Christmas 1999 (Greek)

Πατριαρχικό Μήνυμα διά την εoρτή των Χριστουγέννων 1999

 

ΠΕΤΡΟΣ Ζ΄

 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΜΩΝ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ

ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΑΡΚΙ ΝΗΠΙΑΣΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Αδελφοί συλλειτουργοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

 

Χριστός γεννάται δοξάσατε

 

Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε

 

Χριστός επί γης υψώθητε

 

Με τη γλώσσα αυτή η εκκλησιαστική ρητορεία και ποίηση υμνεί το υπερφυές γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, το θαύμα το οποίον εκπλήσσει πάσαν έννοιαν, το μυστήριον το απ' αιώνος αποκεκρυμμένον, το οποίον αποκαλύπτεται σήμερον.

 

Ο Χριστός γεννάται, ας το δοξάσωμεν Ο Σωτήρας Χριστός κατέρχεται από τους ουρανούς, ας τον υπαντήσωμεν Ο Χριστός ήλθε στη γη, ας υψωθούμεν όλοι στον ουρανό.

 

Μέσα σ' ένα κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο, ο οποίος ασθμαίνει από το βάρος των συνεπειών του κακού παρελθόντος, των συγχρόνων πολέμων και των κοινωνικών διχοστασιών και ο οποίος μοχθεί στο έργο της ανοικοδομήσεως των πνευματικών αξιών, η Αγία μας Εκκλησία με ελπίδα πάντοτε και αισιοδοξία προσβλέπει στον εορτασμό της μεγαλωνύμου εορτής της γεννήσεως του Χριστού και ενωτίζεται το μήνυμα του κοσμοσωτηρίου γεγονότος, ότι ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ, αποτελεί δε, ιδιαίτερα για μας, ευκαιρία επικοινωνίας μετά των πνευματικών τέκνων ημών, των εν απάση τη Αφρική, να απευθύνουμε τον εόρτιο χαιρετισμό ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, την πατρική προς όλους σας απονέμοντες ευλογίαν.

 

Η χαρά, την οποίαν ευηγγελίσθη ο ΄Αγγελος προς τους ποιμένες και η ειρήνη, την οποία ύμνησε η επουράνιος στρατιά πάνω από το σπήλαιο της Βηθλεέμ, να μένει μαζί σας, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Για τους γονείς, ως χαρά στις οικογένειές τους. Για τους εργαζομένους, ως ενίσχυση στους κόπους τους. Για τους ασθενείς, ως υπομονή στις δοκιμασίες. Για τους πενθούντες, ως παραμυθία στην θλίψη. Για τους εν φυλακαίς, ως ελπίδα.

 

Για τους αδικουμένους, ως καταφυγή. Για όλους, ως Θεία Ευλογία και Χάρις του εν Βηθλεέμ Τεχθέντος και εν Ιορδάνη Επιφανέντος Σωτήρος Χριστού.

 

Γι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος. Για να απαλλαγεί ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, η δημιουργία και η ιστορία, από το κακό και τις συνέπειές του, οι οποίες δημιουργούν την κοινωνική ανισότητα, την αδικία, την αναταραχή, τη δυστυχία. Οι άνθρωποι και οι κοινωνικές ομάδες, οι λαοί και ολόκληρη η οικουμένη προσβλέπουν με ελπίδα στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, στο έλεος της αγάπης Του.

 

Ας επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας με γνώμονα το Θείο θέλημα, είτε ως κοινωνικά σύνολα εμπιστευόμενοι εαυτούς στην αγάπη του Χριστού, η οποία εκφράζεται από μάς ως άρνηση του θελήματός μας, ως παραίτηση από τα δικαιώματα της κακίας και των εγωισμών μας, ως διάθεση ευεργεσίας προς όλους, ως δημιουργική εργασία, ως συναίσθηση ευθύνης.

 

Η Χάρις και η Αλήθεια, η οποία με την Γέννηση του Θεανθρώπου έγινε έργο και πραγματικότητα, να είναι μαζί σας. Μετά πατρικών ευχών και ευλογιών εν Χριστώ Γεννηθέντι.

 

ΠΕΤΡΟΣ Ζ΄

 

Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

 

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1999