2006
 
Ιανουάριος - Μάιος (January - May)
 
Ιούνιος - Σεπτέμβριος (June - September)
 
Οκτώβριος - Δεκέμβριος (October - December)