Celebrations for the 1st Anniversary of the Patriarch - 21/02/1998

(Greek)

Εις πολλά τα έτη Μακαριώτατε

 

του Σεβ. Μητροπολίτη Κένυας και Ειρηνουπόλεως κ. Μακάριου

 

Ήδη έχει συμπληρωθεί ένας ολόκληρος χρόνος από τότε, που ευδοκία Θεού και ψήφω λαού ανήλθε εις τον πάνσεπτον και λαμπρόν Θρόνον του Αγίου Μάρκου, ο από Καμερούν Πέτρος.  Ένας χρόνος γεμάτος από την χάρη και τις ευλογίες του Θεού, γιατί πραγματικά συντελέσθησαν πολλά.Ήταν μια όχι εύκολη διαδρομή. Με πολλές υποσχέσεις άρχισε την Πατριαρχεία του ο νέος Πατριάρχης, με νέους προγραμματισμούς και με πολλές ελπίδες και, προ παντός , πίστη. Μέσα στο λίγο διάστημα της χρονιάς που μας πέρασε, δικαιώθησαν οι προσδοκίες όλων εκείνων που αγαπούν την Εκκλησία και πίστεψαν στις αγγελθείσες προδιαγραφές του Πατριάρχη. Ήταν μια περίοδος, που η εμπιστοσύνη όλων δικαιώθηκε, γιατί τα έργα έλαμψαν και οι υποσχέσεις υλοποιήθηκαν.

 

Όλοι συγκινήθηκαν, από τους άρχοντες μέχρι τον τελευταίο Έλληνα πιστό, Αφρικανό ή Άραβα, γιατί η εκλογή του Πέτρου προμηνούσε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Ένας νέος άνεμος έπνεε, που αντανακλούσε με το πρόσωπο, αλλά και την προσφορά, την διακονία του Προκαθήμενου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Η αποστολή του Πατριάρχη είχε συνδεθεί άμεσα με την ταπεινή διακονία του στον Θρόνο του Αγίου Μάρκου, από την εποχή των μαθητικών του χρόνων στην Αλεξάνδρεια. Είχε μια υπέρτατη και υψηλή αποστολή. Όλα εξελίχθησαν ομαλά και νοικοκυρεμένα, χάρις στην προσωπικότητα και ήθος του Πατριάρχη. Οι λέξεις και οι σκέψεις εύρισκαν πάντα την αληθινή κατεύθυνση και εκείνο που έπρεπε να γίνει - το καθήκον, το συμφέρον (το καλό διά την Εκκλησίαν, το Πατριαρχείον) - το δε ον γενέσθαι.

 

Ο Μακαριώτατος, όπως κάθε προσωπικότητα, δεν αντιγράφει. Έχει ίδιον ύφος, ιδίαν κατεύθυνσιν, προσωπικήν άποψιν, εσωτερικήν καλλιέργειαν, βάθος αντιπροσωπευτικόν, επιχειρηματολογίαν, λογικήν γαλήνιος, αλλά και αυστηρός όταν το απαιτούν οι ώρες και τα προβλήματα του Θρόνου, χαμογελαστός, αλλά και ακριβοδίκαιος κριτής, διατηρώντας πάντοτε την αξιοπρέπεια του αξιώματός του, συναισθανόμενος το βάρος των ευθυνών του και των κρισίμων περιστάσεων, προσηνής, διά να μπορεί πάντα να διαδραματίζει τον ρόλον του διπλωματικού σε θέματα, άμεσην σχέσιν έχοντα με την Παροικίαν της Αιγύπτου, προ παντός αντίληψιν οξείαν και προσεκτικός εις τας κινήσεις και ανακουφιστικός προς όλους όσους τον συναντούν, τον επισκέπτονται και τον συναναστρέφονται, φιλότιμος και σοφός, ενάρετος και διά τούτο, πολλές φορές σιωπηλός και εκρηκτικός.

 

Εις τους συνεργάτες του έχει όλως ιδιαιτέραν στάσιν. Την οποίαν χαρακτηρίζει η εκδηλωτικότητα των εσωτερικών συναισθημάτων, η λεπτή και καλοκάγαθη ψυχική διάθεση, συνοδευόμενη πάντοτε με την απλότητα και τον τρόπο του περιποιητικού, που ξεπερνά τα όρια της καλοσύνης. Εκείνος τιμάται και γεραίρεται από όλους, ακριβώς γιατί οι στενοί συνεργάτες τον εκθέτουν σωστά και τίμια στην πορεία της ιστορίας του. Με τους στενούς συνεργάτες διέρχεται τον πολυτιμότερον χρόνον του προγραμματισμού και των επιτευγμάτων του για το κύρος και την δόξαν της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων. Έχει συναίσθησιν του υψηλού ρόλου που διαδραματίζουν για την διαφύλαξη και διατήρησιν του υψηλού θεσμού. Η αισιοδοξία των συνεργατών του τον ενισχύει και τον διδάσκει η προσωπική τους θυσία διά το έργον της αποστολής τους. Ο ίδιος ενισχύει την αισιοδοξίαν και την μεταδίδει στους γύρω του. Η πίστις και η επιβεβαίωση του βιώματος της Εκκλησίας καλλιεργεί μέσα του δυνάμεις δημιουργικές, δημιουργώντας, έτσι, καταστάσεις ικανάς να εκκολάψουν σοβαράς και λίαν πολυτίμους και επικοδομητικάς εργασίας.

 

Το όλον έργον εν τη Εκκλησία επιτελείται με φόβον Κυρίου και με εσωτερικήν αφοσίωσιν, σιωπηλώς, χωρίς τυμπανοκρουσίες, έτσι γίνεται παραγωγικόν και γόνιμον. Είναι ένα αιώνιον έργον, με την σφραγίδα του ίδιου του Θεού, γι΄αυτό και ο Πατριάρχης Πέτρος το κατενόησε έτσι, ώστε να δραστηριοποιείται με τα χαρίσματα και τις ικανότητές του, πάντα για το συμφέρον της Εκκλησίας. Με διορατικότητα, ετοιμότητα και οξύνοια πνεύματος, ελήφθησαν ριζικές και τελεσφόρες αποφάσεις σε όλους τους τομείς, διά την καλλιτέραν λειτουργίαν και προβολήν του Θρόνου του Αγίου και Ευαγγελιστού Μάρκου.

 

Ας ευχηθώμεν, λοιπόν, το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου να είναι ακόμη πιο ελπιδοφόρον και να προσφέρει ο Πατριάρχης Πέτρος διακονίαν πλουσίαν, διακατεχομένην πάντα με πνεύμα αναγεννητικόν και αφυπνιστικόν, διά την ανύψωσιν του κύρους και της αίγλης του δευτεροθρόνου Πατριαρχείου της Αφρικής.