Θυρανοίξια Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Καίρου

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Υπό Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Βλαδιμήρου

 

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ’, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας. Η αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Μόσχας, αποτελουμένη από τον Αρχιεπίσκοπο Καλούγας και Μπόροβσκ κ. Κλήμεντα και τον Αρχιεπίσκοπο Τομπόλσκ και Τιουμέν κ. Δημήτριο, Πρεσβυτέρους, Διακόνους και φοιτητές θεολογικών σεμιναρίων, έφτασε στο Κάιρο προκειμένου να εκπροσωπήσει το Πατριαρχείο στα θυρανοίξια του ανακαινισθέντος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ζειτούν, που παραχωρήθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και την Ελληνική Κοινότητα Καίρου για να λειτουργεί ως εξαρχία της Ρωσικής Εκκλησίας.

 

Αργότερα, τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου, πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Χοροστάτησε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης, συμπαραστατούμενος από τους Ρώσους Αρχιερείς, τον Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως και τον Επίσκοπο Νιτρίας. Τέλος, η Α.Θ.Μ. απηύθυνε εόρτιες ευχές και διένειμε την αρτοκλασία.

 

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Μόσχας στο Κάιρο π. Δημήτριος παρέθεσε στη κατοικία του δείπνο προς τιμήν του Μακαριωτάτου, στο οποίο παρακάθησαν η αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Ρώσος Πρέσβυς στο Κάιρο κ. Denisov Andrey Ivanovich, ο  Επιτετραμμένος κ. Tokovinin Alexandr Avreleevich και ο Μέγας Ευεργέτης του Ι. Ν. του Αγίου Δημητρίου κ. Denisenko Gordey Alexeevich. Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Μακαριώτατος και οι Ρώσοι Αρχιερείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών και να ανταλλάξουν αναμνηστικά δώρα.    

 

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2000, με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τελέστηκαν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ζειτούν, ο οποίος παραχωρήθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής για τις πνευματικές ανάγκες της Ρωσικής παροικίας του Καίρου.

 

Της ακολουθίας των θυρανοιξίων και της Θείας Λειτουργίας προέστη η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ', συμπαραστατούμενος από τους: Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Καλούγας και Μπόροβσκ κ. Κλήμεντα, Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Τομπόλσκ και Τιουμέν κ. Δημήτριο, Σεβ. Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως κ. Διονύσιο, Σεβ. Μητροπολίτη Πηλουσίου κ. Ειρηναίο, Θεοφιλ. Επίσκοπο Νιτρίας κ. Αλέξιο και πολλούς Πρεσβυτέρους και Διακόνους. Κατά την ακολουθία έψαλε χορωδία του Θεολογικού Σεμιναρίου Μόσχας.

 

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Δ. Κωνσταντίνου, ο Πρέσβυς της Ρωσίας κ. Denisov Andrey Ivanovich, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Δ. Δρουσιώτης, ο Νούντσιος του Βατικανού στο Κάιρο, ο Καθολικός Επίσκοπος Καίρου, εκπρόσωποι άλλων δογμάτων και διπλωματικών αντιπροσωπειών και πλήθος πιστών.

 

Στην μεστή προσλαλιά του ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στις αγαθές σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφών Εκκλησιών και στην συμβολή επί τούτω της λειτουργίας των δύο Εκκλησιαστικών Μετοχίων αυτών, στο Κάιρο και στην Μόσχα. Ο λόγος του Μακαριωτάτου είχε ως ακολούθως: ‘Αγαπητοί αδελφοί και τέκνα του Θεού ευλογημένα, Μετά πολλής πνευματικής αγαλλιάσεως ετελέσαμεν σήμερον τα θυρανοίξια του πανσέπτου και ιστορικού τούτου οίκου του Θεού, όπως γίνεται πάντοτε κατά την λειτουργικήν παράδοσιν της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Ευχαριστούμεν και δοξολογούμεν τον εν Τριάδι Κύριον διά την άκραν Αυτού φιλανθρωπίαν και ευσπλαχνίαν, συνάμα δε συγκατάβασιν, διότι η Εμή Μετριότης, ως Προκαθήμενος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, ηξιώθην ίνα, μετά των ιερωτάτων αρχιερέων του Θρόνου του Αγίου Μάρκου και των σεβασμιωτάτων επί τούτω ελθόντων αγίων αρχιερέων εκ της Αδελφής Ρωσικής Εκκλησίας, προεξάρξω της όλης ευχαριστιακής συνάξεως και τελετής. Καλωσορίζομεν πάντας υμάς, αδελφοί εν Κυρίω, και ασπαζόμεθα δι’ υμών τον Αγιώτατον Προκαθήμενον της Ρωσικής Εκκλησίας και ολόκληρον τον λαόν και τον κλήρον, ενθυμούμενοι τους λόγους του Αγίου Πέτρου ‘και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδομείσθε, οίκος πνευματικός’ (Α’ Πετρ. β’5) και του Αποστόλου των εθνών Παύλου, ‘’δι’ ο παρακαλείτε αλλήλους και οικοδομείσθε εις τον ένα’ (Α’ Θεσσαλ. ε’ 11). Ο δε Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας προτρέπει ‘πιστεύετε εν τω ευαγγελίω’ (Μαρκ. α’ 15). Αυτήν λοιπόν την πίστιν ομολογούμεν από κοινού όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί, όπως ακριβώς μας την μετέδωσαν τα θεία του Κυρίου διδάγματα και όπως μας την παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι διάδοχοι των και την οποίαν διεφυλάξαμεν ως καλήν παρακαταθήκην. Αυτή η πίστις των πατέρων ημών υπήρξε μέγιστον κεφάλαιον διά την στήριξιν, προαγωγήν και πρόοδον της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, αλλά της προσωπικής αναγεννήσεως και σωτηρίας ημών. Διετηρήσαμεν την πίστιν ταύτην διά πολλών αιώνων και μέχρι των ημερών, των χαρακτηριζομένων ως των τεχνικών επιτευγμάτων. Διεξήλθομεν διά πυρός και σιδήρου νικηταί και δυνατοί, όπως και πάλιν φωνάζει εις όλους ημάς ο Απ. Παύλος ‘γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε’ (Α’ Κορ. ιστ’ 13-14). Διά τούτον τον λόγον, αδελφοί και πατέρες περιπόθητοι και ηγαπημένοι, αισθανόμενοι την ανάγκην αυτής ταύτης της πνευματικής επικοινωνίας μετά της Αδελφής Ρωσικής Εκκλησίας επί τη ευκαιρία της σημερινής ειδικής λειτουργικής πράξεως της Εκκλησίας ημών, απευθύνομεν χαιρετισμόν αγάπης και τιμής και διακηρύττομεν αύθις διά του Απ. Παύλου, ‘Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και εις τους αιώνας’ (Εβρ. ιγ’ 8), εκπληρούντες εν πίστει σθεναρά ‘τι εστιν ευάρεστον τω Κυρίω’. Εν μέσω πολλών δοκιμασιών και θλίψεων υψώθη πολλάκις η φωνή της Εκκλησίας διά την συνεχή και μόνιμον πορείαν της πίστεως ημών. Ναοί και θυσιαστήρια απετέλουν το κέντρον της μακράς και ιστορικής παραδόσεως της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Διά τούτο εστερεώθη η πίστις των ακολουθούντων τα πάτρια και την τάξιν της Εκκλησίας ημών. Τούτων ένδειξιν αποτελεί και το σημερινόν προ των οφθαλμών ημών επιτελεσθέν θείον θέλημα, τουτέστιν ο αγιασμός ενός ακόμη οίκου Κυρίου, τον οποίον ανεκαίνισεν ο ζήλος και η ζώσα πίστις των αδελφών ομοδόξων Ρώσων και άλλων Ορθοδόξων χριστιανών. Συγχαίρομεν επί τούτοις τον αγαπητόν εν πάσι Έξαρχον του Πατριαρχείου Μόσχας π. Δημήτριον και την περί αυτόν Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν διά την θερμήν και αξιόλογον πρωτοβουλίαν των, επιδαψιλεύοντες τας πατρικάς και Πατριαρχικάς ημών ευχάς, διά των πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, ιδρυτού και προστάτου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, ίνα διατηροί και ενισχύει πάντας υμάς εν υγεία ακλονήτω προς συνέχισιν παρομοίων έργων, προς δόξαν του εν Τριάδι αληθινού Θεού. Διαβεβαιούμεν δε πάντας υμάς, ότι κατά την πράξιν και κανονικήν τάξιν της Εκκλησίας ημών, θα συνεχίσωμεν ομού την συνεργασίαν και στήριξιν προς όφελος των Ορθοδόξων Ρώσων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κανονική διοικητική δικαιοδοσία του καθ’ ημάς Αγιωτάτου και Αποστολικού Θρόνου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Ενώπιον υμών πορεύεται η στρατευομένη και η θριαμβεύουσα του Κυρίου Εκκλησία των 2000 ετών. Ταύτης της Εκκλησίας την πίστιν και τους αγώνας, τας θυσίας και τας νίκας πεφορτισμένοι ακολουθούμεν θαρραλέως μετ’ ελπίδος, ότι ενισχυόμενοι αοράτως υπ’ Εκείνου θα φθάσωμεν προς το τέρμα νικηταί. Ο Θεός, Πατήρ και Σωτήρ πάντων ημών των πιστευσάντων εις Αυτόν γίνεται αρωγός, συμπαραστάτης και συμβοηθός διά την εκπλήρωσιν του δικαίου εκείνου αγώνος και πόθου. Μαρτυρούντες διά των αγίων Αυτού μαθητών, οσίων και ομολογητών, βεβαίαν έχομεν την ελπίδα ότι εν τέλει θα οδηγηθώμεν εις αναψυχήν, ίνα γευθώμεν της ουρανίου εκλάμψεως. Ταύτην την σθεναράν πεποίθησιν προαισθανόμεθα εκ του γεγονότος ότι ανήκομεν πάντες εις την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, γνωρίζοντες άμα ότι, ‘πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστι καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων’. Εν κατακλείδι, ας παρακαλέσωμεν τον Κύριον, να στηρίζη την Εκκλησίαν Του, να ενισχύη πάντας τους εργαζομένους διά την προαγωγήν της πίστεως ημών και εις πάντας ημάς να δίδη δύναμιν και σοφίαν εις τας καρδίας ημών, διά να δίδωμεν την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως. Αμήν’. Ο λόγος του Μακαριωτάτου μεταφραζόταν παράλληλα στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος Κλήμης ανέγνωσε στη ρωσική μήνυμα του Πατριάρχου Μόσχας κ. Αλεξίου, με το οποίο επιβεβαίωσε και πάλι τους δεσμούς αγάπης και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Το μήνυμα του Πατριάρχου Μόσχας είχε ως ακολούθως:

 

‘Προς την Αυτού Θειοτάτην Μακαριότητα, τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρική κ.κ. Πέτρον Ζ’, Μακαριώτατε, ηγαπημένε εν Κυρίω αδελφέ και Συλλειτουργέ, Σεβασμιώτατοι, Πανοσιολογιώτατοι, αγαπητέ πάτερ Δημήτριε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Εγκαρδίως συγχαίρω όλους σας επί τη ευκαιρία του ιστορικού γεγονότος των εγκαινίων του ιερού ναού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Θεσσαλονίκης εν Καίρω, του μετ’ αγάπης παραχωρηθέντος υπό του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας Πέτρου διά τις ανάγκες της Εκπροσωπήσεως του Πατριαρχείου Μόσχας παρά τω παλαιφάτω Πατριαρχείω Αλεξανδρείας. Σήμερα ανοίγεται νέα σελίδα των αμοιβαίων σχέσεων των δύο κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, που συνδέονται με δεσμούς αδελφικής αγάπης και ομόνοιας. Ανέκαθεν στη Ρωσία με βαθείαν εκτίμηση προσβλέπουν στην Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν Αλεξανδρείας, η οποία αποτελεί φυτώριον της θεολογικής κληρονομίας των θεοσόφων ανδρών, ιεραρχών και διδασκάλων της Αλεξανδρείας. Η Αλεξανδρινή θεολογική σχολή, που έθρεψε τους διασήμους διδασκάλους της Δογματικής πάντα αποτελούσε παράδειγμα μιμήσεως διά τους θεολόγους του κόσμου όλου και η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας γενναιοδώρως μεταδίδει τους πλουσίους πνευματικούς θησαυρούς της. Σήμερα στις θεολογικές σχολές της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μεγάλη προσοχή δίνεται στη βαθείαν μελέτη της αγιοπατερικής κληρονομίας της αρχαίας Αλεξανδρείας, της ασκητικής και μοναχικής πείρας της. Οι μοναχοί της Αιγύπτου, που έκαναν την αρχή της τάξεως των οσίων στην Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ανέδειξαν στον κόσμον εικόνα του υψηλοτάτου πνευματικού αγώνος, προσευχής και αυταπαρνήσεως. Στα ρωσικά μοναστήρια προσεκτικά μελετούν, διαφυλάττουν, και με φόβον καρδίας προσπαθούν κατά το δυνατόν να μιμηθούν τις μορφές αυστηράς ασκήσεως των μοναχών της Αιγύπτου και αντλούν από την ανεξάντλητη πνευματική πηγή της ερήμου της Θηβαίδος. Σπουδαίο συστατικό διατηρήσεως των φιλικών σχέσεων των δύο Εκκλησιών μας είναι η δράση των Πατριαρχικών Μετοχίων της Αλεξανδρείας και Μόσχας, που αποτελούν ευλογημένες εστίες της αδελφικής χριστιανικής αγάπης. Και σήμερα διά των επισήμων θυρανοιξίων του ιερού ναού του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Θεσσαλονίκης, που προορίζεται να γίνει οίκος προσευχής των πιστών τέκνων της Ρωσικής και Αλεξανδρινής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ακόμα μια φορά μαρτυρούμεν την αγάπην, φροντίδα για τους Ορθοδόξους, που οδηγούνται προς την σωτηρίαν ‘τη πίστει, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή’ (2 Τιμ. 3:10). Ολοψύχως ασπαζόμενος την Υμετέραν Ηγαπημένην Μακαριότητα, εύχομαι εις την Αγιοσύνην Υμών την ευλογημένην βοήθειαν από τον Θεόν στην Πρωθιεραρχικήν διακονίαν Υμών και στην αρχαίαν Εκκλησίαν Αλεξανδρείας μαζί με το θεοφύλακτον ποίμνιόν της ειρήνην, ευημερίαν και σωτηριώδη σκέπη της Παναγίας Θεοτόκου. Είθε να ενισχύονται οι διμερείς σχέσεις των Εκκλησιών μας επ’ αγαθώ της επιτευγμένης υπό του Θεού ενότητος της Αγίας Ορθοδοξίας. Με αδελφικήν εν Κυρίω αγάπην, ο Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας. Αλέξιο, Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας’.                                                     

 

Ακολούθησε δεξίωση στην ανακαινισθείσα προσφάτως που βρίσκεται παραπλεύρως του ιερού ναού.

 

Το ίδιο βράδυ η Α.Θ.Μ. και η συνοδεία της παρέστησαν στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρέσβυς της Ρωσίας και η σύζυγός του στην πρεσβευτική κατοικία. Κατ’ αυτήν ο Μακαριώτατος παρασημοφόρησε με τον Σταυρό του Αγίου Μάρκου τους δύο Αρχιερείς εκπροσώπους της Ρωσικής Εκκλησίας, τον Ρώσο Πρέσβυ κ. Denisov Andrey Ivanovich, τον Επιτετραμμένο κ. Tokovinin Alexandr Avreleevich και τον Μέγα Ευεργέτη του Ι. Ν. του Αγίου Δημητρίου κ. Denisenko Gordey Alexeevich.