Μάϊος  2004

Αριθμ. Πρωτ. 272

Τω Εξοχωτάτω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας

κ. Τάσσω Παπαδοπούλω

Εις  Λευκωσίαν

Εξοχώτατε και  αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Δια των μετά χείρας Πατριαρχικών ημών Γραμμάτων εκφράζομεν τας συγχαρητηρίους ευχάς ημών δια την εορταστικήν, άμα δε και ιστορικήν ένταξιν της υπό της Υμετέρας Εξοχότητος φιλοχρίστως και λαοφιλώς Προεδρευομένης φιλτάτης ημών Πατρίδος εις την οικογένειαν των είκοσι πέντε χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

Η επαρκώς προβληθείσα και δικαίως εξαρθείσα αιτία του πανδήμου εορτασμού, τόσον εις την μητέραν Ελλάδα και την μαρτυρικήν Μεγαλόνησον,   όσον και εις την Επικράτειαν των λοιπών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής οικογενείας, αλλά και εις την παγκόσμιον ειδησιογραφίαν δηλούν την αξίαν και την σημασίαν του όλου έργου, το οποίον μετά βεβαιότητος θα βελτιώση πολλαπλώς την ζωήν των Ελληνοκυπρίων, αλλά και των αδελφών Τουρκοκυπρίων δια την οριστικήν  επίλυσιν  του όλου  πολιτικού Κυπριακού  προβλήματος.

Επί τούτοις, ευχόμενοι πάσαν περαιτέρω πρόοδον εις άπαντα τα αγαθά έργα και τα υψηλά καθήκοντα της Υμετέρας Εξοχότητος, ασπαζόμεθα Αυτήν μετά αγάπης πολλής και δεδικαιολογημένων επαίνων και παρέχομεν πάσι υμίν ολόθυμον την πατρικήν και Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν τη Χάριτι του εκ νεκρών αναστάντος Κυρίου και Θεού και Σωτήρος  ημών Ιησού Χριστού.

Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης,

+ ο Αλεξανδρείας Πέτρος

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας

τη 1η Μαίου 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Με φροντίδα της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ΄, το Ληξιαρχικό Γραφείο του Πατριαρχείου, εξασφάλισε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής οργάνωσης ‘Ecclesia Office’.

Το ‘Ecclesia Office’ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της  εταιρείας ‘ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ’ και της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και έχει την δυνατότητα να καταχωρεί, ταξινομεί, αναζητά και να εκτυπώνει όλα τα αρχεία και έντυπα του Ληξιαρχείου του Πατριαρχείου που αφορούν τα Ιερά Μυστήρια του Γάμου και της Βαπτίσεως (πιστοποιητικά αγαμίας, αιτήσεις γάμων, άδειες γάμων, δηλώσεις γάμων, αντίγραφα δηλώσεων γάμων, δηλώσεις βαπτίσεως, αντίγραφα δηλώσεων βαπτίσεων, αιτήσεις βαπτίσεων κλπ) καθώς και αρχείο θανάτων.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει επίσης γραμματειακή υποστήριξη (μητρώο ονομάτων, αρχειοθέτηση εγγράφων, προσωπικό, αρχείο ιερών ναών, οικονομικά, αλληλογραφία κλπ.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ με βαθύτατη την συναίσθηση του χρέους και της ευθύνης έναντι της Εκκλησίας, από την έναρξη της διαφωνίας μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος έθεσε τις δυνάμεις του στη διάθεση αμφοτέρων των πλευρών και των Προκαθημένων ΚΠόλεως και Αθηνών εντός των πλαισίων της εκκλησιολογικής ενότητας και της νομοκανονικής τάξεως προς όφελος των πιστών και το ευρύτερο συμφέρον της Εκκλησίας.

Απευθυνθείς εκτός των προφορικών παρεμβάσεών του και δια Πατριαρχικών Γραμμάτων προς τους δύο ανωτέρω Προκαθημένους, δεν έπαυσε να επαναλαμβάνει και να τονίζει προς αυτούς, αλλά και προς  πάσα κατεύθυνση την αξία και τη σημασία του διαλόγου, αλλά και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν από την διάσπαση της εκκλησιολογικής ενότητος και τα πιθανά  δεινά που είναι δυνατόν να προκύψουν.

Συνεπώς, η στάση του Προκαθημένου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας υπήρξε απολύτως ενωτική και αδελφική, άνευ μεροληψίας και μονομέρειας, όπως παρουσιάσθηκε εσφαλμένως υπό ορισμένων  Μ.Μ.Ε., πιθανώς μη επαρκώς πληροφορηθέντων περί του θέματος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο προσκυνηματικής εκδρομής στην Αίγυπτο, ομάδα αστυνομικών με επικεφαλής τον υπεύθυνο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο, επισκέφθηκε την Α. Θ. Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρεία και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρο Ζ΄, το Σάββατο 1 Μαίου ε.ε..

Ο Μακαριώτατος δέχθηκε την ομάδα στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Σάββα. Αφού τους καλωσόρισε, έκανε σύντομη αναφορά στην ιστορία του Πατριαρχείου και στο σημαντικό ιεραποστολικό έργο το οποίο επιτελεί στην αχανή αφρικανική ήπειρο και του οποίου μέτοχοι είναι και οι αστυνομικοί της Ελλάδας αφού έχουν ήδη χτίσει ένα σχολείο στην Ουγκάντα και τώρα ετοιμάζονται για την ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Αρτεμίου, προστάτου της Αστυνομίας, στο Νταρ Ες Σαλαάμ της Τανζανίας, έργα για τα οποία ο Μακαριώτατος τους ευχαρίστησε.

Ακολούθως ο π. Νεκτάριος αναφέρθηκε στην προσκυνηματική εκδρομή
την οποία πραγματοποιεί η ομάδα αυτή στην Αίγυπτο, έκανε αναφορά στην ιεραποστολή και την βοήθεια που εδώ και καιρό η Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προσφέρει στην ιεραποστολή, καθώς και στους δεσμούς της υπηρεσίας με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας αφού Μητροπολίτες του Αλεξανδρινού θρόνου όπως ο Ειρηνουπόλεως κυρός Φρουμέντιος είχαν υπηρετήσει στη συγκεκριμένη θέση. Στη συνέχεια απένειμε στον Μακαριώτατο αναμνηστική πλακέτα. Επίσης εκ μέρους των αστυνομικών και των οικογενειών τους ο κ. Μάρκος Γιωργωτάς αστυνόμος ε.α, αφού ευχήθηκε στον Πατριάρχη του προσέφερε την εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος. Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου αφού ευχαρίστησε μοίρασε σε όλους μικρές εικόνες του Αγίου Μάρκου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΙΣΚΕΡΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, για μία ακόμη χρονιά, παρέθεσε την
Κυριακή 2 Μαίου το παραδοσιακό Γεύμα Αγάπης για τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Κανισκέρειο Ίδρυμα το οποίο και τίμησε με την παρουσία του ο Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου.

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄, έτυχε θερμής υποδοχής από τους γέροντες, τους ιατρούς και το προσωπικό του Ιδρύματος. Ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε τους ηλικιωμένους και τους μοίρασε δώρα. Όλοι ευχαρίστησαν τον πνευματικό τους πατέρα, ενώ η ικανοποίηση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους σαν αποτέλεσμα της πατρικής αγάπης και στοργής του Ποιμενάρχη τους.

Στο Γεύμα Αγάπης που ακολούθησε, παρακάθισαν ο εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ. Δημήτριος Διαμαντής, ο Πρόεδρος της ΕΚΑ κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής, οι Πρόεδροι των ομογενειακών Συλλόγων και Σωματείων, Κοινοτικοί παράγοντες, οι τρόφιμοι και πολλοί πάροικοι, ενώ προς το τέλος έφθασε και η Γενικός Πρόξενος κ. Κ. Αθανασιάδου η οποία λόγω άλλης υποχρέωσης, δεν μπόρεσε να παραστεί από την αρχή.

Ο Πατριάρχης έψαλλε μαζί με όλους το «Χριστός Ανέστη», ευλόγησε την τράπεζα και τσούγκρισε με όλους το κόκκινο αυγό. Μετά το πέρας του πλουσίου γεύματος, ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων συνεχάρη τον Πρόεδρο, τον Έφορο του Κανισκερείου, το Κοινοτικό Συμβούλιο και τις εθελόντριες κυρίες για την προσφορά της αγάπης προς τους αδελφούς μας της τρίτης ηλικίας, ευχήθηκε η αγάπη να είναι ο κύριος στόχος της ζωής όλων, διαβεβαίωσε ότι ο Πατριάρχης θα είναι πάντοτε συμπαραστάτης σε κάθε έργο αγάπης και ευχήθηκε ο Αναστάς Κύριος να χαρίζει σε όλους υγεία και χαρά, μεταξύ άλλων είπε: «…Η παρουσία μας εδώ, δείχνει το πόσο σας αγαπάμε και σας συμπαραστεκόμαστε. Σας μεταφέρουμε το αναστάσιμο μήνυμα που είναι μήνυμα αγάπης και χαράς Χριστού. Ο Κύριος να βασιλεύει στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, και τα μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής καθώς και τον έφορο του Ιδρύματος και τους συνεργάτες του για την αγάπη την οποία δείχνουν στην Τρίτη Ηλικία. Ο Θεός να σας φωτίζει να κάνετε πάντα το καλύτερο για τους συνανθρώπους μας τους Έλληνες που απέμειναν εδώ στην χώρα του Νείλου…»

Ακολούθως, μήνυμα προς τους ηλικιωμένους απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Προξενείου κ. Διαμαντής και ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Κατσιμπρής ο οποίος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την αγάπη και την στοργή με την οποία περιβάλλει όλους τους Έλληνες της Αλεξανδρείας, ειδικά δε αυτούς που χρειάζονται στήριξη μεταξύ των οποίων και οι γέροντες. Τον Μακαριώτατο συνόδευσαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Γεώργιος και οι κληρικοί του Πατριαρχείου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ την Παρασκευή 7 Μαίου ε.ε. θα αναχωρήσει από την έδρα του προκειμένου να πραγματοποιήσει ποιμαντική περιοδεία στις Ιερές Μητροπόλεις Αξώμης και Νταρ Ες Σαλαάμ.

Στην Αιθιοπία,  ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων θα τελέσει Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, θα έχει συναντήσεις με τις Ελληνικές Διπλωματικές και Κοινοτικές Αρχές, θα επισκεφθεί τα ελληνικά σχολεία, θα έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη Αιθιοπίας κ. Πάυλο και θα επισκεφθεί το Θεολογικό Κολέγιο της Αιθιοπικής Εκκλησίας.

Στην Τανζανία η επίσκεψη του Πατριάρχη συμπεριλαμβάνει και τα παρακάτω: εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας στο Κινταμάλι, συναντήσεις με τις τοπικές κυβερνητικές αρχές και τα μέλη της ελληνικής κοινότητας και τους ιθαγενείς πιστούς.

Τον Μακαριώτατο στο ταξίδι του θα συνοδεύουν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος (Εκκλησία Κύπρου), ο Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος, ο Πρεσβύτερος Σπυρίδων Κλαδάκης και ο Διάκονος Νεκτάριος Κοντογιώργος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Αργά το βράδυ της Παρασκευής 7 Μαίου ε.ε, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος, αφίχθη στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, Αντις Αμπέμπα για ποιμαντορική επίσκεψη.

Τον Μακαριώτατο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο, ο αρχηγός της αιθιοπικής εκκλησίας Πατριάρχης Παύλος, ο Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος, ο πρέσβυς της Ελλάδος κ. Διονύσιος Κουντουρέας, ο πρέσβυς της Αιγύπτου κ. Shamel Nasser, ο πρόεδρος της τοπικής Ελληνικής κοινότητας κ. Γιώργος Σταύρου και τα μέλη της κοινότητας, ο εφημέριος του καθεδρικού ναού Αγίου Φρουμεντίου ιερομόναχος Ιάκωβος και πολλοί διπλωματικοί και κοινοτικοί παράγοντες.

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος από τον Αιθίοπα Πατριάρχη και τον οικείο Μητροπολίτη μετέβη στο Μητροπολιτικό μέγαρο όπου και κατέλυσε.

Τον Πατριάρχη στην περιοδεία του συνοδεύουν ο Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος (Εκκλησία Κύπρου), ο Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος, ο πρεσβύτερος Σπυρίδων Κλαδάκης και ο Πατριαρχικός Διάκονος Νεκτάριος Κοντογιώργος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΘΙΟΠΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 8 Μαίου, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ', είχε στο Πατριαρχικό Μέγαρο, συνάντηση με τον Πατριάρχη της Αιθιοπικής Εκκλησίας κ. Παύλο.

Τον Μακαριώτατο και τη συνοδεία του, υποδέχτηκαν στην είσοδο του Πατριαρχείου, τα μέλη της ιεράς Συνόδου, ενώ μαθητές και μαθήτριες των κατηχητικών σχολείων τραγουδούσαν θρησκευτικά τραγούδια με παραδοσιακό ρυθμό.

Ο Αιθίοπας Πατριάρχης υποδέχτηκε με χαρά τον Μακαριώτατο, αναφέρθηκε στις πολύ καλές σχέσεις που συνδέουν τις δύο Εκκλησίες και με τον Μητροπολίτη Αξώμης κ. Πέτρο και τόνισε ότι η επίσκεψη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου εμψυχώνει τόσο τον ίδιο όσο και τους πιστούς. Ακολούθως, ο Αιθίοπας προκαθήμενος αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση της Αιθιοπικής Εκκλησίας τονίζοντας τα έργα που έχουν επιτευχθεί με τη βοήθεια του Θεού και την πίστη των ανθρώπων, λέγοντας χαρακτηριστικά  πως η βαθιά πίστη είναι αυτή που βοήθησε να ξεπεραστούν τα δύσκολα εκείνα χρόνια που η χώρα μαστιζόταν από την πείνα και τους εμφύλιους πολέμους.

Ο Πατριάρχης Πέτρος, στην αντιφώνηση του μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:  " Είναι χρέος και ύψιστη αποστολή της Εκκλησίας η διδασκαλία του ονόματος του Χριστού σε όλα τα πέρατα της οικουμένης, όχι βεβαίως με τη βία και την επιβολή, αλλά με τη διακονία και την αγάπη…Με το πνεύμα αυτό ερχόμεθα κοντά σας, συνοδευόμενοι από τον Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο και εκπρόσωπο μας στην Κύπρο, ο οποίος με τη δική σας συνεργασία, πρόκειται να αναλάβει τα έξοδα διατροφής ενός ορφανοτροφείου στην Αιθιοπία, έργο μεγάλης σημασίας."

Στη συνέχεια οι δύο προκαθήμενοι αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα, ενώ ο Μητροπολίτης Κιτίου, λαβών το λόγο ενημέρωσε για το κοινωφελές έργο που επιτελεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταπολέμησης της Μάστιγας της Πείνας, του οποίου προεδρεύει, αναφέρθηκε στη μεγάλη βοήθεια που πρόσφερε στο παρελθόν στο λαό της Αιθιοπίας κατά τα δύσκολα χρόνια, στη βοήθεια που αποστέλλεται μέσω του Μητροπολίτη Αξώμης και στην πρόθεση του να στηρίξει οικονομικά τη λειτουργία ενός ορφανοτροφείου.

Ο Πατριάρχης κ. Παύλος εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη πρόθεση του Μητροπολίτη Κιτίου χωρίς να παραλείψει να ευχαριστήσει και για την μέχρι σήμερα βοήθεια και συμπαράσταση του Κυπρίου αδελφού.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

Το πρωί του Σαββάτου 8 Μαίου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας είχε συνεργασία με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αξώμης κ. Πέτρο για θέματα που αφορούν στην Ιερά Μητρόπολη  και στο πνευματικό και φιλανθρωπικό της έργο και το μεσημέρι παρέστη στο γεύμα που παρέθεσε ο οικείος μητροπολίτης στο μητροπολιτικό μέγαρο, στο οποίο παρακάθησε και ο πρέσβυς της Ελλάδος κ. Διονύσιος Κουντουρέας.

Αργά το απόγευμα, επισκέφθηκε τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αδδίς Αμπέμπα, όπου τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Σταύρου και τα Διοικητικά μέλη. Ο Α' Αντιπρόεδρος κ. Θεόφιλος Μολδοβάνος, καλωσόρισε τον Μακαριώτατο και εξέφρασε τις ευχαριστίες όλων  για τη συμπαράσταση του προς τον Ελληνισμό της Αιθιοπίας και ιδιαίτερα την επέμβαση του στο τελευταίο συνέδριο του ΣΑΕ για την επίλυση του ζωτικού προβλήματος των εθνικοποιήσεων των περιουσιών των Ελλήνων.

Ο Πατριάρχης στην αντιφώνηση του μεταξύ άλλων είπε: "  Η παρουσία μας ενταύθα δεν είναι μία τυπική επίσκεψη προς την Ελληνική Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Αξώμης. Απεναντίας, είναι έκφραση της αμοιβαίας επιθυμίας γιά κοινωνία των προσώπων υπό την προοπτική της εκκλησιαστικής εμπειρίας…Με την ενταύθα παρουσία μας τιμούμε το έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αξώμης, ο οποίος επί πολλά έτη προσφέρει τον λόγο και την καρδία του στην ανάπτυξη και την επιβεβαίωση της πνευματικής του αποστολής. Διά αυτού όμως του τρόπου οι Ελληνες απολαμβάνουν την ενοποιητική του παρουσία και επίσης στηρίζονται και στηρίζουν την Εκκλησία…Επομένως, ο όρος "περιχώρηση" είναι δυνατόν να αποδώσει το ευρύτερο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ του έργου του Σεβασμιωτάτου και εκείνου των Ελλήνων. Η περιχώρηση αυτή εκδηλώνεται όχι με τη μορφή εθνικών εμμονών ή φυλετικών αγκυλώσεων. Αντιθέτως, εκφράζουν τη μέριμνα της Εκκλησίας γιά τη διαρκή διατήρηση της σχέσεώς τους με τον Ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος στη διαχρονική του παρουσία και εξέλιξη συνάντησε την πίστη στον Ιησού Χριστό."

Ακολούθως το λόγο πήρε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος όπου και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άριστη συνεργασία που γίνεται προς το συμφέρον των Ελλήνων χριστιανών που διαμένουν στην Αδδίς Αμπέμπα, τονίζοντας ότι η Ελληνική Κοινότητα της Αιθιοπικής πρωτεύουσας είναι μία από τις καλύτερες κοινότητες της Αφρικής.

Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης ενημερώθηκε για τα έργα και την προσφορά της Κοινότητας προς τους αναξιοπαθούντες καθώς και για την πορεία της επιτυχημένης λειτουργίας τόσο του ελληνικού όσο και του αγγλόφωνου κοινοτικού σχολείου στο οποίο φοιτούν περισσότεροι από 800 μαθητές και θεωρείται ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτήρια της χώρας.

Το βράδυ, ο Μακαριώτατος παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η Κυπριακή εταιρεία  J&P (Ιωάννου και Παρασκευαίδης) στην αίθουσα της Αθλητικής Ενωσης "Ολυμπιακός". Στο δείπνο παρέστησαν ο Διευθυντής της εταιρείας στην Αιθιοπία κ. Φοίβος Κυριακίδης, ο Ελληνας πρέσβυς, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ενωσης, ο Μητροπολίτης Αξώμης, τα μέλη της Πατριαρχικής συνοδείας, οι οικογένειες Συκά, Τουμά, Τσιαβού, Δονικιάν, Μαγδαληνού και Βαλασκαντζή και εργαζόμενοι στην εταιρεία J&P.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ανταλλάγησαν προσφωνήσεις και προπόσεις. Πρώτος έλαβε το λόγο ο οικείος Μητροπολίτης, όπου και ευχαρίστησε τον επικεφαλή της J&P διότι στο άκουσμα και μόνο της καθόδου του Πατριάρχη, έσπευσε να οργανώσει το δείπνο εκφράζοντας συνάμα τη χαρά όλων των Ελλήνων της Αιθιοπίας να έχουν κοντά τους, εδώ και τρία χρόνια, τους εκ Κύπρου εργαζόμενους στην εταιρεία, που είναι μία παρουσία που όλοι την είχαν ανάγκη. Τέλος, ευχήθηκε όπως βρεθεί σύντομα ειρηνική λύση στο πολύχρονο πρόβλημα της μαρτυρικής Κύπρου.

Ο Μακαριώτατος στην προσφώνηση του είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: " Η χαρά συναντά την ικανοποίηση, καθώς κατά τη διάρκεια της επισήμου αυτής επισκέψεώς μας, συναντούμε αδελφούς καταγομένους από την μαρτυρική ιδιαιτέρα πατρίδα μας, την Μεγαλόνησο Κύπρο… Η προσφάτως λαμπρώς εορτασθείσα πλήρης ένταξη της Κυπριακής δημοκρατίας στην Ευρωπαική Ενωση, δεν υπήρξε μόνο δικαίωση της μακράς διεργασίας που έγινε υπό του Κυπριακού λαού και των αξίων ηγετών του. Παραλλήλως αποτελεί τη δικαιολογημένη και προφανώς βέβαιη αφετηρία της λύσεως του μεγάλου και ακόμη ανοικτού πολιτικού προβλήματος…Η κατά την Αφρική δικαιοδοσία του Πατριαρχικού μας Θρόνου, υποχρεώνει τον προκαθήμενό του να διέρχεται μετά ποιμαντικού ενδιαφέροντος τις επαρχίες της Αφρικής, γιά να διαλέγεται και να επικοινωνεί με το ποίμνιο του. Σε ολόκληρη όμως την Αφρική συναντούμε και δικαίως επαινούμε όλους τους εξ Ελλάδος και Κύπρου συνεργαζόμενους Έλληνες αδελφούς, οι οποίοι στηρίζουν και στηρίζονται από την Εκκλησία…Παραλλήλως, θαυμάζουμε το μόχθο και την εργατικότητά τους, καθώς εκτείνονται από την Βόρειο μέχρι την Νότιον Αφρική και από την Δυτική μέχρι την Ανατολική, τα δε έργα τους είναι αξιόπιστα και δικαίως προκαλούν την εμπιστοσύνη και εκπέμπουν τη δυναμική τους παρουσία."

Τέλος, το λόγο πήρε ο κ. Κυριακίδης ο οποίος ευχαρίστησε τον Πατριάρχη γιά την παρουσία του και την αποδοχή της πρόσκλησης, αιτήθηκε της πατριαρχικής ευλογίας για ευώδοση του έργου τους στην Αιθιοπία και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο ανά την αφρικανική ήπειρο έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Την Κυριακή 9 Μαίου, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ',  προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Φρουμεντίου στην Αδδίς Αμπέμπα. Τον Μακαριώτατο πλαισίωναν οι Σεβ. Μητροπολίτες Αξώμης Πέτρος και Κιτίου Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος, ο Ιερομόναχος Ιάκωβος Γιαννακής, ο Πρεσβύτερος Σπυρίδων Κλαδάκης και ο Διάκονος Νεκτάριος Κοντογιώργος.

Στην ευχαριστιακή σύναξη παρέστησαν ο Πρέσβυς της Ελλάδος  Διονύσιος Κουντουρέας, οι Πρέσβεις της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Γεώργιος Σταύρου, Διπλωματικοί και Κοινοτικοί αξιωματούχοι, πλήθος πιστών καθώς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των ελληνικών σχολείων.

Ο Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος, προσφωνώντας τον Πατριάρχη, αναφέρθηκε με πολλή συγκίνηση στην πέραν των 30 ετών αγάπη που τον συνδέει με τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο και μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: " Σας ευχαριστώ ευγνωμόνως  που προσπαθήσατε τόσο πολύ διά να εκπληρώσετε την σφοδράν επιθυμίαν μου, να σας υποδέχομαι σήμερον επισήμως εις την ιστορικήν Μητρόπολιν της Αξώμης, μέσα στην όμορφην Χριστιανική χώρα της Αιθιοπίας, την οποίαν διακονώ επί 25ετίαν τώρα και που φυσικά δεν γνωρίζω τον χρόνον που ακόμη ο Θεός θα μοι επιτρέψη να την διακονώ εν ζωή και είμαι ευγνώμων διότι ήθελα πολύ να δεχθώ τον αναδημιουργόν του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, τον Μέγαν οιακοστρόφον εν τω πηδαλίω της αρχαιοτέρας Εκκλησίας, του ενδόξου Αποστόλου Μάρκου, τον πανίσχυρον Πατριάρχην εν τη διοικήσει του ιστορικού Πατριαρχείου μας, τον ενστερνησθέντα το πολύπλευρον έργον του Πατριαρχείου με την επέκτασιν του κηρύγματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της σωτηρίας των ανθρώπων ανεξαρτήτως χρώματος και φυλής, τόπου και χώρου, γλώσσης και διαλέκτου."

Στη συνέχεια, ανέλυσε το πολύπλευρο έργο του Πατριάρχη, αναφέρθηκε στην ιστορία και τη σημερινή πορεία της Μητρόπολης Αξώμης και ολοκλήρωσε με τα παρακάτω: " Ως εν αρχή ανέφερον Μακαριώτατε, αναδημιουργήσατε το Πατριαρχείον ουχί διά ζώσης πίστεως, διά ναών και ιδρυμάτων, διά κοινοτήτων και συλλόγων και ενοριών, διά ταξιδίων και συνεδρίων που όλα αυτά δημιουργούν μίαν ιστορίαν θαυμαστήν και ατελείωτην, αλλά συμπληρώνετε την αναδημιουργίαν αυτήν και διά τον μεγάλον υλικόν και πνευματικόν έργον της ανεγέρσεως του νέου Πατριαρχικού Μεγάρου. Μνημείον που θα το διαδέχονται οι αιώνες, που θα κοσμεί την Ορθοδοξίαν και την Ελλάδαν και εντός του οποίου πλέον των πνευματικών μορφών που θα εργάζονται γιά την Ορθοδοξίαν και το Πατριαρχείον μας, και θα παρουσιάζονται οι σελίδες, οι τόμοι, τα βιβλία, τα έργα τέχνης, οι θησαυροί του από της αρχής του."

Στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων είπε: " Σεβασμιώτατε, με την ενταύθα παρουσία μας και την προκείμενη Θεία Λειτουργία, τιμούμε την Σεβασμιότητά σας και τους πιστούς της επαρχίας σας, τους οποίους γιά πολλά έτη διαποιμένετε θεοφιλώς και θεαρέστως. Τα πνευματικά σας χαρίσματα και κυρίως η μακρά εκκλησιαστική σας πείρα αποτελούν τις απαραίτητες εγγυήσεις, αλλά και τα εχέγγυα της επιτυχούς επισκοπικής σας διακονίας. Το όλο έργο σας ήταν πάντοτε ποιμαντικώς ενταγμένο και εκκλησιαστικώς εξαρτημένο από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, προσαρμοζόμενο πάντοτε στις ενταύθα τοπικές συνθήκες και στα αιτήματα των της επαρχίας σας πιστών τέκνων της Εκκλησίας. Δώσατε το παράδειγμά σας προς τους νεότερους Ιεράρχες του Θρόνου και απολαύσατε την τιμήν και την εκτίμηση πάντων, τόσο εντός των δικαιοδοσιακών ορίων του Πατριαρχείου μας, όσο και στην ανά την οικουμένη Εκκλησία του Χριστού. Κατακλείοντας, σας ευχαριστούμε γιά την πρόσκλησή σας, γιά τα όσα πράττετε κατά την παρούσα ποιμαντική και επίσημη επίσκεψή μας στην επαρχία σας και σας τιμούμε γιά τα όσα έχετε προσφέρει, χωρίς περιορισμούς και χωρίς να ζητάτε ανταλλάγματα. Διό και μετά πάσης ικανοποιήσεως σας ευχαριστούμε γιά τους καλούς σας λόγους και ευχόμεθα μακροημέρευση και ενίσχυση από το Θεό, ώστε να συνεχίσετε να προσφέρετε την αγάπη σας προς τα τέκνα της επαρχίας σας, που είναι και τέκνα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Προς όλους δε τους παρόντες  και συμπροσευχομένους, απονέμομε την Πατριαρχική ευλογία μας και ευχόμεθα πατρικώς η Χάρη του Κυρίου και Θεού μας να είναι μαζί τους καθ' όλην την διάρκειαν της ζωής τους."

Τέλος, ο Μακαριώτατος προσέφερε στον Μητροπολίτη Αξώμης ασημένιο Πατριαρχικό εγκόλπιο και την εικόνα του Αγίου Αθανασίου ως δείγμα αναγνώρισης του έργου και της πολυετούς προσφοράς του στο Πατριαρχείο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης παραχώρησε συνέντευξη τύπου προς το ελλαδικό τηλεοπτικό κανάλι MEGA, το οποίο οπτικογράφησε το Πατριαρχικό συλλείτουργο.

Στη συνέχεια ο οικείος Επίσκοπος παρέθεσε δεξίωση στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στην οποία παρέστησαν όλοι όσοι συμμετείχαν στη Θεία Μυσταγωγία, ενώ το μεσημέρι παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Στο γεύμα παρέστησαν, πέραν της Πατριαρχικής συνοδείας, ο Πρέσβυς της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αδδίς Αμπέμπα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ντιριντάουα κ. Ιωάννης Γιωργαλλής, ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ενωσης "Ολυμπιακός" κ. Νάσος Ρούσσος και οι κ.κ. Δημήτριος Συκάς και Γεώργιος Δούκας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

Την Ιερά Μονή Σαμπατά της Αιθιοπικής Εκκλησίας επισκέφθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Μαίου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ'. Ο Αιθίοπας Πατριάρχης κ. Παύλος και μέλη της Ιεράς Συνόδου της Αιθιοπικής Εκκλησίας, οδήγησαν τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο στην εν λόγω Μονή προκειμένου να επισκεφθεί το ορφανοτροφείο θηλέων, το οποίο στεγάζεται σε χώρους του μοναστηρίου.

Στην είσοδο της Ιεράς Μονής, τους δύο Πατριάρχες υποδέχτηκαν οι μοναχές και τα 200 κοριτσάκια του ορφανοτροφείου που τραγουδούσαν παραδοσιακούς ύμνους. Με τις ευλογίες των δύο Πατριαρχών, το ορφανοτροφείο ανέλαβε να υιοθετήσει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας, μέσω του Προέδρου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.

Ο Μακαριώτατος ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής και στα εργαστήρια χειροτεχνίας και ραπτικής, στις αίθουσες διδασκαλίας και στους κοιτώνες του ορφανοτροφείου και στη συνέχεια οι αδελφές της Μονής πρόσφεραν στο αρχονταρίκι ελαφρύ γεύμα. Πριν την αναχώρηση αντηλλάγησαν δώρα και ο Μητροπολίτης Αξώμης προσέφερε ιματισμό.

Στη συνέχεια όλοι οι προαναφερόμενοι μετέβησαν στα γραφεία της Κυπριακής εταιρείας J&P, όπου ο Πατριάρχης, μετά από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας στην Αιθιοπία Φοίβου Κυριακίδη, τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού και ευλόγησε τους Κυπριακής καταγωγής εργαζομένους.

Το βράδυ, ο Μακαριώτατος μετέβη στην Αθλητική Ένωση "Ολυμπιακός", όπου η Ελληνική Κοινότητα παρέθεσε δεξίωση προς τιμή του στην παρουσία του Έλληνα Πρέσβυ κ. Διονυσίου Κουντουρέα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας και πολλών παροίκων.

Τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο προσφώνησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γεώργιος Σταύρου, ο οποίος εξέφρασε εγκάρδια αισθήματα σεβασμού, τιμής και αγάπης προς το πρόσωπο του Πατριάρχη, τονίζοντας παράλληλα ότι η παρουσία του, δίνει στον καθένα δύναμη και ελπίδα για το μέλλον της παροικίας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης "Ολυμπιακός" κ. Νάσος Ρούσσος, ο οποίος καλωσόρισε με τη σειρά του τον Μακαριώτατο και τόνισε ότι ο Σύλλογος του οποίου προεδρεύει, σε πολλές και ποικίλες περιπτώσεις, έτυχε και τυγχάνει της αμέριστου βοηθείας αλλά και της ηθικής και υλικής συμπαραστάσεως της Εκκλησίας.

Στην αντιφώνηση του ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων, είπε και τα εξής: "Ο λόγος  που σήμερα καλούμεθα να απευθύνουμε προς τα μέλη της ενταύθα Ελληνικής Κοινότητας είναι άμεσος και ειλικρινής. Άμεσος μεν, διότι ο Ελληνισμός της Ιεράς Μητροπόλεως Αξώμης είναι ακμαίος και συνεχιστής της μακράς παραδόσεως των Ελλήνων. Ειλικρινής δε, καθώς δεν έχουμε σκοπό να υπερβάλλουμε χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που θα μπορούσαν να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με την αμεσότητα και την ειλικρίνεια θα συνεχίσουμε το ένδοξο παρελθόν μας και την πατρογονική μας παράδοση… Ο Ελληνισμός είναι πηγή χαράς όταν εκφράζει και την εκκλησιαστική συνείδηση, καθώς η Εκκλησία ιδιαιτέρως της διασποράς, εκτός από τον ποιμαντικό της λόγο, έχει να επιτελέσει και έργο εθνικό, αποστολή εθνικής ομοψυχίας και συνεργασίας. Το έργο και η αποστολή αυτή συνεχίζονται με επιτυχία από το Πατριαρχείο μας σε όλη την Αφρική, ιδιαιτέρως δε σε επαρχίες και περιοχές, όπου ο Ελληνισμός είναι βαθιά ριζωμένος, όπως στην Αιθιοπία. Μαζί με τις ευχαριστίες μας γιά την λίαν ευγενική φιλοξενία της ενταύθα Ελληνικής Κοινότητας, γιά την αγάπη και την οικειότητα που κατά τη διάρκεια της εδώ επισκέψεώς μας  απολαμβάνουμε, σας ευλογούμε πατρικώς και σας καλούμε να μείνετε πιστοί στις Ελληνικές παραδόσεις μας και στον Πατριαρχικό Θρόνο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, του οποίου αποτελείτε τα πιστά μέλη."

Τέλος, αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα. Κατά τη διάρκεια της δεξιώσεως, ο Μακαριώτατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους τους πάροικους,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Το πρωί της Δευτέρας 10 Μαίου 2004, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ πραγματοποίησε  εθιμοτυπικές επισκέψεις στις Πρεσβείες Ελλάδος και Αιγύπτου. Τον Μακαριώτατο και την συνοδεία του καλωσόρισε με μεγάλη χαρά ο Έλληνας Πρέσβυς κ. Διονύσιος Κουντουρέας και σύσσωμο το προσωπικό της Πρεσβείας.

Κατά την διάρκεια της συναντήσεως που έλαβε χώρα στο ιδιαίτερο γραφείο του Έλληνα Πρέσβυ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το Πατριαρχείο, την ελληνική παροικία της Αιθιοπίας και τον ελληνισμό της Αφρικής.

Στην συνέχεια ο Πατριάρχης επισκέφθηκε την Αιγυπτιακή Πρεσβεία όπου τον υποδέχτηκε θερμά ο Αιγύπτιος Πρέσβυς κ. Shamel Nasser. Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην ιστορική παρουσία του πατριαρχείου στην χώρα του Νείλου και την αρωγή και συμπαράσταση που χαίρει το Πατριαρχείο από τις αιγυπτιακές αρχές αναφερόμενος επίσης στην ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στην χώρα που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Ο Αιγύπτιος Πρέσβυς εξέφρασε αισθήματα χαράς και τιμής για την επίσκεψη του Πατριάρχη και έθεσε στην διάθεσή του τόσο τον ίδιο, όσο και το προσωπικό της πρεσβείας. Και στις δύο επισκέψεις ο Μακαριώτατος προσέφερε αναμνηστικά δώρα ως ευλογία της εκεί παρουσίας του.

Ακολούθως, μετέβη στο πολυκατάστημα του κ. Μπάμπη Τzούμα ‘Babis Shopping Center’ και αφού τέλεσε την ακολουθία του αγιασμού εγκαινίασε την επανακτηθείσα επιχείρηση που το νέο καθεστώς της χώρας επέστρεψε μετά από την εθνικοποίησή της πριν από 24 χρόνια.

Ο κ. Τζούμας με μεγάλη συγκίνηση καλωσόρισε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο και στην σύντομη προσφώνησή του τόνισε πως η επίτευξη της επιστροφής της επιχείρησης στα χέρια του, οφείλεται στον Θεό αφού είναι η πρώτη επιχείρηση που επεστράφη στον ιδιοκτήτη της μετά τις εθνικοποιήσεις του προηγούμενου καθεστώτος. Ο Πατριάρχης ευλόγησε την οικογένεια Τζούμα και το προσωπικό και ευχήθηκε επιτυχία τονίζοντας πως η Εκκλησία βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των μελών της. Τέλος, αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα και προσφέρθηκαν εδέσματα και αναψυκτικά.

Το μεσημέρι ο Μακαριώτατος παρέστη σε ιδιωτικό γεύμα που παρέθεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το βράδυ της Δευτέρας 10 Μαίου 2004, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ παρέστη σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Έλληνας Πρέσβυς κ. Διονύσιος Κουντουρέας στο ξενοδοχείο Sheraton στην παρουσία υψηλών προσκεκλημένων.

Στο δείπνο που κύλησε σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα παρεκάθησαν μεταξύ άλλων ο Αιθίοπας Πατριάρχης κ. Παύλος και μέλη της Ιεράς Συνόδου της Αιθιοπικής Εκκλησίας, οι Σεβ. Μητροπολίτες Αξώμης Πέτρος και Κιτίου Χρυσόστομος, ο Αιγύπτιος Πρέσβυς κ. Shamel Nasser, ο  Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αδδίς Αμπέμπα κ. Γεώργιος Σταύρου, ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ενωσης "Ολυμπιακός" κ. Νάσος Ρούσσος, η κα  Αργυρώ Συκά διοικητικό στέλεχος της Ελληνικής Πρεσβείας, και η συνοδεία του Πατριάρχη.

Ο Έλληνας Πρέσβυς στην προσφώνηση του μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή για την προσφορά του δείπνου προς τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο και εκ μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως, τα θερμά συγχαρητήρια για το έργο του Πατριαρχείου και την προώθηση του διαλόγου με τις άλλες Εκκλησίες και ιδιαίτερα την Αιθιοπική. Τέλος, ευχήθηκε οι παραδοσιακές στενές σχέσεις των δύο Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Αιθιοπίας, να συνεχιστούν και να δεθούν ακόμη περισσότερο, το ίδιο δε και οι σχέσεις Αιθιοπίας, Ελλάδος και Αιγύπτου.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αιθίοπας Πατριάρχης στον οποίο τόνισε τις αδελφικές σχέσεις των δύο Εκκλησιών και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Συνεχάρη επίσης τον Μακαριώτατο για το έργο και την προσφορά του προς το ποίμνιο του και ευχήθηκε στον  Έλληνα Πρέσβυ καλή επιτυχία στο έργο του ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στη φίλη χώρα της Αιθιοπίας.

Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε και τα παρακάτω: ‘Αιτία πραγματικής χαράς είναι πάντοτε η συνάντηση του Προκαθημένου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής μετά των κατά τόπους και κατά χώρα πρεσβευτικών αρχών, καθώς φανερώνεται με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον τους, αλλά και ο σεβασμός τους προς το θεσμικό εκφραστή της Ορθοδοξίας στην Αφρικανική ήπειρο. Το ενδιαφέρον αυτό υποδηλώνεται κατά τον πλέον σαφή τρόπο δια της ενταύθα παρουσίας μας, και αντανακλάται μεν στον Πατριαρχικό Θρόνο του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου μας, ενώ παραλλήλως αντανακλά την προφανέστατη εκδήλωση αγάπης και ενδιαφέροντος της Ελληνικής Πολιτείας προς την Εκκλησία Αλεξανδρείας. Η σχέση αυτή ανάμεσα στο Πατριαρχείο μας και το Ελληνικό Κράτος είναι βαθύτατα ριζωμένη και διαρκώς επεκτεινόμενη και προσφέρει τα απαραίτητα εχέγγυα της κοινής προσφοράς προς τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Αφρικής … Αγαπητέ Κύριε Πρέσβυ, γνωρίζετε καλώς, όπως και εμείς άλλωστε, ότι η πρόοδος του Ελληνικού Έθνους συνυπάρχει με την διακονία της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Ο περιφανής Αποστολικός Θρόνος, τον οποίο χάριτι Θεού διακονούμε καυχάται όχι μόνον για τα του παρελθόντος επιτεύγματά του και τη μακρά του προσφορά προς τον κόσμο και την Εκκλησία. Καυχάται ταπεινώς κυρίως για την ανακαινιστική του πορεία και την εκπληκτική ανάπτυξη της ιεραποστολής. Όλες οι εκφράσεις της Εκκλησίας Αλεξανδρείας ανθοφορούν με την βοήθεια πολλών φορέων και απλών πιστών, οι οποίοι προσφέρουν όσα δύνανται, καθώς τα έργα μας είναι κοινά επιτεύγματα πάντων των της Εκκλησίας τέκνων. Είναι προφανές ότι ιδιαίτερη θέση κατέχει το Ελληνικό Κράτος, αλλά και το Κυπριακό, καθώς και οι Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου, που εκφράζουν την αγάπη τους τόσο με πρόσωπα, όσο και με υλικά μέσα. Ιδού λοιπόν, ο λόγος που η εξ αρχής έκφραση της χαράς μας δεν είναι τυπική και επιφανειακή, αλλά αποτέλεσμα της ευγνωμοσύνης μας.’

Τέλος αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα και προπόσεις.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

Το πρωί της Τρίτης 11 Μαίου 2004, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ', συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Αξώμης Πέτρο και Κιτίου Χρυσόστομο, επισκέφθηκε τα εκπαιδευτικά συγκροτήματα του Ελληνικού και Αγγλικού τμήματος του Κοινοτικού σχολείου Αδδίς Αμπέμπα.

Εκ μέρους της κοινότητας, τον Πατριάρχη υποδέχθηκαν, ο Α' Αντιπρόεδρος  κ. Θεόφιλος Μολδοβάνος, ο Διευθυντής του σχολικού οικοτροφείου κ. Δημήτριος Συκάς, ο Διευθυντής του Λυκείου και Γυμνασίου του Ελληνικού τμήματος κ. Γεώργιος Κατοπόδης, ο Διευθυντής του Δημοτικού σχολείου κ. Νικόλαος Μαρίνος και ο Διευθυντής του Αγγλικού τμήματος  Dr Y. Prassat.

Αμέσως μετά, ο Πατριάρχης οδηγήθηκε στο προαύλιο των σχολείων όπου τον υποδέχτηκαν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι μαθητές  του ελληνικού τμήματος. Τον Μακαριώτατο καλωσόρισε ο κ. Καταπόδης εκφράζοντας τη χαρά όλων γιά την παρουσία του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αφρική.

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος απηύθυνε χαιρετισμό προς τη μαθητιώσα νεολαία και μεταξύ άλλων είπε και τα παρακάτω: " Εάν αναζητήσουμε τον βαθύτερο σκοπό του σχολείου θα πρέπει να τον εντοπίσουμε στην διαμόρφωση των σχέσεων τόσο μεταξύ των ιδίων των μαθητών, όσο και των μαθητών με τους δασκάλους τους. Η Εκκλησία υποστηρίζει αυτές τις σχέσεις και τις επευλογεί, διότι δεν έχουν μόνο σκοπό να προσφέρουν γνώσεις, αλλά να διαμορφώσουν ολοκληρωμένες και υγιείς προσωπικότητες και να αξιολογήσουν τον τρόπο και την ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Οι Απόστολοι του Χριστού αποτέλεσαν, όπως μας πληροφορούν τα Ευαγγέλια ένα μικρό κύκλο στενών ακολούθων του Χριστού, ενώ μετά την Πεντηκοστή απεστάλησαν σε όλο τον κόσμο για να κηρύξουν και να διδάξουν την Ανάσταση. Ακολούθησαν με τον τρόπο αυτό το παράδειγμα του Ιησού, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία δίδασκε. Διδάσκαλος, επομένως, ο Χριστός, μαθητές και κατόπιν διδάσκαλοι οι Απόστολοι, διδάσκαλοι και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν αρνείται και δεν φοβάται τη γνώση, την οποία απεναντίας ενισχύει με κάθε τρόπο και υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις της. Επευλογούμε τους μαθητές και τους καθηγητές των Ελληνικών Σχολείων και απευθύνουμε προς όλους την Πατριαρχική μας ευλογία, καθώς γνωρίζουμε τα δώρα και τους καρπούς, αλλά και τις προφανείς δυσκολίες που υπάρχουν. Η αγάπη, όταν συναντά τη γνώση είναι το ισχυρότερο όπλο. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν."

Ακολούθως τα παιδιά τραγούδησαν ελληνικά τραγούδια και ο Πατριάρχης τους μοίρασε εικονίτσες του Αγίου Μάρκου προτρέποντάς τα να αγαπούν τη μόρφωση και να βρίσκονται πάντοτε κοντά στην Εκκλησία και την Κοινότητα, γιατί τα παιδιά  είναι το μέλλον και των δύο.

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε τάξεις του αγγλικού τμήματος και συνομίλησε με τους αγγλόφωνους καθηγητές και με τα παιδιά. Οι μαθητές αριθμούν πέραν των 800 και κατάγονται από 52 εθνότητες.

Ακολούθως ο Πατριάρχης μετέβη στο γραφείο των καθηγητών όπου ο κ. Κατοπόδης ανέγνωσε το πρακτικό του συλλόγου των καθηγητών που αναφερόταν στην επίσκεψη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου και με το οποίο εκφραζόταν η χαρά όλων γιά την μεγάλη τιμή της επισκέψεως του. Ο Μητροπολίτης Αξώμης λαβών το λόγο εξέφρασε με τη σειρά του τη συγκίνηση του για την παρουσία του Πατριάρχη και ανακοίνωσε προσφορά 30.000 Μπιρ (τοπικό νόμισμα) ως πρώτη δόση βοηθείας υπέρ του νεανεγηρόμενου σχολικού κτιρίου. Στη συνέχεια προσφέρθηκε καφές και γλυκά.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Την Τρίτη 11 Μαίου 2004, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ', συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Αξώμης και Κιτίου, επισκέφθηκε τη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Τριάδος της Αιθιοπικής Εκκλησίας.

Τον Πατριάρχη υποδέχθηκαν ο Αιθίοπας Πατριάρχης κ. Παύλος, ο Κοσμήτορας  της σχολής Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος και μέλη της Ιεράς Συνόδου, ενώ οι σπουδαστές τραγουδούσαν παραδοσιακούς αιθιοπικούς ύμνους.

Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ακαδημίας, τον Πατριάρχη προσφώνησε ο Κοσμήτορας της, αναφερόμενος στο ιστορικό της Ακαδημίας, στην επαναλειτουργία της μετά την πτώση του κομουνιστικού καθεστώτος, στη σημερινή της πορεία και την προσφορά της στην Εκκλησία και την κοινωνία εν γένει, χωρίς να παραλείψει να τονίσει την τιμή για την επίσκεψη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου.

Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνηση του μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: " Μετά πραγματικής χαράς ευρισκόμεθα σήμερα σε ένα πραγματικό εργαστήριο της θεολογικής γνώσεως, το Θεολογικό Κολλέγιο της Αγίας Τριάδος του Πατριαρχείου Αιθιοπίας. Η χαρά μας είναι αποτέλεσμα της προφανούς σχέσεως του παρόντος Κολλεγίου με την Εκκλησία, καθώς η θεολογική επιστήμη και οι εν γένει θεολογικές σπουδές, όταν συνδέονται με την Εκκλησία, επιφέρουν σημαντικά και λίαν σπουδαία αποτελέσματα. …Οι θεολογικές αναζητήσεις και η μεθοδολογία τους, οι κατευθύνσεις και οι ερευνητικές προϋποθέσεις τους, καθώς και η ευρύτερη προσφορά της θεολογικής επιστήμης έχουν μακρά ιστορία στην χριστιανική Εκκλησία, όπως για παράδειγμα η «Κατηχητική Σχολή της Αλεξάνδρειας» από την οποία αναδείχθηκαν μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Με τα έργα τους και τον προβληματισμό τους δεν ερμήνευσαν μόνο τα Βιβλικά κείμενα, αλλά ουσιαστικώς προώθησαν την ανθρώπινη γνώση και εισήγαγαν νέες αρχές για τη μελέτη των κειμένων και των εμπειριών που αποτυπώνονται σε αυτά. Την μακρά και συγχρόνως βαριά αυτή κληρονομιά του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής έχοντες ως βάση ιδρύουμε κατά την Αφρικανική ήπειρο, όπου η ιεραποστολική μας παρουσία είναι διαρκώς αυξανόμενη, μικρά η μεγαλύτερα θεολογικά σεμινάρια και Σχολές, και γίνεται προσπάθεια να βελτιώνεται όλο και περισσότερο η παρεχόμενη σε αυτά θεολογική παιδεία. Αποδέκτες της παιδείας αυτής δεν είναι μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και οι εξ αυτών προερχόμενοι κληρικοί, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της κάθε χώρας, διότι, όπως είναι γνωστό «η γνώση ελευθερώνει».

Τέλος, το λόγο έλαβε ο Αιθίοπας Πατριάρχης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Αλεξανδρινό προκαθήμενο για τα καλά του λόγια που εμψύχωσαν τους καθηγητές και τους σπουδαστές της Ακαδημίας, τονίζοντας τη θετική ενέργεια που εκπέμπει πάντα ο Πατριάρχης και την οποία μεταδίδει σε όλους. Τον ευχαρίστησε επίσης που επισκέφθηκε τη Θεολογική Ακαδημία της Εκκλησίας του και που ευλόγησε έτσι όλους τους σπουδαστές. Αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά της Κατηχητικής Σχολής της Αλεξάνδρειας και τη μεγάλη της προσφορά στον χριστιανισμό και εξέφρασε τη χαρά όλων που τους δόθηκε η ευλογία να μοιραστούν μαζί αυτές τις ιστορικές στιγμές. Στη συνέχεια αντηλλάγησαν δώρα και ο Μακαριώτατος μοίρασε ως ευλογία στους σπουδαστές, εικόνες του Αγίου Μάρκου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Το μεσημέρι της Τρίτης 11 Μαίου ε.ε. ο Πρέσβυς της Αιγύπτου στην Αιθιοπία κ. Shamel Nasser παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ'.

Μεταξύ των συδαιτημόνων ήταν ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Διονύσιος Κουντουρέας, οι Σεβ. Μητροπολίτες Αξώμης Πέτρος και Κιτίου Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος, ο Ιερομόναχος Ιάκωβος Γιαννακής, ο Διάκονος Νεκτάριος Κοντογιώργος, ο κ. Δημήτριος Συκάς και διπλωματικοί αξιωματούχοι της πρεσβείας.

Ο Πρέσβυς κ. Nasser εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη του γιά την παρουσία του Αρχηγού της Ορθοδοξίας στην Αφρική στο σπίτι της Αιγύπτου και ευχαρίστησε το Μακαριώτατο που πάντοτε εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια γιά την Αίγυπτο και για την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη χώρα του Νείλου.

Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνηση του μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: " Η επικοινωνία του Προκαθημένου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής μετά των ανά τον κόσμο Εξοχωτάτων Πρέσβεων της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας είναι η πλέον σταθερή και αδιαπραγμάτευτη απόδειξη της σχέσεως των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων. Η σχέση αυτή δεν περιορίζεται σε τυπική πράξη εξωτερικών συμπεριφορών, αλλά παρουσιάζει με τον σαφέστερο τρόπο τη συνύπαρξη των δύο θρησκειών στην ιστορική γη της Αιγύπτου. Συνδράμουμε αμοιβαίως και δεχόμεθα την αρωγή αυτή. Εργαζόμεθα με σθένος για την συνύπαρξη των θρησκειών και των πολιτισμών και δεν αρνούμεθα οποιαδήποτε πρόταση ή και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μόνιμη επέκτασή της, καθώς η ειρήνη και η αγάπη δεν έχουν όρια και δεν σταματούν ποτέ, αλλά διαρκώς αυξάνονται, επεκτείνονται και πολλαπλασιάζονται. Η σχέση και η τιμή των Αιγυπτιακών Αρχών προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και αντιστρόφως του Πατριαρχείου προς τις Αρχές, είναι αίτημα του φιλειρηνικού και φιλήσυχου Αιγυπτιακού λαού, ο οποίος δια της ιστορικής του πορείας και της συγχρόνου συμπεριφοράς του αποδεικνύει διαρκώς ότι είναι άξιος τιμής και σεβασμού. Επίσης, αποδεικνύει διαρκώς πως αποτελεί ένα σπάνιο, αλλά εξαιρετικώς σημαντικό παράδειγμα προς μίμηση.. Η γεωγραφική θέση της Αιγύπτου ενθαρρύνει ιστορικώς τις εξωτερικές σχέσεις και τις εσωτερικές δομές της Χώρας, κυρίως επειδή στηρίζονται στην προώθηση και την εμπέδωση της ειρήνης, της καταλλαγής, της ισότητας και της ισονομίας. Είμεθα ιστορικώς δικαιωμένοι, αγαπητέ κ. Πρέσβυ, που εξ αρχής η καθέδρα του Πατριαρχείου μας βρίσκεται στην Αίγυπτο, στην είσοδο της Αφρικανικής ηπείρου, σε όλη την επιφάνεια της οποίας εκτείνεται η πνευματική μας δικαιοδοσία. Δεν σταματούμε να μετακινούμεθα, λόγω των ποκίλων ποιμαντικών και λοιπών πνευματικών μας υποχρεώσεων, και επίσης δεν παραλείπουμε να επαινούμε και να διαλαλούμε τον αδιατάρακτο τρόπο και το προνομιακό καθεστώς λειτουργίας του Πατριαρχείου μας στο διοικητικό του κέντρο στην Αίγυπτο. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Πατριαρχείου διαπιστώνουν με ευκολία τόσο οι Χριστιανοί προσκυνητές, όσο και οι λοιποί επίσημοι επισκέπτες μας. "

Τέλος ο Πατριάρχης πρόσφερε στον Αιγύπτιο Πρέσβυ αναμνηστικά δώρα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΙΘΙΟΠΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Το βράδυ της Τρίτης 11 Μαίου ε.ε, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος παρέστη στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Αιθίοπας Πατριάρχης κ. Παύλος στο Αιθιοπικό Πατριαρχείο.

Στο δείπνο παρέστησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Αξώμης Πέτρος και Κιτίου Χρυσόστομος, η εξ Αλεξανδρείας συνοδεία του Πατριάρχη, ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Διονύσιος Κουντουρέας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Γεώργιος Σταύρου, ο κ. Δημήτριος Συκάς και όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Αιθιοπικής Εκκλησίας.

Κατά την διάρκεια του δείπνου ο Αιθίοπας Πατριάρχης προσφώνησε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο όπου και τον ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά για την παρουσία του στην φίλη χώρα της Αιθιοπίας αναφέροντας ότι ηγείται μιας ιστορικής εκκλησίας, αλλά συγχρόνως και του ελληνισμού της Αφρικής που προσέφερε τόσα πολλά από αρχαιοτάτων χρόνων. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδος και Αιθιοπίας που ξεκίνησαν την εποχή του Ομήρου και στην ανάγκη επανασύσφιξης αυτών των σχέσεων, κάτι που επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή συναντήσεων και την στενή συνεργασία μεταξύ των Προκαθημένων των Εκκλησιών, με την αγαστή συνεργασία με τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Πατριάρχη στην Αιθιοπία καθώς και με τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως αλλά και με την εκπαίδευση Αιθίοπων νέων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος. Ο Αιθίοπας Πατριάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα δύσκολα χρόνια που η χώρα μαστιζόταν από την πείνα και τους εμφύλιους πολέμους και να ευχαριστήσει τον Σεβ. Μητροπολίτη Αξώμης Πέτρο για την τέλεια συνεργασία αλλά και την μεγάλη του προσφορά προς ανακούφιση του δοκιμαζόμενου λαού της Αιθιοπίας αλλά και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο για την μεγάλη προσφορά του Παγκύπριου Συνδέσμου για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας, αλλά και την δέσμευσή του να υιοθετήσει ορφανοτροφείο που συντηρεί 200 ορφανά κοριτσάκια.  

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε θερμά τον Αιθίοπα Πατριάρχη για την θερμή φιλοξενία αλλά και για τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαν κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Αιθιοπική πρωτεύουσα και πάνω απ’ όλα για την αγάπη του. Επίσης αναφέρθηκε στις πολύ καλές σχέσεις που διέπουν τις δύο Εκκλησίες και προσκάλεσε τον Αιθίοπα Πατριάρχη να επισκεφθεί επίσημα το Πατριαρχείο το 2005. Τέλος αναφέρθηκε στην προσφορά του Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσοστόμου και ιδιαίτερα στην δέσμευσή του να αναλάβει μέσον του Παγκύπριου Συνδέσμου για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας την υιοθέτηση 200 ορφανών κοριτσιών προσφέροντας μηνιαίως το ποσόν των 3.000.- δολ. Αμερικής και υλοποιώντας αυτήν την υπόσχεση προσέφερε στον Αιθίοπα Πατριάρχη το ποσόν των 21.000.- δολ. Αμερικής ως πρώτη δόση που καλύπτει επτά μήνες.  

Ο Αιθίοπας Πατριάρχης με μεγάλη συγκίνηση παρέλαβε το χρηματικό ποσόν και διαβεβαίωσε τον Μακαριώτατο για την εσαεί αγάπη και ευγνωμοσύνη του.

Τελευταίος τον λόγο έλαβε ο Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα της παρουσίας του Αλεξανδρινού Προκαθημένου στην Αιθιοπία, τις πολύ καλές σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την Αιθιοπική και προσέφερε με την σειρά του, το ποσόν των 50.000.- Μπιρ για ενίσχυση του ορφανοτροφείου της Αιθιοπικής Εκκλησίας στην Αξώμη.

Τέλος αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

Αργά το βράδυ της Τρίτης 11 Μαίου ε.ε, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος, αναχώρησε από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, Αδδις Αμπέμπα για να συνεχίσει την ποιμαντορική του επίσκεψη στην Τανζανία.

Τον Μακαριώτατο προέπεμψαν στο αεροδρόμιο, ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος, ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Διονύσιος Κουντουρέας, εκπρόσωπος της πρεσβείας της Αιγύπτου, ο Ιερομόναχος Ιάκωβος Γιαννακής και το ζεύγος Δημητρίου και Αργυρώς Συκά.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας τους παρόντες για την επιτυχία της επισκέψεώς του και ευχήθηκε σε όλους υγεία και ευημερία.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 12 Μαίου ε.ε, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος συνοδευόμενος πάντοτε από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο (Εκκλησία Κύπρου), τον Επίσκοπο Νειλουπόλεως Γεώργιο, τον πρεσβύτερο Σπυρίδωνα Κλαδάκη και τον Πατριαρχικό Διάκονο Νεκτάριο Κοντογιώργο, αφίχθη στην πρωτεύουσα της Τανζανίας, Νταρ Ες Σαλαάμ (Ειρηνούπολη) για ποιμαντορική επίσκεψη.

Τον Μακαριώτατο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο, ο Σεβ. Μητροπολίτης Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριος, ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος κ. Γεώργιος Φερεντίνος, οι ιθαγενείς Ιερομόναχοι Φιλάρετος και Βαρθολομαίος και η κα Κλεοπάτρα Παπαδημητρίου.

Ο Μακαριώτατος κατέλυσε στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Royal Palm φιλοξενούμενος πάντοτε από τον κ. Εμμανουήλ Ματθαιάκη Επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου και Γενικό Διευθυντή του εν λόγω ξενοδοχείου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Μαίου ε.ε, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος επισκέφθηκε και ευλόγησε την οικεία του ζεύγους Κωνσταντίνου Σαμαρά και παρέστη σε γεύμα που παρέθεσαν προς τιμήν του στην παρουσία του οικείου Μητροπολίτη Προτερίου, της εξ Αλεξανδρείας συνοδείας του και εξεχόντων μελών της ελληνικής παροικίας της Τανζανικής πρωτεύουσας.

Το βράδυ παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Πανταγκανικής Ομοσπονδίας κ. Μιχάλης Καζαμίας στην Ελληνική Λέσχη της πόλης, στην παρουσία του Επίτιμου Προξένου της Ελλάδος κ. Γεώργιου Φερεντίνου, του Πρέσβυ της Αιγύπτου κ. Sabri El Sabri και σύσσωμης της παροικίας.

Ο κ. Καζαμίας στην προσφώνησή του καλωσόρισε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο, εξέφρασε τα αισθήματα χαράς όλης της παροικίας για την παρουσία του Πατριάρχη τους, ευχαρίστησε για το μεγάλο έργο που επιτελεί το Πατριαρχείο στην Τανζανία και ευχήθηκε ο Μακαριώτατος να επισκεφθεί σύντομα και πάλι το Νταρ Ες Σαλαάμ.

Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνησή του εξέφρασε με την σειρά του την μεγάλη του χαρά που βρίσκεται ανάμεσα στους Έλληνες της Τανζανίας, πιστά και αγαπημένα μέλη της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, τους διαβεβαίωσε πως ο Πατριάρχης τους βρίσκεται πάντοτε μαζί τους με την σκέψη τους και τις προσευχές του και η μεγάλη του καρδιά και αγάπη τους σκεπάζει πάντοτε. Ο Πατριάρχης επίσης ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο Πρέσβυ για την παρουσία του και αναφέρθηκε στις καλές σχέσεις που διέπουν το Πατριαρχείο και τις αρχές της Αιγύπτου και την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στην χώρα του Νείλου.

Τέλος ο Πατριάρχης προσέφερε στον κ. Καζαμία ασημένια εικόνα της Παναγίας με την ευχή η  Μητέρα του Κυρίου να ευλογεί και να προστατεύει τον ίδιο, τα μέλη της οικογενείας και όλους τους Έλληνες της Τανζανίας.

Κατά την διάρκεια του δείπνου ο Μακαριώτατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους τους παρόντες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Το πρωί της Πέμπτης 13 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος επισκέφθηκε τον Αιγύπτιο Πρέσβυ κ. Sabry M. Sabry στην κατοικία του συνοδευόμενος πάντοτε από τους Σεβ. Μητροπολίτες Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριο και Κιτίου Χρυσόστομο και την εξ Αλεξανδρείας συνοδεία του.

Ο Αιγύπτιος Πρέσβυς υποδέχτηκε με μεγάλη εγκαρδιότητα τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο εκφράζοντας αισθήματα ευγνωμοσύνης και τιμής και τονίζοντας την σπουδαιότητα της επισκέψεώς του στο σπίτι της Αιγύπτου και την ευλογία της παρουσίας του.

Ο Μακαριώτατος κατά την διάρκεια της εκεί παρουσίας του μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ιστορική παρουσία του Πατριαρχείου στην χώρα του Νείλου και την αρωγή και συμπαράσταση που χαίρει το Πατριαρχείο και οι πιστοί του από τις αιγυπτιακές αρχές αναφερόμενος επίσης, στην ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στην χώρα που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Ο Πατριάρχης πριν την αναχώρησή του προσέφερε αναμνηστικά δώρα ως ευλογία της εκεί παρουσίας του.

Το μεσημέρι ο Μακαριώτατος παρέστη σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο κ. Μιχάλης Καζαμίας, Πρόεδρος της Πανταγκανικής Ομοσπονδίας στην παρουσία του Επίτιμου Προξένου της Ελλάδος κ. Γεώργιου Φερεντίνου.

Το απόγευμα ο Πατριάρχης είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Μητροπολίτη Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριο, ο οποίος και τον ενημέρωσε για την πορεία του ιεραποστολικού έργου στην χώρα. Ο Μακαριώτατος με την σειρά του έδωσε τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές και τις πατρικές νουθεσίες.

Το βράδυ ο Πατριάρχης παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του το ζεύγος Δημητρίου και Marie Ματθαιάκη στην οικεία τους. Κατά την διάρκεια του δείπνο ο κ. Ματθαιάκης προσφωνώντας τον Μακαριώτατο, εξέφρασε αισθήματα χαράς και τιμής για την ευλογία της παρουσίας του  στην οικεία του, αναφέρθηκε στην σημερινή παρουσία του ελληνισμού στην φιλόξενη, ειρηνική και προοδευτική Τανζανία, στην προσπάθεια βελτιώσεως του ελληνικού σχολείου του Αγίου Κωνσταντίνου στην Αρούσα και τέλος, εκ μέρους όλων των Ελλήνων της χώρας, ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την εκλογή και τοποθέτηση του Μητροπολίτη Προτερίου στην Τανζανία τονίζοντας ότι όλοι τον έχουν δεχτεί με αγάπη και σεβασμό και πως χαίρει της πλήρους συμπαραστάσεως και αναγνωρίσεως.

Ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του ευχαρίστησε τον κ. Ματθαιάκη για τα καλά του λόγια αλλά και για την πατροπαράδοτη φιλοξενία που του προσφέρει η οικογένεια Ματθαιάκη όποτε επισκέπτεται την χώρα από την εποχή που υπηρετούσε ως Έξαρχος στην Ανατολική Αφρική. Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων εξέφρασε την χαρά του για το έργο που επιτελεί η κοινότητα και ιδιαίτερα που βασιλεύει η αγάπη και η ενότητα μεταξύ των μελών της, την μεγάλη αγάπη που τρέφει ο ίδιος για την όμορφη χώρα της Τανζανίας και περισσότερο για τους ανθρώπους της που την κάνουν ωραία χωρίς να παραλείψει να εκφράσει και την χαρά του για το πόσο αγαπούν τον Μητροπολίτη τους αλλά και την καλή συνεργασία μαζί του.

Τέλος αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΡΙΓΚΑ

Στην πόλη Ιρίγκα της Τανζανίας μετέβη το πρωί της Παρασκευής 14 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ συνοδευόμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριο και Κιτίου Χρυσόστομο και την εξ Αλεξανδρείας συνοδεία του.

Ο Πατριάρχης αφίχθηκε στο αεροδρόμιο της Ιρίγκας με ειδική πτήση της αεροπορικής εταιρίας Tanzanair,  ιδιοκτησίας του κ. Κωνσταντίνου Σαμαρά. Εκεί τον υποδέχτηκαν οι ιθαγενείς Πρεσβύτεροι π. Αυγουστίνος και π. Κλεόπας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ιρίγκας κ. Γεώργιος Εμμανουήλ, το ζεύγος Γεωργίου Φλιάκου, οι κ.κ. Ιωάννης Ρούσος, Νικόλαος Ρούσος, Φίλιππος Μαινέτης, Ιωάννης Φλιάκος, το ζεύγος Κωνσταντίνου Καλογέρη, οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι άλλων δογμάτων και οι ιθαγενείς Ορθόδοξοι της περιοχής που τραγουδούσαν και χόρευαν με παραδοσιακούς ρυθμούς κρατώντας ελληνικές σημαίες.

Αμέσως μετά την άφιξή του ο Μακαριώτατος μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου όπου και εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία επί τη αφίξη του. Μετά την Δοξολογία ο Πατριάρχης απηύθυνε θερμό χαιρετισμό προς τους παρόντες και μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: ‘Ο σεβασμός των πιστών της Τανζανίας προς την Εκκλησία είναι αξιοθαύμαστος και υποδειγματικός, επειδή είναι συνδεδεμένοι με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, το οποίο με κάθε τρόπο τους προσφέρει την αναγκαία πνευματική τροφή και τις απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο για την πνευματική τους ανθοφορία, όσο και για την διαρκή τους πρόοδο… Η ένδοξη ιστορία της Αποστολικής μας Εκκλησίας, που ιδρύθηκε από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο συνδέεται πλέον με την ιεραποστολική μέριμνα, ώστε να διαδοθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Αφρικανική ήπειρο και κάθε Αφρικανός να λάβει την ευχαρίστηση και τη χαρά της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Η όλη μας προσπάθεια δεν είναι εύκολη, αλλά ευλογείται από το Θεό, καθώς είναι αποτέλεσμα της ιδικής του εντολής για ευαγγελισμό των εθνών, με απόλυτο σεβασμό προς τις ιδιαιτερότητες του κάθε έθνους και του κάθε λαού… Επαναλαβάνοντας τη βαθύτατη και δικαιολογημένη χαρά μας, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω ασπαζόμεθα τον άξιο, φίλεργο και αγαπητό Ιεράρχη της παρούσης επαρχίας, τους κληρικούς της περιοχής και κάθε ένα από τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας, και προς όλους παρέχουμε την πατρική μας ευχή και την Πατριαρχική μας ευλογία, ενώ τέλος ευχόμεθα ο Θεός να σας αξιώσει όλων των αγαθών του κατά την επίγεια ζωή, αλλά και όλων εκείνων που έχει προετοιμάσει για την ατελεύτητο επουράνιο Βασιλεία Του.’

Μετά τον χαιρετισμό του ο Πατριάρχης προσέφερε ως ευλογία και ενθύμιο της επισκέψεώς του ασημένια εικόνα του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, ευλόγησε όλους και μοίρασε εικόνες του Αγίου Μάρκου και πρόσφερε γλυκά στα μικρά παιδιά.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος μετέβη στην αίθουσα της Ελληνικής Λέσχης Ιρίγκας όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους τους πιστούς, Έλληνες και Τανζανούς καθώς και με τους εκπροσώπους των αρχών και των άλλων δογμάτων μεταξύ των οποίων της Περιφερειάρχου κας Λούτα, του πρώην Υπουργού κ. Peter Σιοβίλουα και του Διοικητή της Αστυνομίας.

Στην συνέχεια παρέστη στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του η Ελληνική Κοινότητα στο οποίο παρεκάθησαν όλοι οι προαναφερόμενοι συμπεριλαμβανομένων και όλων των Ορθοδόξων καθώς και εικοσαμελούς ομάδας Κυπρίων προσκυνητών που αφίχθηκε στην Ιρίγκα προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του Ιερού Ναού των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Οι εκ Κύπρου αφιχθέντες φίλοι της ιεραποστολής προέρχονται από την κοινότητα Ξυλοτύμπου της επαρχίας Λάρνακος και συνοδεύουν τον ποιμενάρχη τους Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο.

Κατά την διάρκεια του γεύματος ο Πατριάρχης απηύθυνε χαιρετισμό και μεταξύ άλλων είπε και τα παρακάτω: ‘Προσερχόμενοι στην παρούσα Ελληνική Λέσχη εκφράζουμε πρωτίστως τη χαρά μας για την συνάντηση και την επικοινωνία με τους Έλληνές μας, που ως φάροι διαχέουν το φως της ελληνικής ψυχής σε όλες τις πλευρές της Αφρικανικής γης. Η χαρά μας αυτή είναι συνδυασμένη με την ελπίδα και την εμπιστοσύνη προς το Θεό, καθώς ελπίζουμε πως ο Ελληνισμός στην Αφρική, παρά τις εφήμερες μεταβολές του, είναι ικανός συνεχιστής της μεγάλης και μακράς ελληνικής παραδόσεως, ενώ παραλλήλως διακατεχόμεθα από εμπιστοσύνη, η οποία μας κινητοποιεί για την επίτευξη της προόδου….Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με την ελληνορθόδοξη ταυτότητά τους, με την δράση των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών και Επισκόπων του, και σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ελληνικές Πρεσβευτικές και Προξενικές αρχές προσφέρει την απαραίτητη πνευματική, αλλά και συχνά παντοειδή βοήθειά του προς τους Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στα όρια της πνευματικής του δικαιοδοσίας….. Ως αληθινοί και πραγματικοί Έλληνες, συνεχίζετε τις ελληνικές μας παραδόσεις, τηρείτε τα πατρογονικά έθιμα μας, και επίσης παραμένετε πιστοί στην Εκκλησία και το Πατριαρχείο σας, επειδή γνωρίζετε ότι η αγάπη και το ενδιαφέρον μας είναι σταθερό, αμείωτο και διαρκώς αυξανόμενο. Καμία δυσκολία και κανένα πρόβλημα δεν είναι ικανό να εμποδίσει η και να αναστείλει ούτε την προσήλωση των Ελλήνων προς το Πατριαρχείο, αλλά ούτε και τη μέριμνα του Πατριαρχείου προς τους Έλληνες, καίτοι με την ιεραποστολή διαρκώς νέα μέλη εισέρχονται στην Εκκλησία και επομένως πολλαπλασιάζονται οι ευθύνες και τα καθήκοντά μας…..Οι δυναμικές και ακμάζουσες Ελληνικές Κοινότητες θα παραμείνουν πάντοτε το ισχυρότερο τμήμα του Πατριαρχείου μας, καθώς χωρίς να υποτιμάται ο οποιοσδήποτε Ορθόδοξος Χριστιανός, παραμένουν φυτώρια και συνδετικοί κρίκοι της παρουσίας και της προόδου του οικουμενικού Ελληνισμού. Όλοι μαζί οι Έλληνες αποτελούμε την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό που δεν περιορίζεται στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο και συντελεί στην πρόοδο και την ανάπτυξή του.’

Το βράδυ ο Πατριάρχη κατέλυσε στον ξενώνα της οικίας του ζεύγους Γεωργίου Φλιάκου εντός της μεγάλης εκτάσεως φάρμα τους στο Κιταμάλου. Προηγουμένως επισκέφθηκε τον νεόδμητο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας εντός του κτήματος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΡΙΓΚΑ

Το Σάββατο 15 Μαίου ε.ε., δεύτερη ημέρα παραμονής της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ΄ στην Ιρίκγα ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε συνοδευόμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριο και Κιτίου Χρυσόστομο, την εξ Αλεξανδρείας συνοδεία του, τους κ.κ. Γεώργιο Φλιάκο και Φίλιππο Μαινέτη και τους εκ Ξυλοτύμπου Κύπρου προσκυνητές επισκέφθηκε το Εθνικό Πάρκο Ruaha και θαύμασε την όμορφη αφρικανική φύση και τα άγρια ζώα.  

Το απόγευμα είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους έλληνες της περιοχής και συζήτησε μαζί τους διάφορα θέματα που τους απασχολούν καθώς και τις προοπτικές αναπτύξεως του ιεραποστολικού έργου στην περιοχή με την ανέγερση ενός ορφανοτροφείου που θα προσφέρει στέγη και αγάπη στα ορφανά παιδιά της περιοχής καθώς και κλινική για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αναξιοπαθούντες.

Το βράδυ το ζεύγος Γεωργίου & Λούλλας Φλιάκου παρέθεσε δείπνο στην οικεία του προς τιμήν του Μακαριωτάτου και τους εκ Κύπρου επισκέπτες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΣΤΟ ΚΙΤΑΜΑΛΟΥ

Την Κυριακή το πρωί 15 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ εγκαινίασε τον νεόδμητο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας στην περιοχή Κιταμάλου. Στην τελετή των εγκαινίων και στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία που ακολούθησε, τον Μακαριώτατο πλαισίωναν οι Σεβ. Μητροπολίτες Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριος και Κιτίου Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος, ο Πρεσβύτερος Ιερώνυμος Γερολαίμου από την Ξυλοφάγου της επαρχίας Λάρνακος, οι ιθαγενείς κληρικοί π. Κλεόπας και π. Αυγουστίνος, ο Πρεσβύτερος Σπυρίδων Κλαδάκης και ο Διάκονος Νεκτάριος Κοντογιώργος.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στην ελληνική γλώσσα και στην τοπική διάλεκτο σουαχίλι ενώ σουαχίλι έψελνε και η 50νταμελής χορωδία του ναού. Στην τελετή των εγκαινίων και στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος κ. Γεώργιος Φερεντίνος, ο Πρόεδρος της Πανταγκανικής Ομοσπονδίας κ. Μιχάλης Καζαμίας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ιρίγκας κ. Γεώργιος Εμμανουήλ, το ζεύγος Γεωργίου Φλιάκου που προσέφερε το οικόπεδο στο οποίο ανηγέρθη ο ναός, όλοι οι έλληνες της περιοχής συμπεριλαμβανομένων και ελλήνων που αφίχθησαν από την πρωτεύουσα Νταρ Ες Σαλαάμ ειδικά για τα εγκαίνια, οι Κύπριοι προσκυνητές, η Περιφερειάρχης κα Λούτα, εκπρόσωποι άλλων δογμάτων και όλοι οι Ορθόδοξοι της περιοχής.

Πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριος προσφωνώντας τον Μακαριώτατο αναφέρθηκε στην καρποφόρα ιεραποστολική του δράση ανά την Αφρική, ευχαρίστησε όσους συνεισέφεραν στην ανέγερση του ναού και της κατοικίας του ιερέως, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο και στον κ. Γεώργιο Φλιάκο και περιγράφοντας ενδεικτικά τα έργα που επιτεύχθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Νταρ Ες Σαλαάμ από την ημέρα που ο Μακαριώτατος του εμπιστεύθηκε την εν λόγω Ιερά Μητρόπολη.

Ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του αφού ανέπτυξε το μήνυμα του Ευαγγελίου της Κυριακής του Τυφλού, και μεταξύ άλλων είπε και τα παρακάτω: ‘είναι υποχρέωση και καθήκον μας να ευχαριστήσουμε Πατριαρχικώς όσους συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του παρόντος Ναού, ήτοι τον Πρωτοπρεσβύτερο Κυριάκο Παναγιώτου, ο οποίος με τις ευλογίες του Μητροπολίτη του, Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσοστόμου, ενήργησε ώστε οι κάτοικοι της κοινότητας Ξυλοτύμπου μαζί με την Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Ξυλοτύμπου, συνεισφέρουν, ώστε να ανεγερθεί ο περικαλλής αυτός ναός μαζί με την κατοικία του εφημερίου, έργο το οποίο θα χαιρόμεθα επί γης, και εντός του οποίου θα προετοιμαζόμεθα για την αιώνιο Βασιλεία του Θεού.

Μαζί με τις ευχαριστίες μας προς τους δωρητές του Ναού, εκφράζουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας τόσο προς τον επιχώριο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νταρ ες Σαλαάμ Προτέριο για τον πνευματικό του κόπο και την ποιμαντική μέριμνά που κατέβαλλε. Με τις δυνάμεις που διαθέτει αγωνίζεται με συντονισμένο και συστηματικό τρόπο για την πρόοδο της Ιεράς Μητροπόλεως που επαξίως του έχει εμπιστευθεί το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής….Παραλλήλως, κατά την εόρτιο αυτή ημέρα και ώρα χρειάζεται να ευχαριστήσουμε και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο, για την μεγάλη αγάπη που πάντοτε και με κάθε δυνατό τρόπο επιδεικνύει για την Εκκλησία και τον Πατριαρχικό μας Θρόνο. Η ενταύθα παρουσία του, ως και των εκ Κύπρου συνοδών του, είναι λίαν ισχυρή απόδειξη της αγάπης και του ενδιαφέροντός του για την πρόοδο των ιεραποστολικών προγραμμάτων και την ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών μας οραμάτων….Κατά τη σημερινή ημέρα των εγκαινίων του παρόντος Ιερού Ναού, ας ενώσουμε όλοι τις προσευχές μας προς τον Θεό, που ευεργετικά προσέφερε το φως Του στον τυφλό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, ώστε να επεκτείνει διαρκώς την ιεραποστολή μας εδώ, αλλά και σε όλη την Αφρική, όπου εκτείνεται η πνευματική μας δικαιοδοσία και συνάμα ευθύνη.’

Ο Πατριάρχης προσέφερε στον Μητροπολίτη Προτέριο εγκόλπιο και αφιέρωσε στον ναό ως ευλογία ασημένια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Ακολούθως μοίρασε στους πιστούς εικόνες του Αγίου Μάρκου και του Αγίου Ανδρονίκου και στα μικρά παιδιά γλυκά. Στο προαύλιο του ναού οι Ορθόδοξοι νέοι τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια και χορούς. Στην συνέχεια προσφέρθηκε γεύμα σε όλους τους παρόντες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΙΤΑΜΑΛΟΥ

Αργά το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ τέλεσε την ακολουθία του Μικρού Αγιασμού στην οικεία του ζεύγους Κωνσταντίνου και Μαρούλας Καλογέρη και στην συνέχεια παρέστη στην εορταστική τράπεζα που παρέθεσαν προς τιμήν του στην οποία παρεκάθησαν και όλοι οι έλληνες της περιοχής και οι εκ Νταρ Ες Σαλαάμ επισκέπτες καθώς και οι Κύπριοι προσκυνητές. Ο Πατριάρχη ευχαρίστησε την οικογένεια Καλογέρη για την φιλοξενία τους, και προσέφερε αναμνηστικά δώρα τόσο στους ιδίους όσο και σε όλους τους συνδαιτημόνες.  

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος αγίασε και έθεσε τον θεμέλιο λίθο στο υπό ανέγερση εργοστάσιο καπνού των οικογενειών Φλιάκου και Μαινέτη.

Το βράδυ παρέστη στο αποχαιρετιστήριο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του το ζεύγος Γεωργίου και Λούλλας Φλιάκου στην οικεία τους. Εκεί ο Πατριάρχης τίμησε τον οικοδεσπότη με τον Σταυρό του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου Β’ τάξεως για την μέχρι σήμερα προσφορά του στην Εκκλησία και ευχήθηκε σε αυτόν και στην οικογένειά του υγεία και πρόοδο. Ο κ. Φλιάκος με μεγάλη συγκίνηση αποδέχτηκε την μεγάλη τιμή, ευχαρίστησε θερμά τον Πατριάρχη και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει με ακόμη περισσότερο ζήλο να συνεισφέρει στην εξάπλωση της Ορθοδοξίας στην περιοχή και στην ανακούφιση των αναξιοπαθούντων αφρικανών αδελφών του. Τέλος, ο Μακαριώτατος προσέφερε σε όλα τα μέλη της οικογένειας αναμνηστικά δώρα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΡΙΓΚΑ

Το πρωί της Δευτέρας 17 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ συνοδευόμενος πάντοτε από τους Σεβ. Μητροπολίτες Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριο και Κιτίου Χρυσόστομο και την εξ Αλεξανδρείας συνοδεία του αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Ιρίγκας με ειδική πτήση της αεροπορικής εταιρίας Tanzanair, ιδιοκτησίας του κ. Κωνσταντίνου Σαμαρά με προορισμό την πρωτεύουσα της Τανζανίας Νταρ Ες Σαλαάμ.

Στο αεροδρόμιο τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο προέπεμψαν ο ιθαγενής ιερέας π. Κλεόπας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ιρίγκας κ. Γεώργιος Εμμανουήλ, η κα Λούλλα Φλιάκου και ο κ. Ιωάννης Φλιάκος.

Ο Μακαριώτατος πριν την αναχώρησή του ευχαρίστησε όλους για την φιλοξενία τους και πάνω από όλα για την αγάπη και την προσήλωσή τους προς την Εκκλησία και το Πατριαρχείο τους και ευχήθηκε σε όλους υγεία και πρόοδο πνευματική και επαγγελματική.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΝΤΑΡ ΕΣ ΣΑΛΑΑΜ

Επιστρέφοντας από την Ιρίγκα στο Νταρ Ες Σαλαάμ το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Μαίου ε.ε. την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρο Ζ΄ υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Τανζανίας ο κ. Κωνσταντίνος Σαμαράς και ο κ. Δημήτριος Σαμαράς ιδιοκτήτες της ιδιωτικής αεροπορικής εταιρίας Tanzanair και ο Πρόεδρος της Πανταγκανικής Ομοσπονδίας κ. Μιχάλης Καζαμίας.

Στην συνέχεια ο Πατριάρχης μετέβη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο όπου είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Σεβ. Μητροπολίτη Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριο και τον κ. Καζαμία, όπου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον ελληνισμό και την δράση της Εκκλησίας στην χώρα.

Αργά το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Προτέριος παρέθεσε γεύμα κατά την διάρκεια του οποίου ο Μακαριώτατος τίμησε τον κ. Καζαμία με τον Σταυρό του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου Β΄ τάξεως για την μεγάλη του προσφορά προς την Εκκλησία και τον Ελληνισμό της Τανζανίας ευχόμενος ο ζήλος του για προσφορά στον ελληνισμό να συνεχιστεί εσαεί.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Το απόγευμα της Δευτέρας 17 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ και η συνοδεία του αναχώρησε από το Νταρ Ες Σαλαάμ με τελικό προορισμό το Κάιρο και ενδιάμεσο σταθμό στην Αδδίς Αμπέμπα.

Στην αίθουσα επισήμων του διεθνούς αεροδρομίου Νταρ Ες Σαλαάμ τον Μακαριώτατο προέπεμψαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Νταρ Ες Σαλαάμ Προτέριος, ο Αιγύπτιος Πρέσβυς κ. Sabry M. Sabry, ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος κ. Γεώργιος Φερεντίνος και ο ιθαγενής Ιερομόναχος Φιλάρετος.

Πριν την αναχώρησή του ο Πατριάρχης εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την ιεραποστολική δράση του οικείου Μητροπολίτη και ευχήθηκε σε όλους υγεία και πρόοδο.

Στην τρίωρη παραμονή του στην Αδδίς Αμπέμπα ο Πατριάρχης συνάντησε στην αίθουσα επισήμων τον Σεβ. Μητροπολίτη Αξώμης Πέτρο, την εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας κα Αργυρώ Συκά, τον κ. Δημήτριο Συκά και το ζεύγος Δημητρίου και Ζαφειρίας Ασημακοπούλου.

Τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Μαίου ε.ε. ο Μακαριώτατος αφίχθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Καίρου ολοκληρώνοντας την δωδεκαήμερη ποιμαντική του περιοδεία στην Αιθιοπία και στην Τανζανία.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

Μετά την ολοκλήρωση της Ποιμαντικής Περιοδείας στις Ιερές Μητροπόλεις Αξώμης και Ντάρ ες Σαλαάμ και πολύωρη πτήση, τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Μαίου ε.ε. αφίχθηκε στο Κάιρο η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.  Πέτρος Ζ΄ με την συνοδεία του, όπου τον υποδέχθηκε ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Θεοφιλ. Επίσκοπος Νιτρίας Αλέξιος, στην αίθουσα επισήμων του διεθνούς αερολιμένος του Καίρου, και στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καίρου ο Προιστάμενος αυτής Θεοφιλ. Επίσκοπος Βαβυλώνος Θεοφύλακτος.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας συνοδευόμενος από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο (Εκκλησία Κύπρου), τον Θεοφ. Επίσκοπο Νιτρίας Αλέξιο, τον Αρχιμ. Εμμανουήλ Κιαγιά και τον Διάκονο Νεκτάριο Κοντογιώργο επισκέφθηκε τους υπό ανακαίνιση Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος στο Χελουάν και Αγίου Νικολάου (Καθεδρικό) στην Πατριαρχική επιτροπεία Καίρου, όπου επιθεώρησε τις εν εξελίξει εργασίες και έδωσε κατευθύνσεις και οδηγίες στους μηχανικούς και τον επιβλέποντα τα έργα Επίσκοπο Νιτρίας.

Την Τετάρτη το πρωί επισκέφθηκε επίσης με τον Μητροπολίτη Κιτίου και τον Επίτροπο τα Ελληνικά Σχολεία Ηλιουπόλεως και την έκθεση φωτογραφίας του Καιρινού κ. Ρωσσίδη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητος Καίρου, όπου ξεναγήθηκε από τον Αρχοντα Μ. Τελετάρχη του Θρόνου και Αντιπρόεδρο της ΕΚΚ  Βασίλειο Σαραντινό. Ακολούθως επισκέφθηκαν όλοι προσκυνηματικώς τον ενοριακό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Ηλιουπόλεως.

Κατά την διάρκεια του διημέρου 18-19/5 είχε υπηρεσιακή συνεργασία με τους Επισκόπους Νιτρίας και Βαβυλώνος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Το πρωί της Πέμπτης 20Μαίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ εδέχθη στο Πατριαρχικό Γραφείο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου τον Εξοχώτατο Πρέσβυ της Ελλάδος στην Αίγυπτο κ. Παν. Βλασσόπουλο, ο οποίος τον ενημέρωσε για υπηρεσιακά θέματα ενώ συζήτησαν από κοινού θέματα αφορώντα στην Εκκλησία, το Πατριαρχείο και την παροικία.

Ακολούθως εδέχθη τον k. Saber Hakim, μηχανικό των έργων στον Άγιο Νικόλαο Χαμζάουι, στον Αγιο Σπυρίδωνα Χελουάν και στους Αγίους Αναργύρους Σούμπρας και συζήτησαν, στην παρουσία και του Πατριαρχικού Επιτρόπου, για τις εξελίξεις των εργασιών. Εδέχθη επίσης αρκετούς παροίκους, καθώς και τον Σεβ. Μητροπολίτη Ερμουπόλεως Νικόλαο.

Το βράδυ εχοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης Καίρου παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος κ. Ηρακλέους Αστεριάδη και του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητος Καίρου κ. Χρήστου Καβαλή, συμπαραστατούμενος από τους Επισκόπους Βαβυλώνος Θεοφύλακτο και Νιτρίας Αλέξιο και τους λοιπούς Ιερείς της πόλεως.

Το βράδυ παρεκάθισε σε επίσημο δείπνο της εορτάζουσας κ. Ελένης Τσέππα στο ξενοδοχείο Hilton, μαζί με τους Κληρικούς του, τον Πρέσβυ κ. Παναγ. Βλασσόπουλο, τον Γενικό Πρόξενο και την κα Ηρακλέους Αστεριάδη και τον Μ. Εκκλησιάρχη κ. Γ. Βαλλά.

Το πρωί της Παρασκευής ετέλεσε την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ίδιο Ιερό Ναό, συμπαραστατούμενος από τους Επισκόπους Βαβυλώνος και Νιτρίας και όλους τους Κληρικούς, παρουσία όλων των Διπλωματικών Αρχών Ελλάδος και Κύπρου, της Ελληνικής Κοινότητος Καίρου, των συλλόγων και σωματείων και πλήθους πιστών.

Κατά την ομιλία του ο Μακαριώτατος τόνισε: «...Η προς τους Αγίους τιμή της Εκκλησίας δεν αποτελεί μόνον οφειλετική υποχρέωση προς εκείνους, με τους οποίους ο Χριστός συνδοξάζεται στην επουράνιο βασιλεία του, καθώς ήδη από την παρούσα ζωή χουν λάβει τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.....Ο Μέγας Κωνσταντίνος δια των πολιτικών επιλογών και της προσωπικής του βιοτής συμβίβασε την εκχριστιανισμένη πορφύρα με την πίστη στον Ιησού Χριστό και τα σύμβολα της εξουσίας με την διακονία της Εκκλησίας προς το συμφέρον του κόσμου και του λαού του Θεού.... παρά την κριτική που δέχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος...η Εκκλησιαστική συνείδηση τον έχει δικαιώσει...στις καρδιές των πιστών.......ας προσπέσουμε ενώπιόν τους, για να ζητήσουμε την συνδρομή και την συμπαράστασή τους, ώστε να διακονήσουμε την Εκκλησία και τον συνάνθρωπο με απόλυτη αφοσίωση στο Θείο θέλημα.»

Πριν το μεσημέρι, ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος από τον Πατριαρχικό Επίτροπο και τον Επίσκοπο Βαβυλώνος επισκέφθηκε την ασθενούσα πάροικο κ. Ελένη Σιδερέλλη στο Ελληνικό Νοσοκομείο, ενώ εν συνεχεία παρεκάθισε στο εορταστικό γεύμα της ΕΚΚ στο Ελληνικό Κέντρο Καίρου μαζί με όλες τις Αρχές και τους εκπροσώπους των σωματείων και λοιπών φορέων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του Κοινοτικού Ναού. Χαιρετισμούς απηύθυναν η ΑΘΜ και οι Εξοχ. Πρέσβεις Ελλάδος και Κύπρου. Τέλος ο Πατριάρχης επέστρεψε οδικώς στην Αλεξάνδρεια.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Με Πατριαρχική Θεία λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Σάββα, τιμήθηκε η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, την Κυριακή 30 Ιουνίου ε.ε. Την Α. Θ. Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρο Ζ΄ πλαισίωσαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Γεώργιος και ο ιερός κλήρος των Πατριαρχείων. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμανδρίτης Σάββας Χειμωνέττος.

Στην Πανηγυρική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία παραβρέθηκαν η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων «Πτολεμαίος ο Α΄» κ. Νικόλαος Παπαντώνης πλήθος παροίκων καθώς και πάρα πολλοί προσκυνητές από Ελλάδα και Κύπρο.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Μακαριώτατος δέχθηκε τις ευχές του κόσμου στην Μεγάλη Αίθουσα της Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Σάββα. Στην συνέχεια δέχθηκε ομάδες προσκυνητών από Ελλάδα και Κύπρο. Απευθυνόμενος ο Μακαριώτατος στους προσκυνητές αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και στο σημαντικό ιεραποστολικό έργο που επιτελείται στην αφρικανική γη.

Την επομένη, 31 Μαΐου ε.ε., Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, χοροστάτησε κατά την Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό. Στην συνέχεια, ο Μακαριώτατος δέχθηκε ομάδες προσκυνητών από Ελλάδα και Κύπρο και αμέσως μετά μαθητές των Ελληνικών Σχολείων Αλεξανδρείας που ήρθαν να πάρουν την ευχή του ενόψει των σχολικών εξετάσεων. Ο Μακαριώτατος τους παρότρυνε να επιδιώκουν πάντα το καλό γιατί έτσι ο Θεός θα είναι πάντα μαζί τους και θα οδηγεί τα βήματά τους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Κατόπιν συνεννοήσεως της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ΄ με τον Υφυπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας κ. Πέτρο Τατούλη, έφθασε την Τετάρτη 26η Μαίου ε.ε.,  στο Κάιρο, κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελούμενο από τον κ. Ισίδωρο Κακούρη, Διευθυντή Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, την κ. Αναστασία Τούρτα Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, την κ. Μάνια Φουντούκου Διευθύντρια Αναστήλωσης Βυζαντινών Μνημείων, την Συντηρήτρια  κ. Ιωάννα Στυψιανού και τον Αρχιτέκτονα κ. Νικόλαο Βρανίκα.

Από την επομένη, Πέμπτη 27 Μαίου έως και την Παρασκευή 28 Μαίου  το κλιμάκιο του Υ. ΠΟ. παρέμεινε στο Κάιρο όπου επισκέφθηκε τον υπό αναστήλωση Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου και την παρακείμενη Πατριαρχική Επιτροπεία, επίσης την Ιερά Πατριαρχική Μονή  Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καίρου στην οποία χρειάζεται να πραγματοποιηθούν αναστηλωτικές εργασίες εξ αιτίας της φθοράς που έχει υποστεί από τον χρόνο.

Το Σάββατο 29 Μαίου το κλιμάκιο του Υ. ΠΟ. έφθασε στην Αλεξάνδρεια. Αφού συναντήθηκαν με τον Μακαριώτατο πραγματοποίησαν επισκέψεις στο Πατριαρχικό Μέγαρο, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, στην υπόγεια στέρνα, όπου πρόσφατα ανακαλύφθηκε κάτω από το Πατριαρχικό Μέγαρο και που πρόκειται να στεγάσει το Σκευοφυλάκειο. Επίσης Επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ιμπραημίας και τα Ελληνικά Κοιμητήρια.

Την Κυριακή 30 Μαίου, παρακάθισαν στην Πατριαρχική Τράπεζα και στην συνέχεια είχαν συνεργασία με τον Μακαριώτατο σχετικά με τα παραπάνω.

Η συνεργασία αυτή του Προκαθημένου του Αλεξανδρινού Θρόνου  συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες με την κ. Τούρτα και τον κ. Βρανίκα, οι οποίοι παρέμειναν στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να ασχοληθούν με την μελέτη των χώρων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής αναχώρησαν για την Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής 30 Μαίου

---------------------------------------------------------------------------

Updated 05/06/04