Christmas 2000 (Greek)

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2000

 

ΠΕΤΡΟΣ Ζ’

 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΜΩΝ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΑΡΚΙ ΝΗΠΙΑΣΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Αδελφοί συλλειτουργοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

 

Και πάλιν εφέτος καλούμεθα να εορτάσομεν εν ύμνοις και δοξολογίαις το Μυστήριον της Ενανθρωπήσεως του Θεού και της φανερώσεως Αυτού στη γη για την σωτηρία των ανθρώπων. Το πρώτο μήνυμα που ακούστηκε από τα χείλη των αγγέλων ήταν το μήνυμα της ειρήνης ‘Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία’. Μία ειρήνη, η οποία καθημερινά καταστρατηγείται, είτε από κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, είτε από ατομικιστικού τύπου αντιλήψεις της ζωής, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος του 21ου αιώνα να βιώνει το άγχος της προσωπικής, κοινωνικής ή οικογενειακής του ανασφάλειας, εφόσον βλέπει να κινδυνεύη η υπόστασίς του, η ιστορία του, πολλές φορές δε και η ίδια του η ζωή.

 

Τα αποτελέσματα όλων αυτών των καταστάσεων για τον άνθρωπον είναι απάνθρωπα. Εμφανίζουν στη ζωή του μία εικόνα αλλοιωμένη και αποπροσανατολισμένη από την πραγματική διάσταση και τον σκοπό υπάρξεώς του. Βιώνει το κενό, το τίποτα, που τον εισάγει σε μία κατάσταση πολέμου με καταστροφικές τις περισσότερες φορές συνέπειες για τον ίδιο και το περιβάλλον του. Η διάλυση οικογενειών είναι μία μικρή εικόνα της διαλύσεως πολλών κοινωνιών και η διεθνής αναταραχή αποτελεί την εικόνα της εσωτερικής ακαταστασίας που έχει ο άνθρωπος στην προσωπική του ζωή, όπου, όταν θίγονται τα συμφέροντά του, ξεχνά τον άλλον και μετατρέπεται σε θηρίο, το όποιο αναζητά εναγωνίως, χρησιμοποιώντας κάθε μέσον, να ικανοποιήση τις δικές του διαθέσεις και επιθυμίες.

 

Το ανικανοποίητο των διαθέσεών του τον μετατρέπει σε άνθρωπο του μίσους και της καταστροφής, χωρίς να αναλογίζεται τις συνέπειες των καταστροφικών πράξεών του.

 

Και όλα αυτά, γιατί ο άνθρωπος των συγχρόνων κοινωνιών έχασε κάθε επαφή με τον Χριστό. Με Εκείνον που ταπεινώθηκε για να σωθή ο άνθρωπος κάθε εποχής, χρώματος, φυλής, γλώσσας, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική του θέση, αλλά πάνω απ’ όλα, για να φέρη την πραγματική ειρήνη στον κόσμο, η οποία δεν έχει να κάνει απλά με το συναίσθημα, αλλά με την ίδια τη ζωή και το περιεχόμενό της.

 

Όταν ο σύγχρονος άνθρωπος βάλει στη ζωή του τον Χριστό, δηλαδή την ταπείνωση, την αγάπη, την αποδοχή, τότε θα μάθη να αγωνίζεται σωστά και συγχρόνως θα πλημμυρίση από ειρήνη και αγάπη. Έτσι αλλάζουν οι κοινωνίες, σταματούν οι πόλεμοι, συμβιώνουν οι άνθρωποι και οι λαοί μεταξύ τους και συνάμα επιτυγχάνεται η κοινωνική ευημερία, η πρόοδος, η ειρήνη, χάνεται το μίσος, η διχόνοια και η καταστροφή.

 

Ας προσπαθήσουμε όλοι στη ζωή μας, κατά το μέτρο που είναι δυνατόν, να πετύχουμε την ειρήνη του Χριστού και τότε με βεβαιότητα θα ομολογήσουμε ότι ο Χριστός φανερώθηκε στη γη και η ζωή των ανθρώπων γέμισε χαρά, ευτυχία, ομόνοια, ειρήνη και αγάπη. Ας μάθουμε όλοι να αγαπούμε τον άλλον έτσι όπως είναι και όχι όπως εμείς θα τον θέλαμε. Σημασία έχει να αλλάξουμε εμείς και όχι να αλλάξουμε τους άλλους, ώστε να τους χρησιμοποιούμε όπως εμείς νομίζουμε. Αντίθετα, ο Χριστός ταπεινώθηκε για να σώση τον άνθρωπο και να τον καταστήση Θεόν κατά χάριν. Αυτός πρέπει να είναι το πρότυπό μας και ο κύριος σκοπός μας, γιατί ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος, αλλά όταν βοήθα με την δική του προσφορά αγάπης και αποδοχής στην σωτηρία των άλλων.

 

Μαζί με την πατρική και Πατριαρχική Μας ευλογία για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και ευημερία, ευχόμεθα το Νέον Έτος 2001 να είναι καρποφόρο, υγιεινό και ευφρόσυνο για ένα καλύτερο μέλλον και μία ειρηνική ζωή.

 

Μετά πατρικών ευχών και ευλογιών εν Χριστώ Γεννηθέντι

 

Εν τη Μεγάλη Πόλει

της Αλεξανδρείας

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  2000