Το επίσημο web site του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.

Αναζήτηση:
 
 
Επιλέξτε θέματα που αφορούν τα κείμενα ανά ημερομηνία:
Επιλέξτε έτος και μήνα από το παρακάτω μενού
 
 
21/11/2007 Πριν 150 χρόνια: Ο θεμέλιος λίθος του “Ευαγγελισμού Αλεξανδρείας”
“Σπεύσατε λοιπόν απαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί, ίνα λάβη αίσιον τέλος το λαμπρόν και ευαρεστόματον τούτο επιχείρημα και ιερόν έργον, διά να μνημονεύονται τα ευλογημένα υμών ονόματα εν τη ημέρα των ιερών εγκαινίων αυτής της Εκκλησίας και αιωνίως μετά των κτιτόρων έξετε δε και τον μισθόν και αγιασμόν παρά του μισθαποδότου Θεού, καθώς ψάλλει η Εκκλησία “ αγίασον Κύριε, τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου, ου η ...