Patriarchical offices   Holy Synod   Holy Bishoprics   Hierarchs of the Throne  Jurisdiction                               

                           

Hierarchs of the Throne CV's (Greek)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΜΦΙΔΟΣ

Ο Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης Μέμφιδος κ. Παύλος Λύγκρης, εγεννήθη το 1920 είς Κάφρ-έλ-Ζαγιάτ της Αιγύπτου. Τυγχάνει απόφοιτος της θεολογικής σχολής του Πανεπηστημίου Αθηνών. Εχειροτονήθη εις Διάκονον μέν το 1940, εις πρεσβύτερον δε το 1952. Διηκόνησεν ως εφημέριος και γενικός αρχιερατικός επίτροπος εις Χαράρε της Ζιμπάπουε κατά τα έτη 1954-1968. Το 1968 εξελέγη Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας. Την λαχούσαν αυτώ Μητρόπολιν, διωργάνωσεν ανεγείρας ιερούς ναούς και ανέπτυξεν αξιόλογον θρησκευτικήν, κοινωνικήν και φιλανθρωπικήν δράσιν. Μετά την εις Κύριον εκδημίαν του Πάπα και Πατριάρχου κυρού Παρθενίου εξελέγη Τοποτηρητής του θρόνου. Ομιλεί εκτός της Ελληνικής, την Αραβικήν, την Αγγλικήν και την Γαλλικήν γλώσσαν. Τον Φεβρουάριο του 1998 εξελέγη Μητροπολίτης Μέμφιδος και στις 27 Οκτωβρίου 2004 έλαβε από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη κ.κ. Θεόδωρο τον τίτλο του Γέροντος Μητροπολίτη. 

2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοτοπόλεως κ. Διονύσιος, Γεν. Πατριαρχικός Επίτροπος και Διευθυντής του Περιοδικού «Πάνταινος», κατά κόσμον Ιωάννης Χατζηβασιλείου, εγεννήθη είς Αλεξάνδρειαν το 1929. Τυγχάνει πτυχιούχος της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετεκπαιδευθείς εις Παρισίους και Γενεύην. Ομιλεί εκτός της Ελληνικής, την Αγγλικήν, Γαλλικήν, Ρωσικήν και Αραβικήν γλώσσαν. Υπηρέτησεν ως αρχιγραμματεύς των πατριαρχείων. Το 1968 εξελέγη επίσκοπος Ηλιουπόλεως και υπηρέτησεν ως Πατρ. Επίτροπος εις Κάϊρον επί 6 έτη. Το 1974 εξελέγη Μητροπολίτης Μέμφιδος, ενώ το 1988 κατεστάθη εις την Μητρόπολιν Νουβίας και το 1997 εις την Μητρόπολιν Λεοντοπόλεως. Εκπροσωπεί τον θρόνον εις διάφορα Συνέδρια και θεολογικούς Διαλόγους. Ως εκπαιδευτικός υπηρέτησεν εις Αίγυπτον και Σουδάν σε Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και εις την Ανώτ. Σχ. Τουριστικών Επαγγελμάτων είς Κάϊρον, διδάσκων Ιστορία του Πολιτισμού και Δημόσιες Σχέσεις. Στις 27 Οκτωβρίου 2004 έλαβε από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη κ.κ. Θεόδωρο τον τίτλο του Γέροντος Μητροπολίτη.   

3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΞΩΜΗΣ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Αξώμης κ. Πέτρος, κατά κόσμον Γεώργιος Γιακουμέλος, εγεννήθη εν Ζακύνθω το 1932. Εσπούδασεν είς την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάκονος εχειροτονήθη το 1955 εις Ιεράν Μονήν Πεντέλης και Πρεσβύτερος το 1956. Το 1965 παρηκολούθησεν μαθήματα Κοινωνιολογίας εις την Σορβώνην και Κατηχητικής-Ποιμαντικής και Οικουμενικής κινήσεως εις Καθολικόν Πανεπιστήμιον εις Παρισί και εις Γενεύην. Υπηρέτησεν ως Αρχιδιάκονος, Ιεροκήρυξ και Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Ελασσώνος, ως Προϊστάμενος Ι. Ναών εις Αγγλίαν και Γαλλίαν. Το έτος 1970 εισήλθεν εις τον Ιερόν Κλήρον του Πτριαρχειου Αλεξανδρείας και υπηρέτησε ως γαλλομαθής εις την Ελληνική Κοινότητα εις το Τζιμπουτί της Γαλλίας, όπου επετέλεσε και εκεί σοβαρά έργα επί των ακινήτων του Ι.Ναού τον οποίον και διέσωσεν και το 1972 ήδη ως Μέγας Πρωτοσύγκελλος του Θρόνου, εκλήθη εις την Επιτροπείαν Καΐρου επί Μακαριστού Πατριάρχου Νικολάου ΣΤ΄. Το ίδιο έτος εξελέγη Επίσκοπος Βαβυλώνος. Το 1974 διωρίσθη Πατριαρχικός Επίτροπος Καϊρου. Το 1979 εξελέγη Μητροπολίτης Αξώμης. Υπηρέτησε διορισθείς ως Πατριαρχικός Εξαρχος Ι. Μητροπόλεως Κένυας και Ειρηνουπόλεως τα έτη 1996 και 1997. Μετά τον Τραγικόν Θάνατον του Πάπα και Πατριάρχου κυρού Πέτρου εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου, Τοποτηρητής του Θρόνου. Εν συνεχεία μετά την εκλογήν του Πάπα και Πατριάρχου Θεοδώρου Β΄ διωρίσθη υπό της Αυτού Μακαριότητος, ως εκπρόσωπος Αυτού εις Αθήναν. Έχει μετάσχει εις πλείστα διαχριστιανικά συνέδρια εις ολόκληρον τον κόσμον και υπήρξε όπως εις τα ανωτέρω εκπρόσωπος του Πατριαρχείου εις τας τρείς επισήμους Πανορθοδόξους Προσυνόδους εν Cambesy Γενεύης το 1976, 1982, 1986 ως και εις έξ προπαρασκευαστικάς αυτών. Είναι δε συγχρόνως και εκπρόσωπος του Πατριαρχείου παρά το Πατριαρχείον της Αιθιοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από της εκλογής του εις Αξώμης 1979. Ομιλεί την Αγγλικήν, Γαλλικήν και την Ιταλικήν γλώσσαν. Μέγας ευεργέτης της Ελληνικής Κοινότητος. Στις 27 Οκτωβρίου 2004 έλαβε από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη κ.κ. Θεόδωρο τον τίτλο του Γέροντος Μητροπολίτη.   

4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΝΥΑΣ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος (κατά κόσμον Ανδρέας Τηλλυρίδης), εγεννήθη εις Λεμεσόν της Κύπρου. Εσπούδασε Θεολογία εις το Ορθόδοξον Θεολογικόν Ινστιτούτον του Αγίου Σεργίου Παρισίων απ’ όπου έλαβε το πτυχίον του το 1972. Κατά την διάρκειαν των σπουδών του είς Παρισίους παρηκολούθησε και μαθήματα Βυζαντινολογίας στο College de France και στην Ecolle Pratique des Hautes Etudes. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στον κλάδο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Το διδακτορικό δίπλωμα στη Φιλοσοφία έλαβε από το ως άνω Πανεπιστήμιο το 1976. Τον Ιανουάριο του 1997, μετά από επιθυμία του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Μακαρίου Γ’, έφθασε στην Κένυα, όπου επεδόθη στην προετοιμασία της Λειτουργίας της Ιερατικής Σχολής, διορισθείς συγχρόνος και Διευθυντής της. Μεταξύ των ετών 1978-1981, με υποτροφία, παρηκολούθησε μεταδιδακτορικά μαθήματα Ιστορίας και θρησκειών και Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της louvain-la-Neuve τού Βελγίου. Το 1982 επέστρεψε στην διακονία στην Κένυα. Τον Ιούλιον του 1992 εχειροτονήθη Διάκονος, Πρεσβύτερος και Επίσκοπος με τον τίτλο Ριρούτας. Διετέλεσε Διευθύντης της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε εξελέγη την 13η Ιανουαρίου 1998 και τον Φεβρουάριο του 2001 εγκατεστάθη εις την Μητρόπολιν Κένυας.

5. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καμπάλας και πάσης Ουγκάντας κ. Ιωνάς εγεννήθη το 1945 εις DDEGEYA. Εγκύκλιες σπούδες έκανε εις BULEMEZI και KYADDONDO, UGANDA (1952-1964). Φοίτησε στήν Εκκλησιαστική σχολή της Κρήτης (1964-1968). Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής και Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1968-1978). Εις διάκονον εχειροτονήθη το 1981. Εις πρεσβύτερον το 1982. Την 27ην Ιουλίου 1992 εχειροτονήθη Επίσκοπος Μπουκόμπα. Την 12ην Μαϊου 1997 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Καμπάλας και πάσης Ουγκάντας.  

6. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κ. Σεραφείμ (κατά κόσμον Γεώργιος Φιλίππου Ιακώβου) γεννήθηκε στη Γαλαταριά Πάφου στις 2 Φεβρουαρίου 1961. Το 1973 εισήχθη ως δόκιμος στην Ιερά Μονή Κύκκου. Με υποτριφία της Ιεράς Μονής Κύκκου  αποφοίτησε αριστούχος από το Α’ Λύκειο Κύκκου και στη συνέχεια από τη Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1983 εχειροτονήθη Ιεροδιάκονος και το 1991 Πρεσβύτερος, προχειριζόμενος εις Αρχιμανδρίτην από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον. Από τα έτη 1998-1993 με υποτροφία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και της Ιεράς Μονής Κύκκου ειδικεύθηκε στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Ντάραμ της Μέγαλης Βρεττανίας στον κλάδο της Πατρολογίας. Διετέλεσε Μέλος του κεντρικού Δ. Συμβουλίου της Παγκοσμίου ομοσπονδίας Ορθοδόξων Νέων «Ο Σύνδεσμος» και υπηρέτησε ως εφημέριος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεττανίας και ως γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας και Ειρηνουπόλεως, της οποίας Μητροπολίτης εξελέγη την 23η Σεπτεμβρίου 1997. Εχειροτονήθη εις Επίσκοπον την 28η Σεπτεμβρίου 1997 από την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρον Ζ’ και ενεθρονίσθη υπο του ιδίου την 16η Νοεμβρίου 1997. Κατά τα έτη 1997-2001 Σεπτή Εντολή της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ’, εκτός από τα ποιμαντικά του καθήκοντα ως Μητροπολίτου Κένυας και Ειρηνουπόλεως, υπηρέτησε ως γενικός Διευθυντής της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’» στην Ναϊρόμπι, Πατριαρχικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ντάρ Ες Σαλαάμ και της Επισκοπής Μπουκόμπας. Στις 22 Φεβρουαρίου 2001 κατά τάς εργασίας της ετήσιας Συνόδου του πατριαρχείου μας μετά την πρόωρον κοίμησιν του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Ιωάννου με πρόταση της Α.Θ.Μ. του πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ’ εκλέγεται παμψηφεί από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου ως νέος Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας και Ειρηνουπόλεως Σεραφείμ, ο όποίος κι ενθρονίζεται στις 18 Μαρτίου 2001. Το 2002 διηκόνησε και ως Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιμπάμπουε. Είναι Διευθυντής της «Κατηχητικής Σχολής Αλεξανδρείας Πέτρος Ζ΄». Πρόεδρος του Μή Κυβερνητικού Οργανισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ιαννουπόλεως «Αλεξανδρινός Φάρος», μέλος της Εφορείας της Πατριαρχικής Σχολής «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄» Ναϊρόμπι και Μέλος Συνοδικών Επιτροπών για τον Διαχριστιανικό και Διαθρησκειακόν Διάλογον. Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εληνοαφρικανικών Σπουδών και Μέλος του Δ. Συμβουλίου του ειδικού Κέντρου «Παιδιά του Δρόμου» του Τζοχάνεσμουργκ, της Εθνικής Επιτροπής Αιμδοσίας της Νοτίου Αφρικής, του Εθνικού Συβμουλίου Θρησκειών Νοτίου Αφρικής και Αντιπροεδρος του Παναφρικανού Συμβουλίου των Εκκλησιών. Ονομαστική εορτή του Σεβασμιωτάτου η 2α Ιανουαρίου του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ.         

7. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νιγηρίας Αλέξανδρος (κατά κόσμον Γεώργιος Γιαννίρης) εγεννήθη είς την Αθήνα το 1960. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ενετάχθη είς τον κλήρον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, χειροτονηθείς διάκονος την 1η και πρεσβύτερος την 2αν Οκτωβρίου 1988. Από της χειροτονίας του υπηρετήσεν εις την Μητρόπολιν Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας ως προϊστάμενος του Πατριαρχικού Ναού των Αγίων Αναργύρων και γραμματεύς της Μητροπόλεως. Εξέδωσε το δίγλωσσο περιοδικό Ορθόδοξη προσέγγιση και ήταν υπεύθυνος των ραδιοφωνικών εκπομπών της Μητροπόλεως. Διετέλεσε μέλος του Νοτιοαφρικανικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών μελετών. Τον Απρίλιο του 1997, διωρίσθη Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου. Επίσκοπος Νιγηρίας εξελέγη την 23ην Σεπτεμβρίου 1997, χειροτονηθείς υπό της Α.Θ.Μ. την 24ην Νοεμβρίου 1997. Την 27η Οκτωβρίου 2004 η Ιερά Επισκοπή Νιγηρίας ανυψώθη σε Μητρόπολη. 

8. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Τζουμέρκας, εγεννήθη το 1945 εις Εξοχήν Ν. Πιερίας, ένθα επεράτωσε τα εγκύκλια αυτού γράμματα. Από μικρός κατέστη αδελφός της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου. Εφοίτησε εις την περιώνυμον Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή και ηργάσθη ως αρχιγραμματεύς και βιβλιοφύλαξ της Ιεράς Μονής του. Τυγχάνει πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και εκπαιδευτικός. Διάκονος εχειροτονήθη το 1966 και Πρεσβύτερος το 1969. Υπηρέτησεν εις τας Ιεράς Μητροπόλεις Βεροίας και Ναούσης, Λαρίσης και Ροδου. Το 1991 απεσπάσθη εις την Ιεράν Μητρόπολιν Καρθαγένης εις Τρίπολιν της Λιβύης, εις την οποίαν διηκόνησεν ως Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου εν Τριπόλει και Διευθυντής του εκεί Γυμνασίου-Λυκείου, επιδείξας σπουδαίον έργον δια του Ελληνικού Κεντρου μάθησης ελληνικής γλώσσης το οποίον ιδρύθη με πρωτοβουλία του εις Τρίπολιν, δια τα παιδιά των μεικτών γάμων και δια τούς Λιβύους και λοιοπούς, οι οποίοι επιθυμούσαν να διδαχθούν την ελληνικήν γλώσσαν. Δια των ενεργειών του και τη συνδρομή της Ελληνο-Κυπριακής Εταιρείας J & P (Ιωάννου - Παρασκευαΐδη) ανεκαινίσθη εκ βάθρων ο Ιερός Ναός του Αγίου, η κατοικία του Μητροπολίτου και του ιερέως και το Ελληνικό Σχολείο. Το 1999 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου Επίσκοπος υπό τον τίτλον Βαβυλώνος και ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, την οποίαν ανεκαίνισεν σημαντικώς, καθώς επίσης και το εν αυτή ορθόδοξον κοιμητήριον. Μητροπολίτης Τριπόλεως εξελέγη παμψηφεί υπό της Ιεράς Συνόδου την 27ην Οκτωβρίου 2004 τη εισηγήσει της Α. Θ. Μ. του Παπα και Πατριάρχου αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Β'.      

9. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλής Ελπίδος κ. Σέργιος εγεννήθη το 1967 εις τα Καμινάρια της Μαραθάσας (Μυριανθούσας) της Κύπρου. Μετά το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών ενετάχθη εις τας τάξεις της Αδελφότητος της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου. Εχειροτονήθη Διάκονος το 1986 και Πρεσβύτερος το 1996, λαβών και το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου παρά της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. Χρυσοστόμου. Εσπούδασεν την Ιεράν Επιστήμην είς την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, λαβών το πτυχίον του το έτος 1992. Κατά την διάρκεια των σπουδών του υπηρέτησεν την Εκκλησίαν της Ελλάδος εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών. Από το έτος 1997, ύστερα από πρόσκλησιν του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Πέτρου, υπηρετήσεν εις την Νότιον Αφρικήν ως ιερατικός Προϊστάμενος εις το Πόρτ-Ελίζαμπεθ. Την 23ην Νοεμβρίου 1999 εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Μητροπολίτης Καλής Ελπίδος, την δε 27ην Νοεμβρίου 1999 εχειροτονήθη είς Επίσκοπον υπό της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου του Ζ’. Η Ενθρόνισις εγένετο τη 13η Φεβρουαρίου του 2000 εις τον Καθεδρικόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Κέηπ Τάουν.

10. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Αλέξιος (κατά κόσμον Παναγιώτης Λεονταρίτης) εγεννήθη εν Αθήναις το 1964. Πτυχιούχος Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής Παν/μίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Παρηκολούθησε μεταπτυχιακά Θεολογικά σεμινάρια στο Σαμπεζύ Γενεύης, 1995 και 1996. Ομιλεί Γαλλικά, Αγγλικά και Ιταλικά. Διάκονος και Πρεσβύτερος εχειροτονήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Αλεξίου, 1987 και 1990 αντιστοίχως. Υπηρέτησεν ως Γραμματεύς επί τριετία και Πρωτοσύγκελλος επί δεκαετία της Μητροπόλεως Τρίκκης, αναπτύξας πλουσία δραστηριότητα. Επίσης στην Μ. Εκπαίδευσιν, ως φιλόλογος. Το 1999 απεσπάσθη εις το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας. Με εισήγησιν του Μακαριστού Πατριάρχου Κυρού Πέτρου την 23ην /11/1999 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου Επίσκοπος, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Νιτρίας. Εχειροτονήθη υπό του Πατριάρχου την 29ην του αυτού μηνός εις τον Ιερό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας, διορισθείς ταυτοχρόνως Πατριαρχικός εν Κάϊρω Επίτροπος. Ως Επίσκοπος μετέσχε σε πολλές Πατριαρχικές αντιπροσωπείες και εκπροσωπήσεις και συνόδευσε σε επίσημες επισκέψεις την ΑΘΜ. Την 27ην Οκτωβρίου 2004 με πρότασιν του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄ εξελέγη Μητροπολίτης Καρθαγένης, ενθρονισθείς υπό του ιδίου στην Τύνιδα την 28/11/2004.    

11. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΗΛΟΥΣΙΟΥ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαρτούμ και παντός Σουδάν κ. Καλλίνικος Πίππας εγεννήθη εν Μεγάροις Αττικής εν έτει 1936. Είναι απόφοιτος της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Εχειροτονήθη Διάκονος και Πρεσβύτερος κατά το έτος 1964 υπό του αοιδίμου Μητροπολίτου Γρεβενών κυρού Χρυσοστόμου του Παπαϊγνατίου, διορισθείς άμα Ιεροκύρυξ εν τη ακριτική Μητροπόλει Γρεβενών, υπηρετήσας εν αυτή περί τα 15 έτη. Από του 1978 αποσπασθείς υπηρέτησεν ως Ιεροκήρυξ εις την Ιεράν Μητρόπολιν Περιστερίου επί 18 συναπτά έτη. Ακολούθως αποσπασθείς υπηρέτησεν ως Επιτροπεύων και Πατριαρχικός Επίτροπος εις την Επιτροπείαν Καϊρου επί τρία έτη, καθώς και ως Προϊστάμενος του Κοινοτικού εν Καϊρω Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Την 23ην Νοεμβρίου του 1999 εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Επίσκοπος Μαρεώτιδος και εχειροτονήθη την 12ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους υπό του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ’, διορισθείς άμα Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας. Τον Φεβρουάριον του 2001 εξελέγη και κατεστάθη Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Χαρτούμ και παντός Σουδάν. Την 1η Νοεμβρίου 2006 εξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Πηλουσίου. Και ενθρονίσθηκε από τον Πατριάρχη στις 22 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

12. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαίδος κ. Προτέριος (κατά κόσμον Στυλιανός) Παυλόπουλος, εγεννήθη εν Κορώνω Νάξου το έτος 1946. Εσπούδασεν εις την Ανωτέραν Σχολήν Ιερατικών Σπουδών και εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου  Αθηνών. Επραγματοποίησεν μεταπτυχιακάς Πατρολογικάς σπουδάς εις Durham University της Αγγλίας. Εχειροτονήθη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αξώμης Δρ. Μεθοδίου το 1972 Διάκονος και Πρεσβύτερος. Υπηρέτησεν είς Αιθιοπίαν, Μάλταν, Αγγλίαν, Ν. Αφρικήν, εν Ελλάδι. Διηκόνησε εις τας ανωτέρω θέσεις ως Πρωτοσύγκελλος, Αρχιερατικός Επίτροπος, Ιεροκήρυξ, Ιεραπόστολος, Κατηχητής,    ιδρύσας ιερούς ναούς και σχολεία και διατελέσας Διεθυντής εκπαιδευτικός, αναπτύξας σημαντικήν δραστηριότητα, ποιμαντικήν και φιλανθρωπικήν. Την 22αν Φεβρουαρίου 2001 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου παμψηφεί Μητροπολίτης της νεοσυστάτου Μητροπόλεως Ντάρ ές Σαλαάμ Ανατ. Τανζανίας, χειροτονηθείς υπό της Α.Θ.Μ. την 3-3-2001. Ως Μητροπολίτης Πτολεμαίδος διορίσθηκε υπό της Ιεράς Συνόδου την 27η Οκτωβρίου 2004.

13. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Γεώργιος, (κατά κόσμον Γεώργιος Βλαδιμήρου) γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου στις 27 Μαρτίου 1966. Το 1974 μετέβη στην Αθήνα όπου και αποπεράτωσε τις σπουδές του στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τις γυμνασιακές και λυκειακές του σπουδές πραγματοποίησε ως υπότροφος του Υπουργείου Προεδρίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Πρότυπο Σχολή στις Σπέτσες όπου και αποφοίτησε ως Αρχηγός της εν λόγω Σχολής. Σπούδασε τη Νομική επιστήμη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Thames Valley του Λονδίνου, όπου και απέσπασε αριθμό βραβείων και διακρίσεων. Κατά την τετραετή παραμονή του στο Λονδίνο εργάστηκε ως ωρομίσθιος δάσκαλος στο Ελληνικό Σχολείο της Παναγίας στο Camberwell Green. Επιστρέφοντας από το Λονδίνο εργάστηκε στην διοικητική υπηρεσία της Τραπέζης Κύπρου στην Αθήνα μέχρι το 1998. Το διάστημα μεταξύ 1993 και 1997 προσέφερε εθελοντική εργασία στα Ορθόδοξα ιεραποστολικά κλιμάκια της Μαδαγασκάρης και της Ινδίας. Παράλληλα σπούδασε την επιστήμη της Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 30 Ιουνίου 1998 χειροτονήθηκε Διάκονος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών και στις 5 Ιουλίου 1998, Πρεσβύτερος στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς από τον Σεβ. Μητροπολίτη Χονγκ-Κονγκ κ. Νικήτα. Αμέσως μετά μετέβη στο Χονγκ-Κονγκ όπου και ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου του εκεί Καθεδρικού Ναού Αγίου Λουκά. Στις 18 Οκτωβρίου του ιδίου έτους προεχειρίσθη σε Αρχιμανδρίτη και ανέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ-Κονγκ και Νοτιοανατολικής Ασίας. Στα πλαίσια των πολύπλευρων δραστηριοτήτών του ανέλαβε και καθήκοντα εκδότη του μηνιαίου περιοδικού της Μητροπόλεως ‘the Censer’. Κατά την παραμονή του στην Ασία επέδειξε αξιόλογο ιεραποστολικό έργο τόσο στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως όσο και στις επαρχίες των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας. Παράλληλα υπηρέτησε ως δάσκαλος στο Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Μακρίνας και παρέδωσε μαθήματα Ορθοδόξου πίστεως σε Θεολογικές Σχολές άλλων δογμάτων. Τον Νοέμβριο του 1999 εντάχθηκε στον κλήρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής όπου και ανέλαβε καθήκοντα αγγλόφωνου γραμματέως και διορίστηκε από τον Πατριάρχη προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια. Ως υπεύθυνος του ηλεκτρονικού τύπου ανασύνταξε την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου στο διαδύκτιο. Συνόδευσε την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρο Ζ’ στη Μείζονα Σύνοδο στη Κύπρο, στη Συνάντηση των Προκαθημένων των Εκκλησιών Μέσης Ανατολής στο Λίβανο, και στη Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Κωνσταντινούπολη καθώς και στις ιεραποστολικές περιοδείες του Πατριάρχου στην Νότιο Αφρική, στο Ζιμπάμπουε και στο Σουδάν. Από τον Μακαριώτατο διορίστηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής. Προτάσει του Πατριάρχου και ψήφο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας εξελέγη παμψηφεί Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Νειλουπόλεως στις 22 Φεβρουαρίου 2001 και διορίστηκε από τον Μακαριώτατο Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας. Η εις Επίσκοπο χειροτονία του έλαβε χώρα την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 4 Μαρτίου 2001 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και συμμετασχόντων των Σεβ. Μητροπολιτών Κιτίου Χρυσοστόμου, Πηλουσίου Ειρηναίου, Καρθαγένης Χρυσοστόμου, Κένυας Μακαρίου, Νταρ Ες Σαλαάμ Προτερίου και των Θεοφιλ. Επισκόπων Τελμησού Χριστοφόρου, Βαβυλώνος Θεοφυλάκτου και Νιτρίας Αλεξίου. Ως Επίσκοπος συνόδευσε τον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στις επίσημες ειρηνικές του επισκέψεις στις Εκκλησίες της Ρωσίας, της Σερβίας και της Πολωνίας, στις Ιερές Μητροπόλεις Μυτιλήνης και Ζακύνθου καθώς και στις ποιμαντικές του περιοδείες στο Μαρόκο, στην Αιθιοπία, στην Τανζανία, στην Κένυα, στο Κονγκό, και στην Γκάνα. Επίσης εκπροσώπησε τον Πατριάρχη σε διάφορα συνέδρια και τελετές όπως στην Ασίζη τον Ιανουάριο 2001 σε εκδήλωση για την ειρήνη, σε διαθρησκειακό διάλογο στην Τεχεράνη τον Μάιο 2001, στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο 2002 για δυνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την καταπολέμηση της μάστιγας της φτώχειας και του AIDS, στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο 2002 για την ενθρόνιση του Μητροπολίτου Γερμανού της Εκκλησίας του OCA, στην Αγγλία τον Φεβρουάριο 2003 για την ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Κανταουρίας Rowan Williams, σε συνέδριο της Μοναστικής Κοινότητας Bose της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο 2003 κ.α. Προτάσει της Α.Θ. Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε την 27ην Οκτωβρίου 2004 και ενθρονίστηκε από τον Μακαριώτατο την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2004 στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Χαράρε. Διετέλεσε μέλος της επιτροπής διοργανώσεως της τελετής ενθρονίσεως του νέου Πατριάρχη τον Οκτώβριο 2004 και της επιτροπής διοργανώσεως των εγκαινίων του νέου Πατριαρχικού Μεγάρου και των Θυρανοιξίων του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού στην Αλεξάνδρεια τον Απρίλιο 2006. Τον Νοέμβριο 2004 εκπροσώπησε τον Μακαριώτατο στην Υποδοχή των  Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου καί του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Φανάρι και τον Φεβρουάριο 2006 στην 8η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην Βραζιλία. 

14. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κ. Νικόλαος εγεννήθη είς Κάϊρον τη 20/03/1944. Είναι πτυχιούχος Μηχανολογίας άπο το Πανεπιστήμιον Χελουάν, Καϊρου (1974) και Θεολογίας από το Πανεπιστήμιον του Ιωάννου του Δαμασκηνού (Μπαλαμάν), Λιβάνου (1988). Εχειροτονήθη το 1980 ως Διάκονος, το 1983 Πρεσβύτερος, το δε 1992 έλαβε το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου. Το 2001 εξελέγη Μητροπολίτης Ερμουπόλεως (Τάντα, Αίγυπτός) και ετοποθετήθη Πατριαρχικός Επίτροπος των αραβοφώνων της Αιγύπτου.       

15. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος (κατά κόσμον Θεμιστοκλής Ζαχαρέγκας), εγεννήθη είς Σοχόν Θεσσαλονίκης το 1965. Εσπούδασεν είς την Εκκλησιαστικήν Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν Θεσσαλονίκης και εις την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά το πέρας των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ενετάχθη εις την Ιεραποστολικήν Μονήν Αρχαγγέλου Μιχαήλ-Θάρρι της Ρόδου το 1989. Διηκόνησε ιεραποστολικά από το 1992 είς Μαδαγασκάρην, Ινδίαν, Χόνγκ Κόνγκ και Φιλιππίνες και ανέπτυξε αξιόλογον φιλανθρωπικήν δραστηριότητα. Εχειροτονήθη Διάκονος και Πρεσβύτερος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήτα το 1999. Υπηρετήσαν ως Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και δημοσίων σχέσεων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Ελαβε μέρος εις πλείστας Ειρηνικάς Επισκέψεις και Ιεραποστολικάς Περιοδείας του Μακαριωτάτου ανά τον κόσμον. Μητροπολίτης Καμερούν εξελέγη την 16ην Σεπτεμβρίου 2002 υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου παμψηφεί, χειροτονηθείς από του Μακαριστού Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Πέτρου την 6ην Οκτωβρίου 2002. Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου την 27ην  Οκτωβρίου 2004.

16. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κ. Ιγνάτιος (κατά κόσμον Γεώργιος Μαδενλίδης) εγεννήθη το 1930 εις Εδεσσαν της Μακεδονίας, όπου και εσπούδασε τα εγκύκλια μαθήματα. Το 1952 έλαβε το πτυχίον της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρετήσαν ως σημαιοφόρος εις το Ελληνικόν Πολεμικόν Ναυτικόν. Περιώδευσε 32 Μητροπολιτικές περιφέρειες κηρύττων τον λόγον του θεού. Το 1968 εχειροτονήθη διάκονος και το 1969 πρεσβύτερος (Αρχιμανδρίτης). Επί 40ετίαν διηκόνησεν ως Ιεροκήρυξ (αρχικά ως λαϊκός και μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» και εν συνεχεία, από του 1969, ως κληρικός) εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λαρίσης μέχρι του 1998. Από το 1981 μετέβαινε και ειργάζετο κατ’ έτος επί 3-5 μήνες ως βοηθός του ιεραποστόλου Αρχιμ. Χαρίτωνος Πνευματικάκι (Γέροντός του) εις Kananga του Congo (πρώην Zaire). Το 1997 διορίσθη υπεύθυνος του Κλιμακίου αυτού της Ιεραποστολής υπό του αειμνήστου Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής κυρού Τιμοθέου, λόγω ασθενείας του  π. Χαρίτωνος. Την 14η Μαρτίου 2003 εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής. Την 16η Μαρτίου 2003 εχειροτονήθη εις Επίσκοπον και την 6.4.2003 εγκατεστάθη εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κεντρώας Αφρικής (εις Kinshasa) υπό του Μακαριστού Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Πέτρου Ζ΄.

17. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΡΤΟΥΜ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΣΟΥΔΑΝ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαβυλώνος κ. Εμμανουήλ (κατά κόσμον Ξενοφών) Κιαγιάς εγεννήθη εν Αθήναις το έτος 1956. Τελείωσε την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχειροτονήθη Διάκονος και Πρεσβύτερος υπό του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου Αξώμης κ. Πέτρου. Υπρέτησε το πρώτον ως Διάκονος εις το Κάϊρον και ως Ιερεύς εν συνεχεία στην Αδδίς Αμπέμπα της Ι. Μητροπόλεως Αξώμης και επί 17ετίαν εις την Ιεράν Μητρόπολιν Περιστερίου. Την 27ην Οκτωβρίου 2004 σεπτή Ευλογία και προκρίσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ εξελέγη υπο της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Βαβυλώνος και ετοποθετήθη Ηγούμενος της εν Παλαιώ Καίρω Ιεράς Πατριαρχικής Μονής του Αγ. Γεωργίου. Η Χειροτονία του εγένετο εν τω Ιερώ Κοινοτικώ  Ναώ  Αγ. Κων/νου και Ελένης Καΐρου, την 14ην  2004, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Αξώμης κ. Πέτρου. Την 1ην Νοεμβρίου εξελέγη Μητοπολίτης Χαρτούμ και παντός Σουδάν. Η Ενθρόνιση έγινε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου του ιδίου Μηνός.  

18. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καμερούν, Υπέρτιμος και Έξαρχος Κεντρικής Αφρικής, κ. Γρηγόριος (κατά κόσμον Γεώργιος Στεργίου) εγεννήθη εις τα Μέγαρα το 1961. Μετά το πέρας της Στρατιωτικής του θητείας εκάρη μοναχός (1984), εις την νεοσύστατον τότε, Μονήν της Αγίας Παρασκευής Μαζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, της οποίας υπήρχεν εις εκ των ιδρυτικών μελών της αδελφότητος. Εχειροτονήθη Διάκονος το 1984 και Πρεσβύτερος το 1988 λαβών και το Οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Βαρθολομαίου. Υπηρέτησεν ως Ιεροκήρυξ εις την Μητρόπολιν Μεγάρων και Σαλαμίνος αναπτύξας ποικίλην ποιμαντικήν δράσιν. Παρηκολούθησε σπουδάς σχεδίου, ζωγραφικής και Εικονογραφίας και το 1988 έλαβε το πτυχίο εκ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Κοινωνικής θεολογίας). Κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριστου Πατριάρχου κυρού Πέτρου του Ζ΄ ανέλαβεν από τον Ιαννουάριον του 2001 την θέσιν του Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου εις την Αλεξάνδρειαν εώς τον Ιούλιον του 2002. Από τον Μάϊον του 2003 εώς και τα εκλογής του υπηρέησεν ως Εφημέριος εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Θεοδώρου εις την Ρώμην διατελέσας και Αρχιερατικός Επίτροπος Κεντρικής Ιταλίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας. Εις την Ρώμην παρηκολούθησεν μαθήματα εις το Pontificium Universita Gregoriana (Corso superiore per le Belle Arte della Chiesa). Την 27ην Οκτωβρίου του έτους 2004 εξελέγη παμψηφεί υπό της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Μητροπολίτης Καμερούν. Εχειροτονήθη την 25ην Νοεμβρίου 2004 υπό της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β΄ εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν του Αγίου Σάββα και ενεθρονίσθη υπό του ιδίου την 23ην Ιαννουαρίου του 205 εν Yaounde.   

EΠΙΣΚΟΠΑΙ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

1. ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ

Ο Θεοφιλέστστος Επίσκοπος Μπουκόμπας κ. Ιερώνυμος γεννήθηκε στις 18.3.1963 στο BULOPA, BUSOGA, UGANDA. Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1986-1991). Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές του Κανονικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992-1996). Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1996 και Πρεσβύτερος το 1996. Διετέλεσε Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μητροπόλεως Καμπάλας (1996-1997) και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ιεράς Επισκοπής Μπουκόμπας (1997-1999). Εξελέγη Επίσκοπος Μπουκόμπας στις 23-11-1999 και χειροτονήθηκε στις 11.12.1999 υπό του Μακαριστού Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Πέτρου Ζ΄.

2. ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΖΑΜΠΙΑΣ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζάμπιας κ. Ιωακείμ, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Κοντοβάς, εγεννήθη το 1966 εν Βόλω, ένθα επεράτωσε τας εγκυκλίους αυτού σπουδάς. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχειροτονήθη διάκονος το 1986 υπό του μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Κώου κυρού Ιεζεκιήλ και πρεσβύτερος το 1993 υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου. Υπηρετήσεν εις διαφόρους ναούς εν Ελλάδι. Εις τον Αλεξανδρινόν Θρόνον ενετάγη το 1996, υπηρετήσας αρχικώς ως προϊστάμενος του Καθεδρικού ναού Αγίου Φρουμεντίου εν Αδδίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, χρηματίσας ωσαύτως υπεύθυνος και του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ασμάρας της Ερυθραίας. Άμα τη αναδείξει του νέου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου, το 1997, μετεκλήθη εις το εν Αλεξανδρεία Κέντρον και υπηρέτησεν ως Γραμματεύς αρχικώς και εν συνεχεία ως Αρχιγραμματεύων του Πατριαρχείου έως της εκλογής του. Κατά το αυτό διάστημα υπηρέτησε και ως προϊστάμενος του Ιερού Πατριαρχικού Ναού Αγίου Νικολάου Ιβραημίας, ανακαινίσας τούτον και αναπτύξας ικανήν ποιμαντικήν δραστηριότητα. Είναι πτυχιούχος της Αγγλικής, ομιλέι δε και την Αραβικήν γλώσσαν. Επίσκοπος Ζάμπιας εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την 14ην Μαρτίου 2003 και εχειροτονήθη την 23ην του αυτού μηνός εν τω Καθεδρικώ Ναώ Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας.             

3. ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΚΑΝΑΣ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκάνας κ. Δαμασκηνός (κατά κόσμον Δ. Παπανδρέου) εγεννήθη εις Ερμιόνην Αργολίδος το έτος 1957. Μετά το πέρας των εγκυκλίων σπουδών του εισήχθη εις το Πανεπιστήμιον, όπου έλαβε πτυχία εις τας Πολιτικάς Επιστήμας και εις την Θεολογίαν. Εις τας τάξεις του ιερού κλήρου εισήλθε το 1987, χειροτονηθείς διάκονος και πρεσβύτερος και προχειρισθείς εις Αρχιμανδρίτην. Διηκόνησε εν Ελλάδι και εν Αφρική ως εφημέριος, ιεροκήρυξ κατηχητής και ιεραπόστολος. Προταθείς υπό της Α.Θ.Μ. του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου Β΄ ως Επίσκοπος Γκάνας, εξελέγη παμψηφεί υπό της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου την 27ην Οκτωβρίου 2004. Η εις Επίσκοπον χειροτονία του εγένετο υπό του Σεπτού Προκαθημένου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας την 30ην Οκτωβρίου εις τον Πάνσεπτον Ιερόν Ναόν του Αγίου Σάββα εις Αλεξάνδρεια.  

4. ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαδαγασκάρης κ. Ιγνάτιος (κατά κόσμον Παύλος Σεννής), εγεννήθη εις την Κόρινθο το 1951, όπου και επεράτωσε τας εγκυκλίους σπουδάς του. Είναι πτυχιούχος Εργοδηγός Μηχανολόγος. Είναι επίσης πτυχιούχος του Ορθοδόξου Θεολογικού Σεμιναρίου «Ο Άγιος Νικόλαος» και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διάκονος και Πρεσβύτερος εχειροτονήθη τον Ιούλιο του 1976 από τον Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου κ.κ. Παντελεήμονα και είναι Μοναχός της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Από το 1985 και επί εξαετίαν διηκόνησεν εις την Ορθόδοξον Ιεραποστολήν της Κορέας. Εν συνεχεία και διά 14 συναπτά έτη ανέλαβε τα ηνία της Ορθοδόξου Ιεραποστολής εις την Δυτ. Βεγγάλην των Ινδιών. Εκεί ανέπτυξεν μεγάλο και αξιόλογο Ιεραποστολικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο. Δυστυχώς δια το Ιεραποστολικό του έργο απελάθη από τη Χώρα τον Ιούνιο του 2004 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους εξελέγη Επίσκοπος εις την χηρεύουσα θέσιν της Επισκοπής Μαδαγασκάρης. Η εις Επίσκοπον χειροτονία του έλαβεν χώραν στις 14.11.2004 εις την Αλεξάνδρειαν υπό της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου. Εις την Μαδαγασκάρην, επεδόθη εις την ανοικοδόμησιν Ιερών Ναών και πνευματικών Κέντρων, Σχολείων, Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων καθώς και του Θεολογικού Σεμιναρίου που ήδη λειτουργεί, ρίπτων το βάρος εις την αρτιοτέραν κατάρτιση των ιερέων και των κατηχητών. Αναδιοργανώθηκε επίσης η λειτουργία της Κλινικής με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους πτωχούς. Ομιλεί την αγγλική, την κορεατική και την ινδική γλώσσα.    

5. ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΟΛΟΥΕΖΙ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κολουέζι Μελέτιος Γρηγοριάτης εξελέγη Επίσκοπος την 1η Νοεμβρίου 2006 και χειροτονήθηκε από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη κ.κ. Θεόδωρο Β΄ το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Σάββα στην Αλεξάνδρεια. 

6. ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοζαμβίκης Θεόδωρος εξελέγη Επίσκοπος την 1η Νοεμβρίου 2006 και χειροτονήθηκε από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη κ.κ. Θεόδωρο Β΄ την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Σάββα στην Αλεξάνδρεια. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Updated 12/1/07

 

Patriarchical offices   Holy Synod   Holy Bishoprics   Hierarchs of the Throne  Jurisdiction