Feast of St. Peter, Patriarch of Alexandria - November 2003 (Greek)

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡXΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ.κ. ΠΕΤΡΟΥ Ζ’

 

24 Νοεμβρίου 2003

Υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Νειλουπόλεως Γεωργίου

Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια γιόρτασε και φέτος το Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής τα ονομαστήρια του σεπτού Προκαθημένου του κ.κ. Πέτρου  Ζ΄ την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2003 ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πέτρου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας.

Ανήμερα της εορτής τελέστηκε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο. Τον Μακαριώτατο που προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας περιστοίχιζαν οι Σεβασμ. Μητροπολίτες Λεοντοπόλεως Διονύσιος, Πηλουσίου Ειρηναίος, Αξώμης Πέτρος, Χαρτούμ και παντός Σουδάν Καλλίνικος, και Ερμουπόλεως Νικόλαος, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Βαβυλώνος Θεοφύλακτος, Νιτρίας Αλέξιος και Νειλουπόλεως Γεώργιος, ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Μόσχας, εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Σινά και ο κλήρος του Πατριαρχείου.

Ομιλητής ήταν ο Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως όπου εξήρε το έργο του Πατριάρχη Πέτρου, ο οποίος είπε τα εξής: ‘

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Εξοχώτατε κ. Υπουργέ, Εξοχώτατοι κ.κ. Βουλευταί, Εξοχώτατοι κ.κ. Πρέσβεις, Εντιμότατοι κ.κ. Γενικοί Πρόξενοι, Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι, Αγαπητοί Αδελφοί εν Χριστώ Αρχιερείς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Περιούσιε Λαέ του Κυρίου,

«Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού», Σήμερον η Εκκλησία μας εορτάζει, τιμά, γεραίρει και πανυγηρίζει εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πέτρου Επισκόπου Αλεξανδρείας. Τον προβάλλει εις τους πιστούς μας, ως πρότυπον αγιότητος, αρετής, τόλμης και ελπίδος, προς μίμησιν. Θεοφόρε πάτερ ημών Άγιε Πέτρε, διάδοχε των Αποστόλων, Στύλε ακλόνητε της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, Μαρτύρων εγκαλλώπισμα, θερμώς Σε παρακαλούμε μη παύσης πρεσβεύων υπέρ του Πατριαρχείου ημών, του εορτάζοντος Προκαθημένου αυτού και ημών πάντων των τιμώντών Σε. Διά της εις Χριστόν πίστεώς σου και της αγάπης σου προς το λογικόν σου ποίμνιο, απεκεφαλίσθης με την προσταγήν του Μαξιμιανού. Το δε μαρτυρικό σου αίμα καθαγίασε την λαμπράν εκκλησιαστικήν σου σταδιοδρομία, ποτίζων το δέδρο του Χριστού. Το μαρτύριον των Χριστιανών αποτελεί την κλίμακα με την οποίαν ανέρχονται οι μάρτυρες εις τον Ουρανό για να κληρονομήσουν τα αποθησαυρισμένα αγαθά της βασιλείας του Θεού. Είθε, αγαπητοί μου, με την Χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια πρεσβειών του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου να αξιωθούμε των ουρανίων αγαθών. Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, κατά την σημερινήν ευχαριστιακήν ημέραν του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Αλεξανδρείας του και προστάτου Υμών, καθ’ ην εορτάζετε Μακαριώτατε τα Σεπτά Ονομαστήριά Σας, έλαχεν εις εμέ τον ελάχιστον ο ευγενής κλήρος, ίνα διερμηνεύσω τα αισθήματα ευλαβείας και ειλικρινούς αγάπης, του κλήρου και του λαού, προς το Σεπτόν Πρόσωπόν Σας. Η παρουσία του εκπροσώπου του Ελληνικού μας έθνους Εξοχωτάτου Υπουργού κ. Μπίστη κατά την εύσημον αυτήν ημέραν, τιμά την Υμετέραν Σεπτήν Μακαριότητα και ημάς πληροί χαράς. Χαιρετίζομεν και την παρουσίαν του νέου μας Πρέσβεως, Εξοχωτάτου κ. Βλασσοπούλου, ευχόμενοι καλήν επιτυχίαν εις το υψηλόν έργον του. Η κατ’ έτος ονομαστική Εορτή της Υμετέρας Πεπνυμένης Κορυφής, αποτελούσα δι’ ημάς σημαντικόν σταθμόν, μας δίδει όχι μόνον αφορμήν  χαράς και ευφροσύνης, αλλά και ευκαιρίαν, δια της οποίας δυνάμεθα να εκδηλώσωμεν τον τε σεβασμόν και την εκτίμησιν ημών προς τον πνευματικόν ημών Πατέρα και Δεσπότην. Επί  πλέον δε,  η εορτή αυτή είναι και ημέρα καθ’ ην οφείλομεν μαζύ με τα αγνά νοερά άνθη της αγάπης και της τιμής, άτινα κλήρος και λαός προσκομίζομεν πνευματικώς προς την Σεπτήν Σας Μακαριότητα, να ανατρέξωμεν έστω και επί τροχάδην εις όλο το τίμιον έργον της ευλογημένης Πατριαρχείας Σας. Ο Θρόνος της Υμετέρας Μακαριότητος είναι καταστολισμένος και μεστός από έργα τίμια και αξιέπαινα της ακούραστης ευλογημένης προσφοράς Σας προς την Εκκλησίαν του Χριστού και το Γένος ημών. Διστάζων, ίνα μη προσκρούσω, Μακαριώτατε στην μετριοφροσύνη Σας, αποφεύγω να αναφέρω περί του σεβαστού και ευγενούς Σας προσωπικού βίου. Υποχρεούμαι, όμως, καθότι είμαι εις εκ των δύο τελευταίων πλέον εναπομεινάντων παλαιών Ελλήνων Αιγυπτιωτών Αρχιερέων, από της εποχής του μακαριστού πατριάρχου κυρού Χριστοφόρου, να ομολογήσω και να είπω μετά θάρρους και παρρησίας, ότι Σεις είσθε ο πλεόν ειρηνικός, αγαπητός και ταπεινόφρων Πατριάρχης Αλεξανδρείας, όστις τους αδυνάτους βοηθεί και υποστηρίζει.

Συνεδέθητε, Μακαριώτατε, μαζύ μας με τον δεσμόν της αγάπης και προσαρμονίσατε την συνεργασία μας μετά των σκέψεών Σας. Αλύγιστος και ακούραστος πάντοτε και κατά πάντα, Μακαριώτατε, αφιερώνετε την πολύτιμον υγιείαν Σας εις τον βωμόν της Υψηλής Σας Διακονίας, ώστε να καθαγιάζετε Αυτήν, με τους πόνους Σας, τους κόπους Σας, τας αγωνίας Σας, ως και με το στοργικόν και συνεχές Σας ενδιαφέρον, προς το εμπιστευθέν από τον αρχιποίμενα Κύριόν μας ποίμνιον στην Μακαριότητά Σας, ούτως ώστε να αναδεικνύεται και να λαμπρύνεται η Πατριαρχεία Σας, της οποίας το όνομα εν τιμή φέρετε. Εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα συμπληρούται μία επταετία δράσεως της καρποφόρου και καλλικάρπου πατριαρχείας Υμών. Πόσα πολλά έργα και κοινωφελή ιδρύματα δεν ιδρύσατε δια τους δεινοπαθούντας αδελφούς μας! Πόση φιλανθρωπία δεν προσφέρατε στην κοινωνία μας! Πόσους ιερούς ναούς δεν ανακαινίσατε και ιδρύσατε κυρίως δε εις τον χώρον της ιεραποστολής! Με πόσον ενδιαφέρον δεν συνεβάλατε στη πρόοδο της Ελληνοαιγυπτιακής φιλίας! Τέλος, με θαυμασμόν αναφέρομεν το περίφημον μεγαλοπρεπές Μέγαρον του Πατριαρχείου μας που αναλάβατε να αποπερατώσετε, Μακαριώτατε, προς δόξαν του Ελληνορθοδόξου Αλεξανδρινού Θρόνου.  Αυτό θα στολίζει και θα ομορφαίνει την Αλεξάνδρεια.

Όμως, όλα αυτά που συνετελέσθησαν υπό της Υμετέρας αγαπητής μοι Μακαριότητος κατ’  αυτήν την περίοδον της επιτυχούς επταετίας, και όσα πολλά άλλα, άτινα δεν εμνήσθημεν, διότι δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος να απαριθμησθώσι όλα και εντός των στενών ορίων μιάς εορτίου προσλαλιάς να περιληφθώσι λεπτομερώς, είναι πολλά και θαυμαστά. Ο ιστορικός του μέλλοντος, ο οποίος θα επιχειρήση να γράψη την νεωτέρα Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν της Αγιωτάτης Αλεξανδρινής Εκκλησίας, όταν θα φθάση εις την Πατριαρχείαν Σας, θα διαθέση αρκετή μελάνη και χάρτην πολύν ως και σελίδας ικανάς δια να αναφέρη όσα εν μέσω δυσκολιών επετελέσθησαν ευστόχως με την βοήθειαν του Θεού, εκ μέρους της αγαπητής εις όλους ημάς Μακαριότητος. Ο Άγιος  Πέτρος υπήρξε ο Προκαθήμενος της Αλεξανδρείας της εποχής του. Σεις, ως διάδοχός του, καλείσθε να συνεχίσετε την παρακαταθήκη του είς την Αλεξάνδρειαν υπό διαφορετικάς όμως σήμερον συνθήκας, διότι το  έργον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας σήμερον εκτείνεται με την ιεραποστολήν του εις όλην την αφρικανικήν ήπειρον. Καλείσθε να γίνετε ευαγγελιστής της ειρήνης και της αγάπης εις την μαύρην ήπειρον και να απαλύνητε τον πόνον, την πτωχείαν και την πείναν των αδελφών Αφρικανών. Υμείς, ως στοργικός Πατέρας, ανταποκρίνεσθε εις τα κελεύσματα αυτά με τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, οργώνοντας την Αφρική ασταμάτητα διά να είδετε ιδίοις όμμασι την κατάστασιν, δια να κατευθύνητε καλύτερα την δράσιν. Όπου πατούν οι πόδες Σας ο τόπος πρασινίζει Με άνθη πολύχρωμα ωραία και μυροβόλα γεμίζει. Αναστειλώνετε και ανακατασκευάζετε όλα τα Πατριαρχικά κτήρια που βρίσκονται παντού στην δικαιοδοσία Σας, ώστε να μαρτυρούν το πέρασμα, την παρουσίαν, αλλά και το μέλλον του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας παντού, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάϊρο, στο Πόρτ-Σαϊντ, στην Ισμαηλία, στην Τάντα και σε όλη την Αφρικήν. Μακαριώτατε Δέσποτα, παριστάμενοι κλήρος και λαός ενώπιόν Σας ευλαβώς, και τιμώντες την εορτήν Σας, συγχαίρομεν Υμάς εγκαρδίως, αναπέμποντες ολοψύχως εικετηρίους ευχάς τω Ουρανίω Δομήτορι της Εκκλησίας, όπως ευλογή την εόρτιον αυτήν ημέραν και πληθύνη τα θεάρεστα έργα Σας, τα σωτήρια τη Εκκλησία. Δια των πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Αλεξανδρείας διαφυλάττη Υμάς ο Κύριος από πάσης ορατής και αοράτου προσβολής, χαριζόμενος τη Υμετέρα Μακαριότητι υγιείαν αμετάπτωτον και πανευδαίμονα μακροβιότητα, προς δόξαν της Αγιωτάτης Εκκλησίας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου.

Και νυν, Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, υψώσατε ικέτιδας χείρας προς τον Ουράνιον Πατέρα και Πανάγαθον Θεόν και δεήθητε υπέρ πάντων υμών και του ευσεβούς ημών Έθνους.'

Πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας τον λόγο πήρε ο Πατριάρχης και απεθυνόμενος προς το πυκνό εκκλησίασμα είπε μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: ‘Εργαζόμεθα, μαζί με τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες και τους Θεοφιλέστατους Επισκόπους, με τους κληρικούς και με τον ευλογημένο λαό που βρίσκονται στην Αφρική, όπου εκτείνεται η δικαιοδοσία μας, και επικαλούμεθα την χάρη και την μεσιτεία των Αγίων Προκατόχων μας, για να συμβάλλουμε στην εκκλησιαστική ενότητα και την διατήρηση της αμωμήτου πίστεως στην Παναγία Τριάδα και τον Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό.

Οι παρουσιαζόμενες δυσκολίες δεν μας τρομάζουν. Τα προβλήματα δεν τα θεωρούμε, παρά αφορμές αναδείξεως της Θείας Χάριτος στην ζωή μας και την πορεία του Πατριαρχείου. Στήριγμά μας είναι η ελπίδα, ότι η Εκκλησία πορεύεται και κυβερνάται από τον Ιησού Χριστό, τρέφεται με το σώμα και το αίμα Του και λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Ο συντονισμός γίνεται μεν από το Σεπτό Κέντρο με το πλήθος των αξίων συνεργατών, κληρικών και λαικών, αλλά η πίστη στις καλύτερες ημέρες που έρχονται, εκδηλώνεται πολλαπλώς με την στήριξη των αδελφών Εκκλησιών και την προστασία των πολιτικών αρχών, της Ελλάδος, της Αιγύπτου, της Κύπρου και των λοιπών Αφρικανικών κρατών".

Και ολοκλήρωσε με την παρακάτω έκκληση: "Παρακαλούμε όλους να προσεύχεσθε, ώστε να προστεθεί ένα ακόμη θαύμα στο ανακαινιστικό μας έργο, δηλαδή της ανευρέσεως χορηγών διά το μοναδικής αξίας τούτο μνημείο, τον παρόντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος έχει υποστεί πολλές φθορές, ένεκα του χρόνου και χρειάζεται άμεση ανακατασκευή και στήριξη.

Στην συνέχεια προεχείρισε σε Αρχιμανδρίτη τον Ιερομόναχο Απόστολο Φορλίδα, ως ένδειξη αναγνωρίσεως των κόπων του και για τα όσα καλά πράττει υπέρ των ιερών σκοπών του Πατριαρχείου.

Μετά την χειροθεσία του ο Ιερομόναχος Απόστολος Φορλίδας ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την μεγάλη τιμή και ευλογία να λάβει από τα χέρια του το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη και του προσέφερε αρχιερατικό μπαστούνι.  

Τέλος χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος όπου και ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνει καθημερινά για τους αρχιερείς του Θρόνου και το ποίμνιό του, ευχήθηκε υγεία και μακροημέρευση και προσέφερε χρηματικό ποσόν προς ενίσχυση του έργου του Πατριαρχείου. 

Στη Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν ο Πρέσβυς της Ελλάδας Παναγιώτης Βλασσόπουλος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκος Μπίστης, ο Πρέσβυς της Κύπρου Φαίδων Αναστασίου, οι Βουλευτές Λευτέρης Βερυβάκης και Πέτρος Τατούλης, ο πρώην Υπουργός Α. Ζαίμης, η Γενικός Πρόξενος Αλεξανδρείας Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Γενικός Πρόξενος Καίρου Ηρακλής Αστεριάδης, οι Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων Καΐρου Χρήστος Καβαλής και Αλεξανδρείας Χαράλαμπος Κατσιμπρής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνοαιγυπτιακής φιλίας και Μέγας Άρχων Λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Σπύρος Καμαλάκης, ο καθηγητής του πανεπιστημίου Πειραιά Θεόδωρος Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος του ΜΚΟ Αλεξανδρινός Φάρος Πάτροκλος Παπαστεφάνου, διπλωματικοί και κοινοτικοί αξιωματούχοι, Πρόεδροι Σωματείων και Συλλόγων της Αιγύπτου, πλήθος παροίκων και μεγάλος αριθμός εκδρομέων από την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης ομάδας φίλων της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Γαργητού, μετοχίου του Πατριαρχείου με επικεφαλής της Ηγουμένη Μοναχή Θεονύμφη.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος δέχθηκε τις ευχές του κόσμου στην Μεγάλη Αίθουσα της Μονής.

Το μεσημέρι, παρατέθηκε εορταστικό γεύμα στο ξενοδοχείο Nile Hilton όπου παρεκάθησαν όλοι οι επίσημοι προσκεκλημένοι και αρκετοί πιστοί.

Κατά την διάρκεια του γεύματος χαιρετισμούς απηύθυναν όλοι οι προαναφερθέντες επίσημοι, οι οποίοι και εξήραν το έργο και την προσωπικότητα του Πατριάρχη και του προσέφεραν αναμνηστικά δώρα ως ελάχιστη ένδειξη αγάπης, σεβασμού και εκτιμήσεως του πολύπλευρου έργου του.

Στο βάθρο τους ομιλητές καλούσε ο Τελετάρχης Θεοφιλ. Επίσκοπος Νιτρίας Αλέξιος, Πατριαρχικός Επίτροπος Καίρου.  

Οι χαιρετισμοί που είναι προιόντα απομαγνητοφώνησης είχαν ως εξής:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πηλουσίου Ειρηναίος, Γενικός Πατριαρχικός Επίτροπος:

‘Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα ξεχωριστή, μια μέρα γεμάτη από χαρά, από φως, από ήλιο που γεμίζει τις καρδιές μας από αυτήν την χαρά και το φως, γιατί όλα αυτά γίνονται για να τιμηθεί μια μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας Αλεξανδρείας, ο Πάπας και Πατριάρχης μας κ. Πέτρος. Αρχίσαμε με πνευματική τροφή, αρχίσαμε από την μυσταγωγία της Λειτουργίας στον Άγιο Γεώργιο, με συναισθήματα πνευματικά, και με μια αγάπη που μόνον ή Εκκλησία μπορεί να μας την δώσει και μια ενότητα που μόνο η Λειτουργία επίσης μπορεί να μας την δώσει. Και συνεχίζουμε όπως ελέχθη πριν λίγο, το πρόγραμμα της ημέρας.

Μακαριώτατε, από την ημέρα που εξελέγειτε Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, είμαι στο πλευρό Σας και θεωρώ αυτό μεγάλη τιμή μου, γιατί μπόρεσα να εργαστώ και να συνεργαστώ κοντά Σας. Ελέχθησαν πάρα πολλά στην Λειτουργία για τα έργα που έχουν τελεστεί μέχρι τώρα, από τον αγαπητό αδελφό Άγιο Λεοντοπόλεως κ. Διονύσιο. Γνωρίζουμε τους αγώνες Σας, την αγωνία Σας για να ποιμάνετε ένα δύσκολο ποίμνιο που δεν το έχει καμία άλλη Εκκλησία, διότι άλλες Εκκλησίες έχουν ένα λαό, έχουν πολλά προβλήματα αλλά με ένα λαό, εσείς ποιμαίνετε όλη την Αφρική και δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα αυτό. Ελέχθησαν για τα έργα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά νομίζω ότι τα έργα αυτά τα οποία είναι μεγάλα και θέλουν κόπους και μόχθους, δεν είναι εκείνο που χαρακτηρίζει εσάς. Το μεγαλύτερο έργο Σας είναι το πνευματικό, η διαποίμανσις αυτή του πολύχρωμου ποιμνίου Σας στην Αφρική. Είναι η αγωνία και ο αγώνας να μπορέσεις να φροντίσεις για όλες τις Εκκλησίες αδελφοί μου στην Αφρική. Αυτό είναι το πιο δύσκολο έργο, η μέριμνα όλων των Εκκλησιών στην Αφρική μας, και εδώ θέλω να Σας συγχαρώ ιδιαιτέρως, γιατί εγώ προσωπικά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, και αυτό είναι το πιο ωραίο έργο για έναν πνευματικό ηγέτη σαν και Εσάς.

Ο δρόμος Σας δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα, είναι ένας δρόμος συνέχεια ανηφορικός και χρειάζεται να παλεύετε νύκτα και ημέρα και το βλέπουμε αυτό εμείς που είμαστε πολύ κοντά σας. Ο Θεός είναι μαζί σας Μακαριώτατε και αυτός ο δύσκολος δρόμος που είναι γεμάτος προβλήματα και δυσκολίες είναι και ανθόσπαρτος και όλοι αυτοί εδώ που Σας κυκλώνουν, οι αγαπητοί μας αδελφοί και αδελφές, όλος ο Ελληνισμός και μη της Αφρικής, όλοι οι Ορθόδοξοι είναι τα ροδοπέταλα που είναι σκορπισμένα στον δρόμο σας για να γλυκάνουν τον αγώνα Σας, την αγωνία Σας, και το έργο Σας. Μακαριώτατε, έχετε δυνάμεις, είστε νέος, κυρίως ο Θεός είναι μαζί Σας, και το έργο προχωρεί και θα προχωρεί. Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι στον αγώνα αυτό δεν είστε μόνος Σας, όλοι εμείς σας κυκλώνουμε, είμαστε μαζί Σας, αγωνιζόμεθα μαζί Σας, παλεύουμε μαζί Σας έχουμε τις ίδιες φροντίδες και μέριμνες, που από Σας αντανακλούν σε εμάς τους ίδιους, και μας δίνετε κουράγιο να αγωνιζόμεθα με Σας στο ωραίο αυτό έργο. Εύχομαι εις τον Θεό με τις πρεσβείες του Αγίου προστάτου Σας Αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας, αυτός ο δρόμος ο αναφορικός να συνεχιστεί για πολλά χρόνια, και σας διαβεβαιούμε ακόμη μια φορά ότι εμείς θα Σας δίνουμε στο πλάι σας μεγάλη χαρά και δύναμη να παλέψετε όπως Εσείς ξέρετε και όπως πρέπει. Εις πολλά έτη Δέσποτα.’

Εξοχώτατος Πρέσβυς Ελλάδος στην Αίγυπτο Παναγιώτης Βλασσόπουλος

‘Μακαριώτατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Πρόεδροι, κύριες και κύριοι,

Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα ιδιαίτερης χαράς και τιμής που καλούμεθα να γιορτάσουμε τα ονομαστήρια του Μακαριωτάτου. Ο Μακαριώτατος, τον οποίον γνωρίζω χρόνια, ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκα, από την ημέρα που ανέλαβε αυτό το βαρύ φορτίο, για τον ενθουσιασμό που δείχνει, την αφοσίωση σε ένα έργο ανανεωτικό, σε ένα έργο ανοικοδόμησης, σε ένα έργο ποιμαντικό, το οποίο είναι τεράστιο και έχει την συμπαράσταση όλης της ομογένειας, του κράτους, τις αρχές μας εδώ, και είμαι βέβαιος ότι θα το φέρει εις πέρας. Το έργο αυτό δίνει ηθική τόνωση σε όλους μας και ειδικά στους ομογενείς Έλληνες. Μακαριώτατε είθε ο Θεός να Σας χαρίζει χρόνια, υγεία και μακροημέρευση.’       

Εξοχώτατος Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκος Μπίστης:

‘Μακαριώτατε Πάπα και Πατριάρχα Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Πέτρο, Σεβασμιώτατοι, κ. Πρέσβεις της Κύπρου και Ελλάδος, κ. βουλευτές από την Ελλάδα, κύριες και κύριοι,

Είναι μεγάλη χαρά για όλους μας που είμαστε εδώ στα ονομαστήρια του Μακαριωτάτου. Θέλω να μεταφέρω εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και όλου του πολιτικού κόσμου, όλων των πολιτών της Ελλάδος, είναι εδώ βουλευτές και από το κυβερνών κόμμα και από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά είμαι βέβαιος και όσοι λείπουν θα μεταφέρουν ευχές για μακροζωία και δημιουργικό έργο, συνέχιση ενός δημιουργικού έργου που το αποκορύφωμά του το είδαμε αυτές τις λίγες ημέρες που είμαστε εδώ στην Αλεξάνδρεια, αλλά και το ακούσαμε από όσους μας μετέφεραν για το έργο του Μακαριώτάτου σε όλη την Αφρική, σε μια ήπειρο η οποία περνάει δύσκολες ώρες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου κάποιοι μπορούν να ζουν καλά, αλλά κάποιοι ζουν χειρότερα από ότι ζούσαν στο παρελθόν και κατά συνέπεια το μαχητικό έργο, η προσφορά, η βοήθεια και η αγάπη είναι απολύτως απαραίτητα, και σε αυτήν την κατεύθυνση ο Μακαριώτατος και οι συνεργάτες του προσφέρουν παρά πολλά, και για την Ορθοδοξία, και για τον Ελληνισμό αλλά και για την ανθρωπότητα. Στην Αλεξάνδρεια μπορέσαμε να δούμε αυτό το έργο με τα ίδια μας τα μάτια. Μια πολλή μικρή προσφορά στην παροικία από μέρους του Υπουργείου εσωτερικών, πολύ συμβολική θα έλεγα, αλλά έχει την σημασία της, μεταφέρουμε ένα κονδύλι 50.000.- Ευρώ για την συντήρηση, τον καλλωπισμό των μνημείων του Ελληνικού νεκροταφείου και ελπίζουμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να έχουμε τα ίδια παρόμοια νέα και για την κοινότητα στο Κάιρο.

Επιτρέψτε μου δύο σκέψεις για την παροικία. Τις ημέρες αυτές που ήμουνα εδώ συνδεθήκαμε αρκετά, ήταν και εύκολο βέβαια γιατί υπήρχαν κάποιες ρίζες, υπήρχε ένα ερώτημα από πολλές πλευρές, τι θα κάνει η πολιτεία, πολλά και λογικά αιτήματα, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα, το ξέρετε, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτεία και όποια πολιτεία πρέπει να κάνει το καθήκον της απέναντι στην παροικία και ευρύτερα δε στην ομογένεια, αλλά θα έλεγα αυτό που λέω σε πολλούς και στην Ελλάδα που ρωτάνε για το τι θα κάνει η πολιτεία. γιατί όπως ξέρετε χθες συμπληρώθηκαν σαράντα χρόνια από την δολοφονία του John Kennedy ο οποίος έλεγε: «μην ρωτάς τη θα κάνει η πατρίδα σου για σένα, να ρωτάς τι θα κάνεις εσεί για την πατρίδα σου» και θα σας έλεγα ότι η πολιτεία και η πατρίδα πρέπει να κάνουν, αλλά και εσείς έχετε υψηλότερα καθήκοντα, να κατέβετε δύο φορές  στην Ελλάδα του χρόνου, πρώτον για να ψηφίσετε, να ψηφίσετε ότι θέλετε, αλλά να ψηφίσετε και να στηρίξετε την δημοκρατία της χώρας μας που τα τελευταία τριάντα χρόνια ζει τις καλύτερες μέρες, και δεύτερον, να κατέβετε για τους ασφαλέστερους και ωραιότερους ολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν. Με αυτές τις λίγες λοιπόν σκέψεις Μακαριώτατε, να μου επιτρέψτε να Σας δώσω ένα δώρο, είναι από το μουσείο Μπενάκη, ένας ασημένιος δίσκος, ελπίζω ότι θα είναι πάντα γεμάτος από την χαρά των πιστών. Σας ευχαριστώ!’.

Εξοχώτατος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Λευτέρης Βερυβάκης:

‘Μακαριώτατε, κ. Υπουργέ, κύριοι Πρέσβεις, Σεβασμιώτατοι, κύριες και κύριοι,

Εκπροσωπώντας μαζί με τον συνάδελφο μου από την Νέα Δημοκρατία την Ελληνική Βουλή θέλω να προσθέσω την ιδιαίτερη χαρά που έχουμε, γιατί σε αυτήν την εύσημο ημέρα των χαιρετιστηρίων για τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Πέτρο Ζ΄ έχουμε ταυτόχρονα την ευκαιρία να διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις που αφορούν και τον άνδρα αλλά και την έπαλξη. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει μια έπαλξη χριστιανισμού και Ελληνισμού, από αυτή την ανάγκη και την περιοχή αυτή γιατί και ο Οικουμενικός Ελληνισμός, και ο Οικουμενικός Χριστιανισμός, αλλά και η περιοχή την οποία ποιμαίνετε Μακαριώτατε, τις εποχές που ζούμε έχουν ανάγκη από τόλμη, ανταρσία και δύναμη για να μπορέσουμε αυτόν τον πράγματι όλους εκείνους τους καρπούς που δωρίζουν όλοι στην ανθρωπότητα να κοιτάνε τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό σε παγκόσμιο πολιτισμό, ταυτόχρονα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, έχει ανάγκη πράγματι ό άνθρωπος, η ανθρωπότητα άλλα και οι λαοί από μια ιδιαίτερη παρουσία που δεν δίνει ο καθένας όσο μπορεί και το δίνει ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός, για αυτό Εσείς πρέπει σε αυτή την δύσκολη αλλά συναρπαστική ήπειρο αυτών ακριβώς των ιδεών και ιδεοτών, έχετε πάντα τις ευχές και προσευχές μας για κάτι το οποίον κανείς άλλος δεν μπορεί να το δώσει όσο Εσείς, και υποσχόμεθα ότι θα έχετε πάντα την προσευχή, την αγάπη και την στήριξή μας όσο και όπου μπορούμε. Και η Ελληνική Βουλή έχω την αίσθηση ότι μπορεί και στρέφει τα βλέμματα προς τα εδώ και θέλω να πιστεύω ότι ανυπόκριτα θα στηρίζει κάθε προσπάθεια σαν κι αυτές που προσδοκούμε από την δικιά σας πλευρά. Σας ευχαριστώ!’.

Εξοχώτατος Πρέσβυς Κύπρου στην Αίγυπτο Φαίδων Αναστασίου:

‘Μακαριώτατε, αγαπητοί φίλε Πρέσβυ της Ελλάδος, Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί φίλοι,

Ως εκπρόσωπος της ιδιαίτερης πατρίδος, της Κύπρου μεταφέρω θερμές ευχές εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού, επίσης Μακαριώτατε, εκφράζω ολόψυχες θερμές ευχές για υγεία και δύναμη έτσι θα συνεχίσετε το έργο  το οποίο έχετε ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια. Είναι γεγονός ότι επί των ημερών σας έχουμε διαπιστώσει  όλοι ότι οι παροικίες Καϊρου, Αλεξανδρείας αλλά και όλης της Αφρικής ανθίζουν. Ας ευχηθούμε ότι η άνθηση αυτή θα κρατήσει αρκετά χρόνια και να έχουμε πάντοτε ακμάζουσες  Ελληνικές κοινότητες όπως τα παλιά χρόνια.’

Εξοχώτατος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πέτρος Τατούλης:

‘Μακαριώτατε Πατριάρχη και Πάπα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, της πρώτης οργανωμένης Εκκλησίας στις αρχές του νέου συμβολισμού της παγκόσμιας ανθρωπότητας. Θα ήθελα Μακαριώτατε πρώτα να Σας μεταφέρω τις εγκάρδιες ευχές, τις ευχές από βάθους καρδίας, προσωπικά του προέδρου του κόμματος μας, του Κώστα Καραμανλή, και να Σας πω ότι η αγάπη και ο σεβασμός του σε Σας προσωπικά αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας είναι δεδομένη. Με θαυμασμό παρακολουθεί το δικό σας το έργο και η επιλογή του είναι δεδομένη προς το πρόσωπό Σας, όπως επίσης Μακαριώτατε θα ήθελα να σας μεταφέρω την από βάθους καρδίας αγάπη όλης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και όλων των στελεχών, προς Εσάς, προς τα στελέχη του Πατριαρχείου, αλλά και προς όλη την κοινότητα. Την κοινότητα και της Ελληνικές κοινότητες  πάσης Αφρικής, όλης της Αφρικής. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτήν κύριες και κύριοι, φίλοι προσκυνητές, να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις. Στο πρόσωπο σας Μακαριώτατε βλέπουμε το πρόσωπο του σύγχρονου Έλληνα οικουμενικού πολίτη, γιατί Εσείς Κύπριος την καταγωγή, Έλληνας την πίστη, είστε πολίτης όλου του κόσμου, είστε πολίτης με την τέλεια σημασία που θα έλεγε κάποιος σήμερα μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα και εκπροσωπείται ότι πιο αγαπητό υπάρχει από την θρησκευτική συνείδηση των πολιτών σε μια περιοχή όπου αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την παγκόσμια κοινωνία, όπως όλοι γνωρίζουμε η φτώχεια στον τρίτο κόσμο απειλή το καινούριο παγκόσμιο σύνθημα, και  η δική Σας η προσφορά, η προσφορά του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας είναι σημαντική και καίρια, και αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Μακαριώτατε θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να Σας αφιερώσω δύο βιβλία, το πρώτον αναφέρεται στην Ελληνόφωνη Καλαβρία, είναι το μεγάλο αιτούμενο, είναι το ζητούμενο του Οικουμενικού Ελληνισμού, είναι η απάντηση στο ποιοι είμαστε, που πορευόμαστε και πώς πηγαίνουμε, για αυτό το αφιερώνω σε Σας με ιδιαίτερη αγάπη, όπως, Μακαριώτατε φέτος γιορτάσαμε τα πενήντα χρόνια από την επαναλειτουργία του θεάτρου Επιδαύρου Σας αφιερώνω και ένα ημερολόγιο που έχει ως σημείο αναφοράς την πολιτιστική μας πορεία, την πορεία αλλά και την θέλησή μας να ξανασυνδεθούμε με τον πολιτισμό μας. Θερμές ευχές και χρόνια Σας πολλά.’

Αξιότιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνοαιγυπτιακής φιλίας και Μέγας Άρχων Λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Σπύρος Καμαλάκης: (ομιλία 5 με την παρακάτω εισαγωγή)

‘Μακαριώτατε, Θειότατε Πάτερ και Δέσποτα Πάπα και Πατριάρχα Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Εξοχώτατε Αιγυπτιώτα κύριε Πρέσβυ, Παναγιώτη Βλασσόπουλε, Εκπρόσωπε του αρχηγού του Ελληνικού κράτους, Εξοχώτατε κ. Πρέσβυ της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εκπρόσωπε του αρχηγού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξοχώτατε κ. Μπίστη, κ.Υφυπουργέ επί των Εσωτερικών και Εκπρόσωπε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, εξ αγχιστείας Αιγυπτιώτη, αφού η σύζυγός σας είναι Αιγυπτιώτισσα για αυτό το λόγο και περιμένουμε πάρα πολλά από εσάς, Αξιότιμε κύριε τέως Υπουργέ των Εξωτερικών και φίλτατε Ανδρέα Ζαίμη, Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου φίλτατε Ελευθέριε Βερυβάκη και αγαπητέ κύριε Τατούλη, Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συντοπίτες, κυρίες και κύριοι.....’. Ολοκληρώνοντας ο κύριος Καμαλάκης προσέφερε στον Μακαριώτατο ασημένιο αμφορέα.

Αξιότιμος Αναπληρωτής Πρόεδρος Σ.Α.Ε. Στέφανος Ταμβάκης:

‘Μακαριώτατε, κύριε Πρέσβυ της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβυ της Κύπρου, κύριοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διακεκριμένοι επισκέπτες, Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων Αλεξανδρείας και Καίρου, φίλες και φίλοι, Μακαριώτατε, πολλές φορές στον λόγο Σας αναφέρεστε ότι είμαστε λίγοι μεν αλλά ταυτόχρονα πολλοί, και αυτό πραγματικά το πιστεύω, πιστεύω ότι αυτοί που έχουμε μείνει είμαστε πολλοί για να οδηγείτε Εσείς με την αισιοδοξία Σας, με τις πράξεις Σας, με την αναστήλωση και ανακαίνιση όλης της Αφρικής, με την αναδιοργάνωση στον κλήρο, και δίπλα Σας οι Ελληνικές κοινότητες και αυτές αισιόδοξες προχωράνε με βήματα σταθερά, νομίζω ότι ζούμε πλέον σε μια εποχή ιστορική, μια εποχή ανακαίνισης, που Εσείς Μακαριώτατε μας έχετε εμπνεύσει. Το μεγάλο δώρο της γιορτής Σας σήμερα, θα ήθελα να Σας πω ότι είναι, ότι μπορέσατε Μακαριώτατε τους λίγους να τους κάνατε πολλούς. Σας ευχαριστώ πολύ.’ Ολοκληρώνοντας ο κύριος Ταμβάκης προσέφερε στον Πατριάρχη αναμνηστικό δώρο. 

Αξιότιμος Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητος Καϊρου Χρήστος Καβαλής:

‘Μακαριώτατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Πρέσβυ, κύριε Πρέσβυ της Κύπρου, κύριοι πρόεδροι, αγαπητοί φίλοι, η μοίρα καμία φορά έχει τα καλά και τα κακά της παιχνίδια, τα άσχημα της παιχνίδια, εγώ πιστεύω ότι έχει παίξει τα τελευταία επτά χρόνια τα καλά της παιχνίδια, έχει δείξει το καλό της πρόσωπο, την στιγμή που όλοι πίστευαν ότι ο Ελληνισμός της Αιγύπτου σβήνει, ότι η αντικειμενική του δύναμη είναι ανάλογη της πραγματικής του δύναμης, ήλθε η μοίρα, δηλαδή η Θεία Χάρις να το ανατρέψει και για να δείξει ότι υπάρχει μια ζωντανή παροικία, που γύρω από έναν ηγέτη, που έχει φαντασία, που έχει Θεία Χάρη, που έχει δύναμη, που έχει οραματισμό, αλλά και είναι προσγειωμένος, και γνωρίζει ότι για να κάνει κάτι πρέπει να έχει και τα υλικά μέσα για να τα κάνει, άρχισε να παίρνει μια άλλη πορεία. Οι Αιγυπτιώτες της Αλεξανδρείας μαζί με αυτούς του Καϊρου πήραν Εσάς παράδειγμα και γύρισαν και αυτοί την δική τους σελίδα. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία τόσων εκλεκτών προσκεκλημένων, ακριβώς αυτό το μήνυμα μεταφέρει, την αναγνώριση του έργου Σας, και στην συνέχεια την αναγνώριση ότι ο Ελληνισμός εδώ, όπως πάντα ήταν συνδεδεμένος με την μητέρα πατρίδα, με την Ορθοδοξία και με τα πιστεύω που μας δίδαξαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας, θα συνεχίσει με την βοήθεια του Θεού και την δική Σας παρουσία το έργο του. Επιτρέψτε μου Μακαριώτατε να ευχηθώ να έχετε υγεία, να συνεχίσετε αυτό το έργο Σας και όλοι μας ανεξαιρέτως  είμαστε στο πλευρό σας. Χρόνια Σας πολλά!’

Αξιότιμος Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας Χαράλαμπος Κατσιμπρής:

‘Μακαριώτατε, κύριε Πρέσβυ της Ελλάδος, κύριε Πρέσβυ της Κύπρου, κύριε Υπουργέ μετά χαρτοφυλακίου και όχι χωρίς χαρτιά αφού είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αλεξάνδρεια Υπουργός εξ Ελλάδος και μας φέρνει χρηματικό κονδύλιο έτοιμο, δεν δίνεται υποσχέσεις αλλά φέρνεται, κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους της Ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρείας και του Αλεξανδρινού Ελληνισμού, Σας απευθύνω χαιρετισμό για τα ονομαστήριά Σας. Τα ονομαστήρια του Πατριάρχη μας είναι, Μακαριώτατε, για εμάς ημέρα χαράς και αγαλλιάσεως. Άγει τα ονομαστήριά του όχι μόνον η κεφαλή της Εκκλησίας μας, αλλά ο συγκεκριμένος τούτος Πατριάρχης για τον οποίον είμαστε υπερήφανοι, ως Χριστιανοί και ως Έλληνες. Άγει τα ονομαστήρια ο Ιεράρχης ο οποίος έδωσε ζωή και λάμψη στον Θρόνο του Αγίου Μάρκου, ο οποίος αναζωογόνησε την Ορθοδοξία στην Αλεξάνδρεια και σε ολόκληρη την μαύρη ήπειρο. Εύχομαι Μακαριώτατε, ο Θεός να Σας χαρίζει υγεία, δύναμη και κουράγιο, ώστε να εκτελείτε πάντα το ωραίο έργο Σας με αγάπη για το καλό της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Εις πολλά έτη Μακαριώτατε! Σας ευχαριστώ!’  

Αξιότιμος Πρόεδρος του ΜΚΟ ‘Αλεξανδρινός Φάρος’ Πάτροκλος Παπαστεφάνου:

‘Μακαριώτατε Πάπα και Πατριάρχη μας, Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ, κύριοι Πρέσβεις, κύριοι Βουλευτές, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτε, αγαπητοί συνοδοιπόροι από την Ελλάδα, σεβαστοί φίλοι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, φίλοι Αιγυπτιώτες, φίλες και φίλοι, σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ από διάφορα μέρη της Αιγύπτου και της Ελληνικής Επικράτειας για να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε τα ονομαστήρια του Πατριάρχη μας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω όχι για τον Πατριάρχη μας αλλά για ένα διάκο με όραμα, ένα διάκο με όραμα που γεννήθηκε και ξεκίνησε από το Συγχαρί της Κύπρου. Ο διάκος αυτός ξεκίνησε όταν ο Ελληνισμός έφυγε από την Αίγυπτο. Πίστεψε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, σπούδασε εδώ στο γυμνάσιο, ήταν συμμαθητής με πολλούς από εδώ πέρα μέσα, φοίτησε με υποτροφία στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπηρέτησε την Αφρική με σθένος, με αγάπη, με έργο και έφτασε σήμερα ο διάκος αυτός ο ταπεινός με την δραστηριότητά του και με την βοήθεια του Θεού να γίνει ο Πατριάρχης μας. Τον αγαπάμε και τον αγκαλιάζουμε όλοι. Εμείς βλέπουμε την προσπάθειά του αυτή, το έργο που ξεκίνησε εδώ και επτά χρόνια βεβαίως μας συγκινεί για αυτό είμαστε δίπλα του και πάντοτε, είναι αυτό που λέει πάντοτε και ο ίδιος, από τότε που ήταν διάκος, ότι πάντοτε προέχει το συμφέρον της Εκκλησίας, το έλεγε σαν διάκος, το λέει και σήμερα που είναι Πατριάρχης και το αποδεικνύει με τις πράξεις του. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλά, με όραμα, του ευχόμαστε ότι καλύτερο, δύναμη, κουράγιο, Σας αγαπάμε και να Είστε πάντα καλά’. Ολοκληρώνοντας ο κύριος Παπαστεφάνου προσέφερε στον Πατριάρχη φωτογραφία του από την εποχή που ήταν δόκιμος στην Ιερά Μονή Μαχαιρά της Κύπρου. Ο Μακαριώτατος με συγκίνηση παρέλαβε την φωτογραφία τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν είχε στην κατοχή του παρόμοια φωτογραφία αφού κατάγεται από τα κατεχόμενα μέρη της Κύπρου και όλα τα προσωπικά του είδη κατασχέθηκαν από τον κατακτητή και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον κύριο Παπαστεφάνου για την χειρονομία του.                           

Τον κύκλο των ομιλητών ολοκλήρωσε ο Μακαριώτατος. Στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ανάφερε και τα εξής:

"Διπλά δώρα λαμβάνουμε, διπλή χαρά μας κατέχει, διπλά και τα αποτελέσματα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και τα ονομαστήριά μας γίνονται αφορμή ενότητας και κοινής εκφράσεως της αναφοράς μας προς την εκκλησιαστική και πατριαρχική μας παράδοση, την οποία επειδή γνωρίζουμε, προσπαθούμε όχι μόνο να προβάλουμε επαξίως, αλλά και να τηρούμε με κάθε πιστότητα. Λίαν ευχάριστη και χρήσιμος για μας, η παρουσία ενταύθα τόσων πολλών προσώπων, διότι γνωρίζουμε, ότι όλοι σπεύσατε, τιμώντες τον θεσμικό εκφραστή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, αυτού του μεγάλου εθνικού και εκκλησιαστικού φορέα της Θείας Χάριτος.

Η παρουσία σας, επιβεβαιώνει την κοινή μας βούληση για ασταμάτητη αναβάθμιση του Πατριαρχικού μας έργου. Τιμούμε και έχουμε σε ιδιαίτερη θέση εντός της Πατριαρχικής μας καρδίας, όλους τους Εξοχωτάτους άρχοντες, τον κ. υπουργό, τους Πρέσβεις Ελλάδος και Κύπρου, τους Βουλευτές της Μητέρας πατρίδος, τους Προέδρους των Κοινοτήτων και των λοιπών θεσμικών φορέων και Συλλόγων, τους υποστηρικτές του Πατριαρχικού μας έργου, κυρίως δε της κατά την Αφρική ιεραποστολικής μας προσπάθειας, τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, αλλά και όλα τα ανά την Αφρική τέκνα μας, και φυσικά όσους έσπευσαν να μας τιμήσουν με τους λόγους τους, την προσευχή τους, την παντοειδή έκφραση της βοήθειάς τους."

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια που παρουσίασε το πολιτιστικό κέντρο Λέρου.

Το βράδυ ο Πατριάρχης παρέστη σε δείπνο, που παρέθεσε προς τιμήν του ο εξοχώτατος Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Παναγιώτης Βλασσόπουλος στην πρεσβευτική κατοικία.

Τον Πατριάρχη συνόδευαν οι Σεβασμ. Μητροπολίτες Λεοντοπόλεως Διονύσιος, Πηλουσίου Ειρηναίος και Χαρτούμ Καλλίνικος και ο Πατριαρχικός Επίτροπος Καίρου Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νιτρίας Αλέξιος. Στο δείπνο ήταν προσκεκλημένοι ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Μπίστης με τη συνοδεία του, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Φ. Αναστασίου, οι βουλευτές κ.κ. Ελευθέριος Βερυβάκης-πρ. Υπουργός-και Πέτρος Τατούλης, ο πρ. Υπουργός κ. Ανδρέας Ζαίμης, ο αν. Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στ. Ταμβάκης, οι κ.κ. Σπ. Καμαλάκης και Πατρ. Παπαστεφάνου,  οι Γενικοί Πρόξενοι Αλεξανδρείας και Καίρου κα Κ. Αθανασιάδου και κος Ηρ. Αστεριάδης, οι Πρόεδροι των κοινοτήτων Αλεξανδρείας και Καίρου κ.κ. Χαρ. Κατσιμπρής και Χρ. Καβαλής, ο καθηγητής κ. Σουλογιάννης, ο Σύμβουλος της Πρεσβείας κ. Γ. Χατζημιχελάκης κ.ά.

Κατά το δείπνο τον Μακαριώτατο προσφώνησε ο Πρέσβυς με λόγους θερμούς, καλωσορίζοντάς τον στο «σπίτι της Ελλάδος» για πρώτη φορά από της αναλήψεως των νέων καθηκόντων του στην Αίγυπτο, ευχόμενος και πάλιν υγεία και δύναμη στον εορτάζοντα Προκαθήμενο και υποσχόμενος ότι θα είναι στο πλευρό του Πατριάρχη στο δύσκολο έργο, που επιτελεί.

Ο Πρέσβυς δώρισε στον Πατριάρχη ιστορικό βιβλίο παλαιάς εκδόσεως από την προσωπική του βιβλιοθήκη.

Εν συνεχεία απάντησε ο Μακαριώτατος αναφερόμενος στην παλαιά γνωριμία του με τον Πρέσβυ, στο όραμα για την ανακαινιστική πορεία του Πατριαρχείου και το νέο άνεμο που πνέει από της εκλογής του, στην συμβολή του Πατριαρχείου στο ζωντάνεμα των παροικιών, στο κτιριακό ανακαινιστικό έργο, στην ανεύρεση νέων και πεπαιδευμένων συνεργατών, στην Ιεραποστολή και την βοήθεια των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου. Τέλος ευχαρίστησε, διότι η τιμή του Πρέσβυ στο πρόσωπο του Πατριάρχη αντανακλά, όπως είπε, στον θεσμό και όλους τους συνεργάτες.

Επίσης μίλησε και ο Υφυπουργός επαινώντας το έργο του Πατριάρχη και υποσχόμενος κάθε δυνατή στήριξη της πολιτείας στο έργο του Πατριαρχείου, δεδομένου ότι, όπως τόνισε, την ενότητα και την αγάπη που είδε στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, δεν τα συνάντησε πουθενά έως σήμερα.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος επέστρεψε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, όπου και κατέλυσε. Νωρίς το πρωί της επομένης ανεχώρησε οδικώς για την έδρα του στην  Αλεξάνδρεια.