶ στήν ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου μας τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του, ἔμπλεοι θείας ἐνισχύσεως καί ἱεραποστολικοῦ ζήλου, ξεκινήσαμε καί πάλι, πιστοί στήν πατριαρχική διακήρυξη κι ἐφαρμογή τοῦ ἔργου τῆς ἱεραποστολῆς, νέα ποιμαντική περιοδεία στήν νότια Ἀφρική καί συγκεκριμένα στίς περιοχές Μποτσουάνας, Μοζαμβίκης καί Ἰωαννουπόλεως.

            Ἀκολουθώντας ἕνα ἀρκετά βαρύ πρόγραμμα, μέ τίς νυχθημερόν ἀπανωτές συναντήσεις καί συνεργασίες μας μετά τῶν τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν καί ἄλλων κοινοτικῶν καί διπλωματικῶν παραγόντων, ἐπιστρέψαμε στήν Ἀλεξάνδρεια ἔχοντας ἀποκομίσει πολλά τά καρποφόρα συμπεράσματα καί ὠφέλη ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ τό λαό τοῦ Κυρίου καί τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς.

            Νέο χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς περιοδείας ἡ ἵδρυση δύο νέων ἱερῶν μονῶν τοῦ Πατριαρχείου μας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

            Τή Μποτσουάννα, Μοζαμβίκη καί Μπέϊρα ἐπισκεφθήκαμε καί πάλι γιά νά δοῦμε ἀπό κοντά καί νά κατευθύνουμε ὅλες τίς σημαντικές ὑποθέσεις πού ἀφοροῦν τούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἑλληνικές Κοινότητές μας. Συσκεφθήκαμε κατ’ ἐπανάληψη μετά τῶν ἁρμοδίων κοινοτικῶν καί διπλωματικῶν παραγόντων, ἀναλάβαμε πρωτοβουλίες διευθετήσεως καί δρομολογήσεως ἐκκρεμοτήτων καί ἄλλων προβλημάτων καί συναντήσαμε καθ’ ὁμάδας καί μεμονωμένως, πολλούς ἀποδήμους καί προοδευμένους ἀδελφούς μας.

            Στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας, προεδρεύσαμε στήν ἔκτακτη σύσκεψη γιά θέματα τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ μέ τή συμμετοχή πολλῶν ὑψηλόβαθμων στελεχῶν καί παραγόντων τοῦ Σ.Α.Ε. καί τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων Νοτίου Ἀφρικῆς.

            Ὁ ἀρχηγός τῶν Ἑλληνικῶν ἐνόπλων Δυνάμεων στό Πατριαρχεῖο.

            Τόν ἀρχηγό τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς πατρίδος μας, Στρατηγό κ.Παναγιώτη Χηνοφώτη εἴχαμε τήν χαρά νά δεχθοῦμε στό Πατριαρχεῖο μας. Ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ συνωδεύονταν ἀπό πολυάριθμη ὁμάδα ὑψηλόβαθμων στελεχῶν τοῦ Πενταγώνου καί ἄλλους παράγοντες τῶν ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Ἦταν μία καλή εὐκαιρία ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων καί ἀλληλοενημερώσεως ἐπί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου μας καί τῆς πολύτιμης συνδρομῆς τῶν ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων στήν προσπάθειά μας.

            Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μ.Βρεττανίας στό Πατριαρχεῖο.

            Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεττανίας κ.Γρηγόριο εἴδαμε καί καλωσορίσαμε στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα.

            Μέ τήν κεντρική Ἕνωση Δήμων καί Κοινοτήτων Ἑλλάδος.

            Στίς ἀρχές τοῦ Μαρτίου 2006 ἡ Κεντρική ἕνωση Δήμων καί Κοινοτήτων Ἑλλάδος μᾶς ἐπισκέφθηκε στό Πατριαρχεῖο.

            Ἐπαφές μέ τό Γραμματέα Ἱερᾶς Συνόδου καί ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας.

            Μέ τόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, Μητροπολίτη Δαμιέτης κ.Μπισόϊ καί τόν Πατριαρχικό Ἐπίτροπο τοῦ Πατριάρχου Σενούντα στήν Ἀλεξάνδρεια ἀρχιμ. κ.Χερουβείμ, εἴχαμε μία πολύ καλή καί πολύωρη συζήτηση ἐπί θεμάτων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Στήν πολυσήμαντη αὐτή συνάντηση ὑπεγραμμίσθη ἡ ἁρμονική σχέση καί συναλληλία τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν στήν φιλόξενη Νειλοχώρα Αἴγυπτο.

            Ἐγκαίνια ἀνακαινισθέντος Πατριαρχικοῦ Οἴκου-Θυρανοίξια Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

            Τόν μῆνα Ἀπρίλιο, πραγματοποιήσαμε μέ τόν πλέον πανηγυρικό τρόπο τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ παρόντος Πατριαρχικοῦ Οἴκου καί τά Θυρανοίξια τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

            Ἦταν ὄντως συγκινητικές στιγμές. Ἡ χάρη τοῦ πανοικτίρμονος Κυρίου ἐπεφύλαξε σέ ὅλους μας μοναδικές ἐμπειρίες. Εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά δείξουμε καί νά προβάλλουμε τήν δική μας ἐμπειρία καί τόν χαρακτῆρα τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας πρός τά ἔξω, ὡς μία καλῶς νοουμένη μαρτυρία πίστεως, ζωῆς, ἔργου καί δράσεως ὄχι μόνο στά ὄρια τῆς πατριαρχικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἀφρικῆς ἀλλά καί διεθνῶς.

 Ἡ μετάδοση τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν ἄλλων τελετῶν ἀπό τήν ἑλληνική δορυφορική τηλεόραση σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἔδωσε τό στῖγμα τῆς εὐπρεποῦς καί ἀξιοπρεποῦς προσπαθείας ὅλων τῶν παραγόντων καί συνεργατῶν, γιά τήν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν μέ ἐπιτυχία.

            Τίς ἑορταστικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις λάμπρυναν μέ τήν παρουσία καί συμμετοχή τους ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρ χης κ.κ.Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.

            Ἐκπροσωπήθηκαν ὅλες οἱ ὀρθόδοξες ἀνά τόν κόσμο Ἐκκλησίες, ξένα δόγματα, ἡ Ρκαθολική καί ἡ Κοπτική Ἐκκλησία.

Συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο τῆς Αἰγύπτου.

            Εἴχαμε παιδιά μου τή μοναδική εὐκαιρία καί τό ξεχωριστό προνόμιο νά συναντηθοῦμε προσωπικά μετά τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Αἰγύπτου κ.Μωχάμετ Χόσνι Μουμπάρακ. Συνωμιλήσαμε μαζί του στήν ρωσική γλῶσσα καί διεπιστώσαμε πώς πρόκειται ὄντως γιά μία χαρισματική προσωπικότητα. Ἄνθρωπος μέ ἀγάπη, ἐνδιαφέρον καί πνευματική καλλιέργεια. Τόν εὐχαριστήσαμε γιά τήν μέριμνα μέ τήν ὁποία περιβάλλει πάντοτε τό Πατριαρχεῖο μας γιά νά μποροῦμε νά ἐργαζόμεθα ἐλεύθερα καί χωρίς προβλήματα καί γιά τά ἀγαθά πού ἀπολαμβάνουμε στήν ἀγαπημένη χώρα τῆς Αἰγύπτου.

            Αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσουμε τόν Πρόεδρο Μουμπάρακ καί ἀπό τή θέση αὐτή.

            Πρός ὅλους ἀπευθύνουμε ἀπό τή θέση αὐτή ἐγκάρδιες εὐχαριστίες καί εὐχόμασθε ὁ Θεός νά τούς ἀνταποδίδει τήν ἀγάπη καί στήριξή τους πρός τό Πατριαρχεῖο μας.

            Καθιέρωση θρονικῆς Ἑορτῆς Πατριαρχείου-Ἄρχοντες Ὀφφικία- λοι τοῦ Πατριαρχείου.

            Μετά τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα τοῦ 2006 γιά πρώτη φορά στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἀλεξάνδρειας, τελέσαμε τήν ἀρχαιοπρεπῆ καί πρωτοχριστιανική Θεία Λειτουργία τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου, τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας. Στήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν πολλοί προσκυνητές ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, οἱ Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τοῦ τάγματος τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρό τους Καθηγητή Πανεπιστημίου κ.Θεόδωρο Παναγόπουλο.

            Καθιερώθηκε ἔτσι μέ τόν πιό ἁπλό τρόπο ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου μας καί τῆς ἡμέρας τῶν Ὀφφικιάλων.

            Στήν Ἴμβρο μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη.

            Στήν γενέτειρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νῆσο Ἴμβρο μετέβημεν κατόπιν εὐγενοῦς καί φιλαδέλφου προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου ὥστε νά συνεορτάσουμε τήν ἑορτή τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά συζητήσουμε μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιά τά μεγάλα ἀνθρωπιστικά ζητήματα τά ὁποία ταλανίζουν τήν ἀνθρωπότητα γιά τά μεγάλα σύγχρονα προβλήματα καί γιά τή συνέχιση τοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν Ὀμολογιῶν καί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Ἐπί αὐτῶν τῶν θεμάτων, οἱ Προκαθήμενοι τῶν  δύο Πρώτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μείναμε σύμφωνοι νά εἴμεθα σέ ἐπικοινωνία καί στενή συνεργασία.

            Μάλιστα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συμφώνησε, κατόπιν ἡμετέρας προτάσεως, τό ἑπόμενο Παγκόσμιο καί διεθνές Γ’ (τρίτο) Οἰκολογικό Συνέδριο νά γίνει στό Κέηπ Τάουν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς, μέ τήν φροντίδα, τή στήριξη καί τό πολύπλευρο ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβ.Ἀδελφοῦ Καλῆς Ἐλπίδος Σεργίου.

            Θά εἶναι μία μεγάλη εὐκαιρία προβολῆς καί ἀναπτύξεως τῶν θέσεων καί ἀπόψεων τοῦ Πατριαρχείου μας ἀπό τήν πανέμορφη καί εὐλογημένη αὐτή χώρα τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου, καθώς τά βλέμματα ὁλοκλήρου τῆς ὑφηλίου θἆναι στραμμένα πάνω μας. Καί διά τόν ἐπιπλέον λόγο ὅτι ἡ ἠλιόλουστη ἤπειρος τοῦ φωτός, τῆς ἐξωτικῆς βλαστήσεως καί τοῦ ἀπερίγραπτου φυσικοῦ κάλλου, ἡ Ἀφρική, δικαιοῦται νά φιλοξενήσει μία τέτοια μεγάλης ἐμβέλειας συνάντηση.   

            Ἡ ἀνακαίνιση τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου-Ἡ παρέμβαση τῆς Πρεσβείας τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν καί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.

            Ἡ ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καϊρου, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε καί στήν ἀρχή τοῦ παρόντος, εἶναι ἕνα ἀπό τά βασικά θέματα πρώτης ἀνάγκης καί ἔχουν προτεραιότητα στήν προσοχή καί διερεύνησή μας καθημερινῶς.

            Μετά τῶν Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν στό Κάϊρο συζητήσαμε ἐπί μακρόν καί σέ ὅλες του τίς λεπτομέρειες τό φλέγον αὐτό ζήτημα, καί ἐξασφαλίσαμε τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά τή διάσωση τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ μνημείου τῆς Χριστιανοσύνης, τόν ἱερό τόπο ὅπου κατέφυγε ἡ Ἁγία Οἰκογένεια.

            Ἡ Ἐθνική Τράπεζα Ἑλλάδος ἀναλαμβάνει τήν Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.

            Μία ἀνακουφιστική παρέμβαση τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας Ἑλλάδος δημιούργησε αἰσθήματα αἰσιοδοξίας καί ἐλπίδας. Ἡ ἀνάληψη τοῦ ἔργου τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἱστορικῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξανδρείας ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τήν Ἐθνική Τράπεζα ἦταν ἀληθινό δῶρο τοῦ Θεοῦ.

            Ἤδη ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες καί προχωροῦν μέ ταχύ ρυθμό προκειμένου σέ σύντομο χρονικό διάστημα νά χαροῦμε ὅλοι καί νά πανηγυρίσουμε ἕνα ἀκόμη ἄξιο καί μεγάλης ἐμβέλειας ἔργο τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου. Ἕνα ἔργο ὑψίστης σημασίας ὅπως πολύ καλά ἀντιλαμβάνεσθε, στό ὁποῖο καθοριστικά συμβάλλει γιά ἄλλη μιά φορά ὡς στήριξη τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου μας ἡ Ἐθνική Τράπεζα μέ τήν μεγάλη της εὐεργεσία καί προσφορά μέσω τοῦ Αἰγυπτιώτου τέκνου της, τοῦ Διοικητοῦ κ. Τάκη Ἀράπογλου, πρός τόν ὁποῖο καί ἐκφράσαμε δεόντως τήν εὐχαριστία μας.

            Τό Μουσεῖο τοῦ Πατριαρχείου.

            Ἤδη εἶναι ἕτοιμα ὅλα καί ξεκινοῦν σύντομα οἱ ἐργασίες γιά τή δημιουργία τοῦ ἐπίσης μεγαλόπνοου ἔργου ἐντός τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου. Τοῦ Πατριαρχικοῦ Μουσείου, ἐντός τῆς Κρήπτης τῆς ἐποχῆς τῶν Πτολεμαίων.

            Στό μουσεῖο θά τοποθετηθοῦν σέ εἰδικές βιτρίνες καί κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, τά ἱερά σκεύη, ἄμφια καί ἄλλα ἀντικείμενα τά ὁποῖα θά καθαρισθοῦν, θά συντηρηθοῦν καί θά γίνει ἡ σχετική καί ἀπαραίτητα διαδικασία προβολῆς τους ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες.

            Τουριστικοί ὁδηγοί σέ ξένες γλῶσσες θά ἐκδοθοῦν μέ τήν εὐγενική φροντίδα καί μέριμνα τοῦ Καθηγητοῦ Λαογραφίας κ.Βαρβούνη καί ἄλλων εἰδικῶν ἐπιστημόνων γιά ὅλα τά ἱερά Προσκυνήματα στήν Ἀλεξάνδρεια καί στό Κάϊρο, ὥστε νά προμηθεύονται οἱ ἐπισκέπτες-προσκυνητές πρός σωστή ἐνημέρωσή τους.

            Συμπαράσταση στό δοκιμαζόμενο λαό τοῦ Λιβάνου.

            Τήν συμπαράστασή μας ἐκφράσαμε πρός τόν δοκιμαζόμενο λαό τοῦ Λιβάνου μέ ἐπικοινωνία πού εἴχαμε μέ τόν Μητροπολίτη Βηρυττοῦ Ἠλία. Ἕνα ἀρκετά σημαντικό χρηματικό ποσό καί μεγάλες ποσότητες ρουχισμοῦ ἀπό τίς δύο Ἀραβορθόδοξες Κοινότητες Ἀλεξανδρείας καί Καϊρου στείλαμε στόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιο ὥστε νά τά μοιράσει ἐκεῖ στούς ταλαιπωρημένους ἀδελφούς μας.

            Ὁ Ὑπ. Ἀνάπτυξης τῆς Ἑλλάδος κ. Σιούφας ἐπισκέφθηκε τό Πατριαρχεῖο.

Τόν Ἐξοχώτατο Ὑπουργό Ἀνάπτυξης κ. Δημήτριο Σιούφα, ἐπικεφαλῆς πολυμελοῦς κυβερνητικοῦ κλιμακίου καί ὁμάδας ἐπιχειρηματιῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα συναντήσαμε στό Πατριαρχεῖο κατά τίς ἀρχές τοῦ μηνός Μαϊου.

Ἀξιοποίηση τοῦ Οἰκοπέδου τοῦ Ἁγίου Σάββα.

            Στό σημεῖο αὐτό ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τήν μεγάλη προσπάθεια πού καταβάλλουμε ἀπό πολύ καιρό γιά νά ἀξιοποιήσουμε μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τό μεγάλο οἰκόπεδο τό ὁποῖο ὑπάρχει δίπλα ἀκριβῶς ἀπό τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ἔχουμε κάνει τίς ἀνάλογες ἐπαφές καί περιμένουμε σύντομα ἀνταπόκριση ὥστε νά ὠφεληθεῖ καί τό ἱστορικό μοναστήρι μας, τό ὁποῖο δέν πρέπει ποτέ νά λησμονοῦμε ὅτι εἶναι τό Πατριαρχεῖο μας.

            Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στό Πατριαρχεῖο.

            Μιά σημαντική ἐπίσκεψη ἑνός ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου χαρήκαμε τόν ἴδιο μῆνα στό Κάϊρο στήν Πατριαρχική Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ὑποδεχθήκαμε μέ κάθε ἐπισημότητα τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Τᾶσσο Παπαδόπουλο καί τή σύζυγό του.

            Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας δέν ἔκρυψε τή συγκίνησή του σέ πολλές στιγμές τῆς ἐπικοινωνίας μας, ὅταν μάλιστα ἀναφέρθηκε στόν μακαριστό Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Πέτρο καί τή φιλία πού τούς συνέδεε ἀπό πολύ παλιά.

            Μέ τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Κύπρου εἴχαμε τό χρόνο νά μιλήσουμε γιά τήν προοπτική τῆς εὐρύτερης συνεργασίας καί ἀλληλοστηρίξεως τοῦ Πατριαρχείου μας ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς Κύπρου. Τόν εὐχαριστήσαμε γιά τήν ἕως σήμερα ἔμπρακτη συμπαράσταση πρός τό Θρόνο τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί μάλιστα γιά τήν πολύτιμη ἀρωγή τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου στό Κάϊρο.

            Ὁ Κύπριος Πρόεδρος δήλωσε πώς ἡ Ἑλληνοκυπριακή Κυβέρνηση στήριζε, στηρίζει καί θά παραμένει δίπλα στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας μέσα ἀπό τήν ὑλική καί ἠθική ὑποστήριξη τοῦ μεγάλου  ἀνθρωπιστικοῦ ἔργου στήν Ἀφρική.

            Σύνεδροι διεθνοῦς Ἰατρικοῦ Συμποσίου ἐπισκέφθηκαν τήν ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου-Ἐνημερώθηκαν γιά τό Ἱεραποστολικό καί κοινωνικό ἔργο.         Περισσότερες ἀπό διακόσιες (200) γυναῖκες ἰατρούς, οἱ ὁποίες συμμετεῖχαν σέ παναραβικό καρδιολογικό συνέδριο  ἀπ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο στήν Ἀλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, δεχθήκαμε ἐδῶ στό Πατριαρχεῖο μας καί ἐνημερώσαμε γιά τό Ἱεραποστολικό ἔργο. Εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά προβάλλουμε στόν ἀραβικό κόσμο τήν ἀνθρωπιστική προσφορά τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας.

            Ἡ Κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη ἐξεδήλωσε ἔντονο ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἀλεξανδρινή Ἐκκλησία καί τήν Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.

            Ἡ Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως, ἐρίτιμος κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη μᾶς κάλεσε στόν ξενῶνα ΕΛΠΙΔΑ τῶν ἀσθενῶν παιδιῶν στήν Ἀθήνα. Μέ μεγάλη χαρά πήγαμε στόν ξενώνα, εὐλογήσαμε τά παιδιά, τό προσωπικό καί τούς ὑπευθύνους τοῦ Ἱδρύματος. Εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά συζητήσουμε μέ τήν κα Βαρδινογιάννη καί νά τήν προσκαλέσουμε στήν Ἀλεξάνδρεια νά τήν τιμήσουμε γιά τήν μεγάλη καί διεθνῆ προσφορά της πρός τόν κόσμο, τήν κοινωνία, τόν πολιτισμό καί τήν Ἐκκλησία.

            Ὁ Ὑφυπ. Ἐξωτερικῶν κ. Στυλιανίδης-μήνυμα ἀπό τήν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος κα Ντόρα Μπακογιάννη γιά στήριξη στό Πατριαρχεῖο.

            Ὁ ὑφυπουργός τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως        κ. Εὐριπίδης Στυλιανίδης, ἐπισκέφθηκε τό Πατριαρχεῖο μας καί μετέφερε τό πρόγραμμα ἀναπτύξεως καί ἐφαρμογῆς μεγάλων ἔργων μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς καί τῆς Αἰγυπτιακῆς πλευρᾶς. Οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν ἀναπτύσσονται, προοδεύουν καί βελτιώνονται σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε αὐτή ἡ εὐοίωνη προοπτική διαγράφεται προσοδοφόρα γιά τήν θέση καί τήν παρουσία τοῦ Πατριαρχείου μας στήν Νειλοχώρα Αἴγυπτο.           

            Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ε.Ο.Τ.

            Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ (Ε.Ο.Τ.) κ.Δημήτριος Λαμπαδάριος ἐπισκέφθηκε τό Πατριαρχεῖο μας μέ τόν ὁποῖο καί συζητήσαμε τό θέμα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Τουριστικῆς Σχολῆς τοῦ Καϊρου.

            Ἀποχώρηση τοῦ Κύπριου Πρέσβυ ἀπό τό Κάϊρο. Ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως καί παρασημοφόρηση τοῦ κ.Φαίδωνος Ἀναστασίου ὁ ὁποῖος δήλωσε φίλος καί συνεργάτης ἀπό τό νέο του πόστο.

            Ἡ ἀποχώρηση τοῦ Κύπριου Πρέσβυ κ.Φαίδωνος Ἀναστασίου, ἔδωσε τήν ἀφορμή νά ἐκφράσουμε γιά πολλοστή φορά τήν εὐαρέσκειά μας πρός τήν Κυπριακή Κυβέρνηση.

            Μέ χαρά καί τιμή, παρασημοφορήσαμε τόν ἐκπρόσωπο τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως σέ μία σεμνή τελετή στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου μας καί τοῦ εὐχηθήκαμε καλή δύναμη στήν κατοπινή του πορεία. Ἐκεῖνος μέ τή σειρά του ὑπεσχέθη τήν συνέχιση τῆς ἀρωγῆς μέ κάθε τρόπο στό ἔργο μας, ἀπό τή νέα ὑψηλή ἐπιτελική θέση του δίπλα στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου.

            Ἐπισκέφθηκε ὁ Κύριος τήν ἡμετέρα Μετριότητα !

            Μέ τή χάρη Του καί τό ἄπειρο ἔλεός Του, μᾶς ἐπισκέφθηκε ὁ Κύριος, κατά τήν πρόσφατη δοκιμασία τῆς ὑγείας μας. Ἡ ὀλιγοήμερη αὐτή ἀσθένεια ξεπεράσθηκε μέ τήν συμπαράσταση καί τήν στήριξη ὅλων τῶν ἀγαπητῶν ἀνθρώπων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, καί τώρα πλέον συνεχίζουμε τά καθημερινά πατριαρχικά καθήκοντά μας μέ περισσότερη αἰσιοδοξία καί ἐνίσχυση. Θέλω νά ἐκφράσω τήν μεγάλη μου ἱκανοποίηση καί τήν εὐγνωμοσύνη μου μέσα ἀπό τήν καρδιά μου διότι σ’ αὐτό τό διάστημα τῆς ἀσθενείας μου εἴσαστε ὅλοι παρόντες δίπλα μου μέ τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον σας καί τήν προσευχή σας. Ὁ Θεός νά σᾶς ἀνταποδίδει αὐτήν τήν ἀγάπη σας.

            Ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἁγίας Ἕδρας.

            Ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἁγίας Ἕδρας καί τοῦ Ἁγιωτάτου Προκαθημένου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, Ἀρχιεπίσκοπος Μάϊκλ Φίτζεραλτ, συνωδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου κ.Ἀλεξάνδρου, πραγμα τοποίησε τήν ἐθιμοτυπική του ἐπίσκεψη στήν ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου μας, μεταφέροντας ἐπίσημο γράμμα καί τούς χαιρετισμούς τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ’.  

Ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος κ.Φίτζεραλτ, εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες προσωπικότητες τοῦ Βατικανοῦ καί χαρακτηριστικό του εἶναι ἡ καλή γνώση καί ἐμπειρία του σέ θέματα τοῦ Ἀραβικοῦ Κόσμου.

            Ἐπέτειος Ἐλ Ἀλαμέϊν-Ὑψηλόβαθμοι τῶν ἐνόπλων Δυνάμεων καί ἐκπροσώπηση τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

            Συγκινητικές στιγμές ἐκτυλίχθηκαν στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου στό Πατριαρχεῖο μας κατά τήν ἐπίσκεψη τῶν ἑκατόν πενήντα καί πλέον ἐπισκεπτῶν προκειμένου νά ἐκπροσωπηθεῖ ἐπαξίως ἡ Ἑλλάδα στίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἐλ Ἀλαμέϊν γιά τό ἔτος 2006.

            Ὁ νέος Ἐκπρόσωπος τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως στήν Αἴγυπτο.Ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Κύπρου στήν Αἴγυπτο ἐξοχώτατος κ.Πέτρος Εὐτυχίου, ἐπισκέφθηκε τό Ἱερό Κέντρο καί μετέφερε τούς χαιρετισμούς τοῦ Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου.

            Τήν 1η Νοεμβρίου συνεδρίασε ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου μας. Ἡ Ἱερά Σύνοδος συνεδρίασε ἐπί 3 συνεχεῖς ἡμέρες καί ἀσχολήθηκε μέ πολλά καί ἐπίκαιρα ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μάρκου.

            Μάλιστα προέβη σέ ἐκλογές νέων Ἀρχιερέων. Οἱ νέοι Ἐπίσκοποι τοῦ Πατριαρχείου μας τούς ὁποίους ἀνέδειξε ἡ πρόσφατη Ἱερά Σύνοδος εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Κολουέζι Μελέτιος, ὁ ὁποῖος θά ὑπηρετήσει στήν νέα Ἐπισκοπή πού μόλις ἱδρύθηκε στήν κεντρική Ἀφρική, ὁ Ἐπίσκοπος Μοζαμβίκης Θεόδωρος ὁ ὁποῖος ἐπίσης θά ὑπηρετήσει στήν νέα Ἐπισκοπή πού ἱδρύθηκε στό κράτος τῆς Μοζαμβίκης, ὁ Ἐπίσκοπος Μαρεώτιδος Γαβριήλ, πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀλεξανδρείας, ὁ Ἐπίσκοπος Νιτρίας Νικόδημος, πατριαρχικός Ἐπίτροπος Καϊρου, ὁ Ἐπίσκοπος Κανώπου Σπυρίδων, Καθηγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα καί ὁ Ἐπίσκοπος Νειλουπόλεως, ἀρχιγραμματεύων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

            Στήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Νοεμβρίου ἀποφασίσαμε πολλά καί ἐνδιαφέροντα γιά τήν πορεία καί τήν βελτίωση τοῦ ἔργου μας. Μεταξύ αὐτῶν : Ἐτήσια Σύναξη ὅλων τῶν Ἱεραποστολικῶν συλλόγων καί σωματείων στό Πατριαρχεῖο. Νά γίνεται κάθε χρόνο συνάντηση ὅλων τῶν Ἱεραποστολικῶν σωματείων, συλλόγων καί ἀδελφοτήτων ἐδῶ στήν εἰδική Αἴθουσα τοῦ Πατριαρχείου μας ἡ ὁποία ἐξοπλίζεται καί προετοιμάζεται ἀποκλειστικά γιά τό σκοπό αὐτό. Θά καλοῦνται καί θά συμμετέχουν οἱ Μητροπολίτες καί Ἐπίσκοποι, μόνον τῶν Ἱεραποστολικῶν Ἐπαρχιῶν. Ἔτσι θά δίνουμε τήν εὐκαιρία σέ ὅλους τούς ἐμπλεκόμενους φορεῖς στήν Ἱεραποστολή νά καταθέτουν τήν μαρτυρία τους, τίς ἀπόψεις τους, τά θέματά τους καί τά τυχόν προβλήματά τους.  

 

            Κατά τή διάρκεια τῆς χειροτονίας τοῦ νέου Ἐπισκόπου Κολουέζι Μελετίου (Γρηγοριάτου) ἐπισκέφθηκε τήν Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα καί παρακολούθησε τήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός κ.Σάββας Τσιτουρίδης, συνωδευόμενος ὑπό τοῦ τ.Ὑφυπουργοῦ Παναγιώτου Σκανδαλάκη, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Αἴγυπτον κ.Παναγιώτου Βλασσοπούλου, τοῦ Ἐντιμ. Γενικοῦ Προξένου Ἀλεξανδρείας κ.Θεοχάρη Λαλάκου καί ἄλλων στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου.

            Ὁ κ.Ὑπουργός ἐπισκέφθηκε καί ἐπισήμως τήν ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου, ὅπου στό νέο Πατριαρχικό Μέγαρο εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση μετά τῆς ἡμετέρας Μετριότητος. Μάλιστα ξεναγήθηκε μαζί μέ τή συνοδεία του στό Πατριαρχεῖο μας.

            Εὐχαριστήσαμε τόν φίλο Ὑπουργό γιά τήν μεγάλη του συμβολή καί προσφορά πρός τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί κυρίως γιά τήν προσωπική του παρέμβαση γιά τήν ἀσφάλιση τῶν Ἀρχιερέων καί Κληρικῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἀλεξανδρείας.

 

            Ἐπίσης τόν ἑπόμενο μῆνα Ἰανουάριο τοῦ νέου ἔτους 2007 πρόκειται νά ξεκινήσει τήν λειτουργία της ἡ Πατριαρχική Σχολή Ἀλεξανδρείας «Μέγας Ἀθανάσιος», στόν Ἅγιο Σάββα, ὅπου οἱ ὑποψήφιοι ἀφρικανοί σπουδαστές θά διδάσκονται μαθήματα Γεωπονίας, Νοσηλευτικῆς καί Θεολογίας. Διευθυντής τῆς Σχολῆς ὁρίστηκε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Σάββας Χειμωνέττος, πρός τόν ὁποῖο εὐχόμασθε καλή δύναμη καί ἐπιτυχία στήν νέα του αὐτή ἐκκλησιαστική διακονία. Ὅμως εὐχαριστοῦμε τόν ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Χώρας κ.Μωχάμετ Χόσνι Μουμπάρακ ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἀμέσως τήν ἄδεια γιά τήν ἵδρυση καί λειτουργία τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς μας !

Δεύτερη ἐπέτειος πατριαρχίας !

            Τήν ἐπέτειο τῆς, χάριτι πανοικτίρμονος Χριστοῦ, συμπληρώσεως δύο (2) ἐτῶν ταπεινῆς ἱεραποστολικῆς πατριαρχίας ἑορτάσαμε στήν Πατριαρχική Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα.

            Τόν Ὑπουργό Ἔργων καί Συγκοινωνίας τῆς Κύπρου κ. Χάρη Θράσου, ὑποδεχθήκαμε στό Πατριαρχεῖο καί εἴχαμε μαζί του ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις. Ἐπίσης στό Πατριαρχεῖο μας ἦλθε ὁ Διοικητής τῆς Ε.Υ.Π., Πρέσβυς κ.Κοραντῆς ἀπό τήν Ἑλλάδα συνωδευό- μενος ἀπό τόν Πρέσβυ μας στό Κάϊρο κ.Παναγ.Βλασσόπουλο.

            Γιά πρώτη φορά μετά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ἐπισκεφθήκαμε στό γραφεῖο του τόν νέο Διοικητή Ἀλεξανδρείας κ.Ἄντελ Ἀμπίμπ. Ὁ Διοικητής μᾶς ὑπεδέχθη μέ ἐγκαρδιότητα καί φιλικότητα καί μᾶς διαβεβαίωσε γιά τήν στήριξη καί ἐνίσχυση τοῦ ἔργου καί τῆς παρουσίας μας στήν Ἀλεξάνδρεια.

            Τήν πρώτη Θ.λειτουργία μέ κάθε λαμπρότητα τελέσαμε στόν ἀνακαινισμένο Καθεδρικό Πατριαρχικό Ναό Ἁγίου Νικολάου στό Κάϊρο. Μάλιστα χαρήκαμε τήν χειροτονία δύο νέων κληρικῶν, ἑνός Πρεσβυτέρου καί ἑνός Διακόνου.

            Τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου κτηρίου τῆς πατριαρχικῆς ἐπιτροπείας τοῦ Καϊρου καί τά Θυρανοίξια τοῦ Ἁγίου Νικολάου θά τελέσουμε τόν ἐρχόμενο Ἰούνιο τοῦ 2007 μέ τήν παρουσία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Χριστοδούλου καί τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ.Ἄννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

            Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου γραφείου τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων πανηγυρίσαμε στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ παραδοσιακός αὐτός θεσμός τῶν δραστήριων κυριῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας ἔχει πολλά νά προσφέρει γιά τήν διατήρηση τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως στήν Αἴγυπτο καί θερμές ἀπευθύνουμε τίς εὐχαριστίες μας.

            Τόν Ὑπουργό Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος κ.Μπασιᾶκο συναντήσαμε στό Κάϊρο καί εἴχαμε μαζί του ἐνδιαφέρουσες συνομιλίες.

            Μετά ἀπό ἀρκετές διαδικασίες κατορθώσαμε νά ξεκινήσει ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἀραβοφώνων, ὕστερα ἀπό χρηματοδότηση τοῦ Ὑφυπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ.Θεόδωρου Κασίμη καί τήν πολύτιμη συμβολή τοῦ Ἐντιμ. Γενικοῦ Προξένου Ἀλεξανδρείας κ.Θεοχάρη Λαλάκου. Εὐχαριστίες ἐγκάρδιες ἀπευθύνουμε αὐτήν τήν ὥρα !

            Στήν Νότια Ἀφρική καί συγκεκριμένα στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας εἴχαμε τήν θαυμάσια εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς ἀποδήμους ἀδελφούς μας καί τούς γηγενεῖς ἀφρικανούς καί νά τούς ἀπευθύνουμε λόγους παρηγορίας καί ἐνισχύσεως. Στήν περιοχή μάλιστα ὅπου θά ἀνεγερθεῖ ἡ Ἱερά Πατριαρχική Μονή τῶν Ἁγίων Νικολάου, Νεκταρίου καί Σεραφείμ, θεμελιώσαμε τήν ἀνέγερση Κέντρου Ἀπεξαρτήσεως τῶν νέων ἀπό τίς ἐξαρτησιογόνες οὐσίες. Χειροτονήσαμε νέους κληρικούς καί συσκεφθήκαμε μέ τίς ἀρχές καί τούς ἐκπροσώπους τῶν ὁμογενειακῶν καί διπλωματικῶν παραγόντων.           Στήν Ἰωαννούπολη συναντηθήκαμε μέ Ὑπουργούς καί ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς Κυβερνήσεως καί προετοιμάζεται ἤδη ἡ ἐπίσημη συνάντησή μας μετά τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου Νοτίου Ἀφρικῆς κ.Μπέγκι.Στίς ἀρχές κιόλας τοῦ νέου ἔτους, σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε τίς πατριαρχικές καί ἱεραποστολικές περιοδείες στήν Ἀφρική.  

            Μέ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνήσαμε μέ τόν ἀγαπητό φίλο καί ἐπί πολλά χρόνια συνεργάτη καί ἀρωγό στό ἔργο τοῦ Πατριαρχείου μας, κ. Στέφανο Ταμβάκη γιά τήν ἐκλογή του στή θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ εὐχηθήκαμε ἐπιτυχία καί δύναμη ἀπό τό Θεό στό ὑψηλό του ἔργο.

            Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Πηλουσίου κ.Καλλινίκου μᾶς γέμισε χαρά καθώς ὅλοι μέ τή συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μετέβημεν στό Πόρτ Σάϊδ καί ἐγκαταστήσαμε τόν Μητροπολίτη Καλλίνικο μέ κάθε ἐπισημότητα.

            Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων τήν θ.Λειτουργία στόν Ἅγιο Νικόλαο προσῆλθε καί παρακολούθησε συνωδευόμενος ἀπό ὑψηλή ἀντιπροσωπεία, ὁ Μακ. Πατριάρχης Σενούντα τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν μία πολύ συγκινητική καί σημαντική συνάντηση ἀφοῦ γιά πρώτη φορά ὅπως εἰπώθηκε ὁ Πατριάρχης Σενούντα παρέμεινα μέσα στήν Ἐκκλησία ἐπί 1,30 ὥρα καί προσευχήθηκε στήν χριστουγεννιάτικη Λειτουργία.  Ἀνταποδώσαμε τήν ἐπίσκεψη στό Κοπτικό Πατριαρχεῖο τήν ἑπομένη μέρα καί μέ ἐγκαρδιότητα ἀναπτύξαμε τίς ἀπόψεις μας περί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καί συνεργασίας τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν.

           

            Ἡ καταγραφή τῶν γεγονότων καί τῶν πεπραγμένων πού κάναμε δέν ἔχει σκοπό τήν προβολή ἤ τήν διαφήμιση. Εἶναι ἕνας προβληματισμός, ἕνας ἀπολογισμός καί μία αὐτοκριτική. Μπροστά στό πέλαγος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς εὐσπλαγχνίας Του τίποτε δέν μπορεῖ νά σταθεῖ. Ὅλα σχετικοποιοῦνται καί ἀφανίζονται.

            Σκοπός τῆς δημοσιοποιήσεως τῶν γεγονότων εἶναι ἡ προσπάθεια γιά πνευματική ἐπένδυση καί σωστό προγραμματισμό τοῦ ἐπερχόμενου νέου ἔτους, ὥστε τό ἔργο νά ἀποδώσει περισσότερους καρπούς γιά τήν ὠφέλεια τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Καθώς μέσα στήν Ἐκκλησία πιστεύουμε ὅτι ὁ χρόνος εἶναι σωτηρία καί ἡ καλή ἐπένδυση τοῦ χρόνου εἶναι τό ζητούμενο καί τό ποθούμενο. Ὅλα πρός δόξαν Θεοῦ !

              Ὁλοκληρώνοντας αὐτήν τήν σύντομη παράθεση τῶν πεπραγμένων γιά τό ἔτος πού πέρασε, ἐπιθυμοῦμε νά ἀπευθύνουμε ἐγκάρδιες τίς πατριαρχικές εὐχαριστίες πρός ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι στάθηκαν στό πλευρό τοῦ Πατριάρχου καί στήριξαν τό ἀνθρωπιστικό καί πολύπλευρο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου, ὄχι μόνον στήν Αἴγυπτο ἀλλά κυρίως στήν Ἀφρικανική ἤπειρο.

           

            Στό σημεῖο αὐτό ἐγκαρδίως καί φιλαδέλφως εὐχαριστοῦμε τόν λίαν ἀγαπητό ἀδελφό Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Χριστόδουλο γιά τήν πατρική του ἀρωγή καί πολύτιμη συμβολή στό θέμα τῆς ἐξασφαλίσεως ἀξιοπρεποῦς ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως καί νοσηλείας τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου μας.

Ὅλως ἰδιαιτέρως ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσουμε εὐχαριστίες πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Ἀξώμης κ.Πέτρον, ἐκπρόσωπον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος στήν Ἀθήνα γιά τήν ἀνύστακτη μέριμνα καί προώθηση τῶν ζητημάτων τοῦ Πατριαρχείου μας.

 Εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, τούς Κληρικούς μας, τούς λαϊκούς συνεργάτες στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, ὅλους τούς Ἱεραποστολικούς Συλλόγους καί τούς ἀνθρώπους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ φλόγα ψυχῆς συνδράμουν ἀθόρυβα καί διακριτικά, τό ἀνθρωπιστικό ἔργο τοῦ Πατριαρχείου.

            Εὐχαριστίες ἀπευθύνω ὅλως ἰδιαιτέρως πρός τόν Ἐξοχ. Πρέσβυ τῆς Ἑλλάδος στήν Αἴγυπτο κ.Παναγ.Βλασσόπουλο καθώς καί στόν Ἐντιμ. Γενικό μας Πρόξενο, ἀγαπητό κ.Θεοχάρη Λαλάκο γιά τήν πολύτι- μη καί πολύπλευρη ἀγάπη καί τήν στήριξή τους.

            Εὐχαριστίες πρός τόν ἀγαπητό Πρόεδρο τῆς εὐλογημένης Κοινότητάς μας κ.Χαράλαμπο Κατσιμπρῆ καί ὅλους τούς ἐκλεκτούς Συμ- βούλους. Εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς Προέδρους τῶν Ἑλληνικῶν Φορέων καί Συλλόγων γιά τήν ἐνισχυτική τους παρουσία. Τούς Προέδρους τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου, τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ, τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων, κ.ἄ.

            Εὐχαριστίες πρός ὅλους ἐσᾶς γιά τήν ἀγάπη πού δείχνετε πρός τό Πατριαρχεῖο μας. Νά σᾶς ἔχει ὁ Θεός ὅλους καλά !

            Σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη νέα χρονιά, γεμάτη μέ ὑγεία καί ἔργα ἀγάπης, ἀνθρωπιᾶς καί Ἱεραποστολῆς !