Newspaper 'Eleftherotipia' (Greek)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ.κ. ΠΕΤΡΟΥ Ζ’ ΣΤΗΝ κ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 

Αλεξάνδρεια 6 Απριλίου 2004

Ερώτηση:

Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται τελικά η συνύπαρξη Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων σε ένα χώρο, όπως το δικό σας, όπου η πλειοψηφία είναι Μουσουλμάνοι (πρακτικά, με εκδηλώσεις, με συζητήσεις, συγκεκριμένες ενέργειες κ.λπ.);

Απάντηση:

Ο όρος «συνύπαρξη» με το όλο θετικό περιεχόμενό του, κυρίως όταν συμπληρωθεί με αντίστοιχο προσδιορισμό, δηλαδή ως «αρμονική συνύπαρξη»,  είναι μετά βεβαιότητος  ένας επαρκής τρόπος για να δηλωθεί το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην φιλόξενη χώρα του Νείλου, αλλά και σε όλη την Αφρικανική ήπειρο. 

Η συμβίωση αυτή πέρα από τις διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες από τη φύση τους οργανώνονται και συχνά απευθύνονται σε ένα εκ των πραγμάτων πιο περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, διαπερνά την κοινωνία και τελεί υπό το άμεσο ενδιαφέρον του Κράτους. Συνεπώς, η βούληση της κρατικής εξουσίας ανταποκρίνεται, αλλά και συνάδει με την πρακτική της κοινωνίας και τις διαμορφωμένες από τον χρόνο σχέσεις μεταξύ των πιστών των δύο θρησκειών, ενώ ο «θεολογικός διάλογος» έχει προφανή αποτελέσματα.

Ερώτηση:

Πόσο έχουν επηρεάσει τις σχέσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων οι τρομοκρατικές ενέργειες και κατά πόσο ο φόβος έχει εισβάλλει στη ζωή των ανθρώπων;

Απάντηση:

Η τρομοκρατία είναι σαφώς μείζον παγκόσμιο ζήτημα, με πολλά θύματα και πολλά παρελκόμενα που άπτονται όλων των μορφών της καθημερινής ζωής και της επίσημης πολιτικής.  Αλλ’ όμως, παρά τον δικαιολογημένο φόβο και την αγωνία των ανθρώπων, η  των πραγμάτων κατάσταση σαφώς επηρεάζει θετικά και επιφέρει την ελαχιστοποίηση του φόβου και ίσως την εσωτερική κριτική για την αναζήτηση των αιτίων και των δεινών αποτελεσμάτων της βίας.

Όταν αλλού αναζητούν τρόπους και πρότυπα συνυπάρξεως, στην Αίγυπτο βιώνεται μια προοδευμένη-ολοκληρωμένη πραγματικότητα, αληθές πρότυπο και για άλλες χώρες και κοινωνίες, τόσο του δυτικού κόσμου, όσο και του ευρύτερου αραβικού και μουσουλμανικού.

Ερώτηση:

Υπάρχουν Έλληνες στις περιοχές που ποιμένετε και ποια είναι η κατάσταση της ομογένειας σήμερα, ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες ημέρες;

Απάντηση:

Οι εξ Ελλάδος και εκ Κύπρου Έλληνες, οργανωμένοι σε Κοινότητες και σε άλλα σχήματα και απολύτως ενταγμένοι στις τοπικές κοινωνίες των κρατών, στα οποία εργάζονται και εν πολλοίς προοδεύουν,  ζουν με έντονο τρόπο τις μεγάλες εκκλησιαστικές  εορτές, κυρίως του Πάσχα  υπό την μέριμνα των προξενικών και πρεσβευτικών αρχών της Ελλάδος και της Κύπρου και υπό την πνευματική καθοδήγηση των κατά τόπους μητροπολιτών, επισκόπων και ιερέων.

Από το Σεπτό Κέντρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παρέχεται διευκόλυνση σε όσους επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία κατά τις Άγιες ημέρες που διερχόμεθα, με φανερή επίδραση και στους τοπικούς πληθυσμούς.

Ερώτηση:

Είστε Κύπριος στην καταγωγή. Πώς βιώνετε αυτές τις ημέρες το ζήτημα του Κυπριακού και τι πιστεύετε για το μέλλον της μεγαλονήσου;

Απάντηση:

Το ζήτημα της Μεγαλονήσου συνδέει το παρελθόν με το μέλλον της Κύπρου, το εθνικό πρόβλημα της οποίας προκαλεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΟΗΕ.  Το μέλλον ανήκει στους αισιόδοξους και προοδευτικούς ανθρώπους, οι οποίοι ευτυχώς αποτελούν την πλειοψηφία τόσο στην Κύπρο, όσο και σε όλους τους εκφραστές των εμπλεκομένων θεσμικών φορέων.

Οι ανά τον κόσμο Έλληνες και κυρίως οι  Κυπριακής καταγωγής βιώνουμε με περίσκεψη και όραμα, αλλά και  με προσευχή και περισυλλογή το όλο ζήτημα και προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τα μηνύματα των καιρών και τους κινδύνους, αλλά και τις προοπτικές του μέλλοντος, ενώ  δεν είναι δυνατόν να αρνηθούμε τα τραύματα του παρελθόντος, τα οποία όμως αγωνιζόμεθα να μην επαναλειφθούν στο μέλλον.

Ο Θεός της ειρήνης και της αγάπης θα προστατεύσει τον Κυπριακό λαό και θα προσφέρει τη δίκαιη λύση των προβλημάτων του, ιδιαίτερα υπό το πνεύμα των Αγίων ημερών του Θείου Πάθους και της Αναστάσεως του Θεανθρώπου Ιησού.  Στο ίδιο πνεύμα, ευχόμεθα σε εσάς και σε όλους τους Χριστιανούς την παρά του Αναστάντος ειρήνη και χαρά. Καλή Λαμπρή.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Updated 10/06/04