Άγιο Πάσχα 2006 - Pascha 2006

Aριθμ. Πρωτ. 1220

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Β'

ΕΛΕΩ    ΘΕΟΥ   ΠΑΠΑΣ   ΚΑΙ    ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ    ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ     ΑΦΡΙΚΗΣ    ΠΑΝΤΙ  ΤΩ   ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ    ΤΟΥ    ΚΑΘ'   ΗΜΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ    ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ  ΘΡΟΝΟΥ  ΧΑΡΙΣ   ΚΑΙ  ΕΛΕΟΣ  ΚΑΙ   ΕΙΡΗΝΗ  ΠΑΡΑ   ΤΟΥ  ΕΚ   ΝΕΚΡΩΝ  ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΟΥ     ΚΑΙ   ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ   ΙΗΣΟΥ   ΧΡΙΣΤΟΥ

 

"εκ γαρ θανάτου προς ζωήν, και εκ γης προς ουρανόν,

                                   Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν,"

 

Τέκνα του Κυρίου αγαπητά και ευλογημένα,

 

Χριστός Ανέστη!

 

 Την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου εορτάζομε σήμερα και χαιρόμαστε όπως " Εχάρησαν ουν οι μαθηταί, ιδόντες τον Κύριον"( Ιωάνν. κ' 20). Χαίρεται και η νύμφη του Χριστού Εκκλησία, προσκυνεί τον σταυρόν και υμνεί και δοξάζει την αγίαν Ανάσταση, διότι με την ανάσταση  ολοκληρώνεται το νόημα της θείας αποκάλυψης. Η ανάσταση του Κυρίου θανατώνει τον θάνατο, ελευθερώνει τον άνθρωπο από την παγίδα του σκότους και της φθοράς και αποδεικνύει τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Θεός με το μέγα μυστήριο της ενανθρώπησης Του, την εκούσια θυσία Του και την ανάστασή Του μας συγχωρεί δια την πτώση του προπάτορος Αδάμ, μας λυτρώνει από την αμαρτία και μας καλεί πλησίον Του, στην αιώνια βασιλεία Του, στην πραγματική θέση, που πρέπει να κατέχη ο άνθρωπος, ως πλάσμα "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν" προς τον Δημιουργό Του.

 

 Το νόημα αυτό της ανάστασης εορτάζομε σήμερα και το φως, που πηγάζει από τον πανάγιο Τάφο, φωτίζει την ψυχή μας και την οδηγεί στο δρόμο της αναγέννησης, της αθανασίας και της αφθαρσίας. Δια τούτο το Πάσχα αποτελεί "την εορτήν των εορτών και την πανήγυριν των πανηγύρεων", την κυρία και προεξάρχουσα ημέρα, όπου πανηγυρίζομε όχι υλικά αλλά πνευματικά, όχι γοερά αλλά ταπεινά. Δια να συμμετέχομε όμως σ' αυτή την πανήγυρη μέσα στην εν Χριστώ κοινότητα, πρέπει να απευθύνομε προς όλους τον χαιρετισμό του αναστημένου Λυτρωτή μας " Ειρήνη υμίν". Αν δεν αισθανθούμε αυτό το χαιρετισμό, δεν έχομε κατανοήσει το σκοπό της εκούσιας θυσίας και ανάστασης του Θεανθρώπου, δεν έχομε κατανοήσει ότι η ειρήνη και η ζωογονούσα αγάπη έναντι του διασπαστικού φόβου, η μεταξύ  των ανθρώπων εν Χριστώ ενότητα έναντι της ατομικιστικής πλάνης του διχαστικού συμφέροντος ευφραίνουν την ψυχή μας με το φως της ενδόξου Αναστάσεως και εισχωρούν στις καρδιές μας, όπως πέρασε Εκείνος κεκλεισμένων των θυρών προς τους μαθητές Του, δια να εμπνεύσουν εκεί μέσα την χάριν του Αγίου Του Πνεύματος.

 

 Σήμερα η ανθρωπότητα ευρίσκεται και πάλι προ του "Κενού Τάφου", δεν παραπονείται, δε θρηνεί και δεν αναζητεί όμως τον Αναστάντα Ιησού, όπως η μυροφόρα, δεν ομολογεί " ουκ οίδα που έθηκαν Αυτόν". Αδιαφορεί δια το νόημα της Αναστάσεως και είναι κενή από τη δύναμη της χριστιανικής πίστης. Την εποχή μας τη χαρακτηρίζει η στέρηση ιδανικών, η οδύνη της ψυχής και το πνευματικό κενό. Ο σημερινός άνθρωπος πνίγεται μέσα στη βία του πολέμου και της τρομοκρατίας, στην αποξένωση και στη καχυποψία, στη φιλαργυρία και στην άκρατη και ευτελή φιλοδοξία. Κάθε στιγμή στραγγαλίζει κάθε υψηλό ιδανικό και κάθε ευγενές και θεϊκό, που υπάρχει στη ψυχή του. Ταυτόχρονα αναζητά ειρήνη και ευτυχία μέσα από συνθήκες και συμφωνίες, που επιβάλλονται έξωθεν με γνώμονα συγκυριακά συμφέροντα. Απέναντι στη χαώδη αυτή κατάσταση ευρίσκεται ο Αναστάς Κύριος, που προσφέρει την πραγματική γαλήνη και ειρήνη, η οποία πρέπει να θεμελιωθεί πρώτα μέσα στη ψυχή μας με την αγάπη προς τον πλησίον μας.

 

 Αγαπητά μου και ευλογημένα παιδιά του Κυρίου, Έλληνες, Άραβες και Αφρικανοί εις ολόκληρον την Αφρικανική γη,

 

 Από τη Μεγάλη Πόλη της Αλεξανδρείας, ευρισκόμενος πάντοτε νοερώς πλησίον σας και υψώνων την λαμπάδα της Αναστάσεως, σας εύχομαι ολόψυχα το Άγιον Φως της να φωλιάζει πάντοτε στις καρδιές σας και να φωτίζει το πνεύμα σας να λογίζεται το αγαθό, τα χείλη σας να κηρύττουν την αγάπη Του και οι πράξεις σας να βοηθούν και να ανακουφίζουν κάθε πονεμένο και πάσχοντα συνάνθρωπο.

 

Αληθώς ανέστη ο Κύριος!

 

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’

 

Εν τη Μεγάλη Πολει

της Αλεξανδρείας

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2006